Arkiv

Kategorier

Meta

4 av 5 kvinner plages med overgangsalderen

kvinne i overgansalderen tenker - ungdom i bakrunnen

4 av 5 kvinner plages med overgangsalderen

Noen kvinner seiler gjennom overgangsalderen uten problemer, men de aller fleste opplever en eller flere plager i løpet av denne fasen. Hetetokter er det vanligste symptomet på klimakteriet og rammer 4 av 5 norske kvinner. Mange er så sterkt plaget at det går ut over livskvaliteten. Heldigvis finnes det hjelp å få.

Behandling mot hetetokter

Hele 80 % av kvinner i overgangsalderen får hetetokter. Hetetokter kan være svært plagsomt og sjenerende. Mange ønsker behandling, men ikke alle kan eller ønsker å bruke østrogen. På apoteket kan man få kjøpt et reseptfritt legemiddel med dokumentert effekt mot hetetokter – uten østrogen. Legemidlet heter Remifemin.

Remifemin er tilgjengelig på alle apotek og kan også bestilles direkte hjem fra apotek her.

Hvorfor får man overgangsplager?

Årsaken til plagene i overgangsalderen er først og fremst at østrogennivået i kroppen går ned. Eggstokkene produserer gradvis mindre av de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron. Denne hormonreduksjonen gir uregelmessige eggløsninger og til slutt opphører menstruasjonen helt (menopause). Kvinnen er dermed ikke lenger fruktbar.

Varierende plager

Overgangsalderen inntrer som regel i 40–60-årene og kan vare fra noen måneder til over 10 år. De hormonelle endringene som skjer i denne perioden kan føre med seg en rekke ulike plager i varierende grad. Noen kvinner merker knapt at kroppen er i endring, mens andre har så sterke plager at livskvaliteten blir redusert. De vanligste overgangsplagene er hetetokter og nattesvette.

Hetetokter og svetting

En hetetokt oppleves som plutselig intens varme og eventuelt blussende rødme i ansiktet, på brystet og halsen. Det er også vanlig med svetteutbrudd i forbindelse med hetetokter. Hetetokter kan vare fra noen sekunder til opp mot en halvtime, og de kan komme fra noen få ganger i døgnet til flere ganger i timen.

Nattesvette

Hetetokter oppstår ikke bare på dagen, de kan også komme om natten og blir dermed kalt nattesvette. Enkelte kvinner får så kraftig nattesvette at de må stå opp og skifte sengetøy opptil flere ganger om natten.

Les også: Østrogenfritt legemiddel mot svetting – reseptfritt fra apotek

Behandling av plager i overgangsalderen

Overgangsalderen er en naturlig, fysiologisk prosess. Likevel kan plagene knyttet til denne livsfasen være både sterke og langvarige, og mange kvinner søker hjelp. Avhengig av hvilke plager man har, kan man i samråd med lege finne den rette behandlingen. For kvinner som ikke kan eller ønsker østrogenbehandling, kan et hormonfritt legemiddel være et alternativ.

Østrogenfri behandling

Det finnes flere typer hormonfri behandling mot overgangsplager. Noen av dem markedsføres som østrogenfrie, men mange av disse produktene inneholder likevel fytoøstrogener (planteøstrogener). Planteøstrogener har østrogen-lik struktur og kan binde seg til østrogenreseptorer i kroppen, noe som ikke er ønskelig for alle.

Helt østrogenfritt mot hetetokter og nattesvette

Sliter med de to vanligste plagene i overgangsalderen, hetetokter og nattesvette, og du ønsker behandling som ikke inneholder noen former for østrogen? Da kan Remifemin være et alternativ – Norges eneste reseptfrie legemiddel mot overgangsplager, helt uten østrogen.

Remifemin har omfattende klinisk dokumentasjon både på effekt og sikkerhet. Legemidlet har vært på det europeiske markedet siden 1978, og brukes i dag over hele verden. Remifemin er godkjent av Statens legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel og kan kjøpes uten resept på alle apotek. Remifemin kan også bestilles direkte hjem fra apotek her. 

Produktinformasjon og forsiktighetsregler.

Kilder: sml.snl.no (store medisinske leksikon), Remifemin pakningsvedlegg.

Remifemin® klaseormedrue 2,5 mg. Tablett. Plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. 1 tabl. 2 x daglig. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kun i samråd med lege ved samtidig bruk av østrogener, ved leversykdom eller hormonavhengig kreft. Behandling stoppes ved tegn til leverskade. Kontakt lege ved vaginalblødning. Inneholder laktose. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på SPC sist endret: 24.03.2015 

Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell