Arkiv

Kategorier

Meta

En av seks fastlegepasienter bruker sovemedisiner

kvinne får ikke sove

En av seks fastlegepasienter bruker sovemedisiner

Annenhver fastlegepasient sliter med søvnproblemer og hver sjette bruker sovemedisiner (1). Et plantebasert, reseptfritt legemiddel kan gjøre det lettere å få sove, uten bruk av reseptbelagte sovemedisiner.

Søvnproblemer er blant de vanligste årsakene til legebesøk og legemiddelbruk i Norge. I en fersk undersøkelse blant fastlegepasienter rapporterte over halvparten at de slet med søvnproblemer (insomni). Over 16 % brukte sovemedisiner og 5,5 % var daglige brukere.1

1346 pasienter svarte på undersøkelsen (en svarprosent på hele 74 %)1. Resultatene ble publisert i det internasjonale tidsskriftet Family Practice i oktober 2016, med Bjørn Bjorvatn som førsteforfatter. Bjorvatn er søvnforsker og lege ved Bergen søvnsenter.

Kvinner sliter mest

Flere kvinner enn menn rapporterte om insomni og bruk av sovemedisiner, ifølge Bjorvatns undersøkelse, og bruken av sovemedisiner økte med alder1. Tall fra reseptregisteret viser de samme tendensene også på landsbasis: Nesten dobbelt så mange kvinner som menn (88 % flere kvinner) bruker sovemedisiner, og bruken øker med alder2.

Søvn gir restitusjon

Når vi sover, vedlikeholdes kroppen både fysisk og mentalt. Dersom vi ikke sover godt eller lenge nok, får ikke kroppen fult utbytte av søvnen, slik som restitusjon av musklene og forbedring av hukommelsen. Vi føler oss ikke bare slappe og trøtte, men får også dårligere forutsetninger for å konsentrere oss og ta beslutninger. Dette kan føre til at vi blir mer utrygge bak rattet, og humøret blir satt på prøve.3

Mye stress og lite søvn

Hver tredje nordmann sliter med søvnen ukentlig. særlig er innsovning et økende problem4. Uro, stress og en «hjerne på høygir» er vanlige årsaker til ikke å få sove. Det kommer blant annet frem av en amerikansk undersøkelse, Stress in America, publisert på hjemmesidene til APA (American Psyhological Assosiation)5.

Av de som sov mindre enn åtte timer per natt, rapporterte halvparten at «hjernen gikk på høygir», slik at det var vanskelig å sovne.5

Kanskje kan et reseptfritt legemiddel hjelpe?

Reseptbelagte sovemedisiner brukes ofte ved søvnproblemer, men ikke alle ønsker eller trenger å bruke denne type medisiner. Du kan få individuell veiledning hos lege eller på apotek. Et reseptfritt legemiddel kan fungere for mange.

Demper uro og letter innsovning

Dersom stress og uro gjør det vanskelig å sovne, kan f.eks. det reseptfrie legemidlet, Sedix, være til hjelp.

Sedix virker beroligende og kan dermed lette innsovningen. Stress, uro og bekymring dempes, slik at det blir lettere å finne ro til å sovne.

SEDIX mot indre uro og innsovningsvansker

 • Virker beroligende
 • Letter innsovning
 • Reseptfritt legemiddel

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre mild uro, som bekymring, nervøsitet og irritabilitet – og for å lette innsovning. For voksne og barn over 12 år. Fysisk avhengighet er lite sannsynlig. Fås reseptfritt på apotek.

Godkjent av Statens legemiddelverk

I Europa har legemidlet vært brukt i mer enn 15 år, og i resten av verden over 30 år, før det ble godkjent også i Norge, som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. I dag kan man kjøpe Sedix på alle norske apotek.

Fås reseptfritt på apotek

Sedix fås reseptfritt på apotek eller bestilles direkte fra pulsapotek.no. Legemidlet blir da levert rett i postkassen i diskret forpakning.

Les mer om Sedix og bestill fra apotek her.

10 råd for bedre søvn7:

 1. Sørg for mosjon, men ikke de siste timene før sengetid.
 2. Innarbeid en regelmessig døgnrytme, og unngå soving på dagen.
 3. Ikke legg deg stappmett eller sulten.
 4. Unngå koffein og alkohol sent på dagen.
 5. Sikre en behagelig lav soveromstemperatur, ca. 18 grader.
 6. Unngå lys, støy, PC eller andre skjermer på sengen.
 7. Unngå å sjekke klokken hvis du våkner om natten.
 8. Stå opp og gjør noe annet dersom du ikke får sove.
 9. Lær deg en avspenningsteknikk til bruk for innsovning.
 10. Sett av tid på dagen for å løse problemer eller bekymringer.

Kilder:

 1. farma.oxfordjournals.org
 2. reseptregisteret.no
 3. healthysleep.med.harvard.edu
 4. fhi.no
 5. apa.org
 6. Sedix pakningsvedlegg
 7. helsenorge.no

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 

Publisert 14. august 2017
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell