Arkiv

Kategorier

Meta

Et legemiddel som kan dempe hetetokter uten østrogen finnes det reseptfritt?

Middelaldrende kvinne som prater om sine hetetokter

Et legemiddel som kan dempe hetetokter uten østrogen finnes det reseptfritt?

Mange kvinner velger å «holde ut» fremfor å la seg behandle med østrogen. Visste du at det finnes et plantebasert legemiddel mot hetetokter – helt uten østrogen?

Les mer om østrogenfritt legemiddel her.

Østrogenbehandling er det mange kvinner som ikke ønsker å bruke eller av helsemessige årsaker ikke kan bruke. Men hva hvis man ikke kjenner til noen annen behandling og samtidig vegrer seg for å snakke med legen om sine overgangsplager? – Da kan det hende at du lider unødvendig.

Er det vanskelig å snakke med legen?

I så fall er du ikke alene. Klimakteriske plager (overgangsplager) kan være vanskelig å snakke om for mange. Prøv å tenke at hetetokter og nattesvette er «hverdagskost» for legens ører. Han eller hun kjenner dessuten din helse og sykdomshistorikk og kan gi gode råd om hvilken behandling som vil være best for deg og dine overgangsplager.

Hetetokter og nattesvette kan lindres ved å:

  • sørge for regelmessig mosjon
  • bruke lette, pustende klær
  • holde soverommet kjølig
  • redusere stress
  • unngå sterk mat, koffein, røyking og alkohol

Stadig flere gjør research på egen helse

Å google sine helseplager har blitt mer og mer vanlig. Hvor oppdatert legene er på den nyeste behandlingen vil naturlig nok variere. Derfor kan det være lurt å lese litt om hvilke muligheter som finnes på det norske markedet, før du skal til legen.

Østrogenfritt er ikke alltid helt østrogenfritt

Påstanden «østrogenfri» er brukt i markedsføring av flere kosttilskudd mot overgangsplager. Det kan være greit å vite at mange av disse produktene inneholder såkalte planteøstrogener. Disse har østrogen-lik struktur og kan binde seg til østrogenreseptorer i kroppen, noe som ikke er ønskelig for alle.

Kun ett reseptfritt legemiddel uten østrogen

Når det gjelder legemidler mot overgangsplager, finnes bare ett reseptfritt legemiddel helt uten østrogen. Det er det plantebaserte legemidlet Remifemin. Legemidlet inneholder ingen form for østrogen. – Selv ikke planteøstrogen, på tross av at virkestoffet kommer fra en plante.

Legemiddelverket godkjenner plantebaserte legemidler

Kvalitet, sikkerhet og effekt blir nøye vurdert når Statens legemiddelverk utreder og godkjenner plantebaserte legemidler som Remifemin. Remifemin er godkjent som et veletablert plantebasert legemiddel. Denne kategorien har samme kvalitetskrav som øvrige legemidler. Kliniske studier som dokumenterer effekt er påkrevd, og i tillegg kreves minst 10 års veletablert bruk i EØS ved den aktuelle indikasjonen.

Virkestoff fra klaseormedrue

Virkestoffet i Remifemin kommer fra rotstokk av klaseormedrue. Klaseormedrue er en urt som vokser vilt i østlige Nord-Amerika og Canada, og som dyrkes for medisinsk bruk i Europa. Opp igjennom tidene har den vært særlig mye brukt mot «kvinneplager» som symptomer på overgangsalder.

Spør legen om Remifemin

Remifemin har vært brukt i Europa siden 70-tallet, men ble tilgjengelig i Norge først i 2015. Dersom legen din ennå ikke har fått kjennskap til dette legemidlet, kan du vise til felleskatalogen.no – et oppslagsverk legene bruker for å finne informasjon om legemidler.

Fås reseptfritt på apotek

Remifemin har klinisk dokumentert effekt på hetetokter og nattesvette og fås reseptfritt på alle apotek. Legemidlet kan også bestilles rett hjem fra apotek, uten resept. Selv om du ikke trenger noen resept fra lege for å kjøpe Remifemin, er det aldri feil å snakke med legen din om forhold som har med helsen din å gjøre. Fagpersonalet på apotekene vil også kunne gi deg nyttig informasjon.

Les mer om Remifemin og bestilling her.

DETTE ER REMIFEMIN

Remifemin er et reseptfritt plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen, som hetetokter og nattesvette. Legemidlet inneholder ingen form for østrogen. Fås på apotek.

  • Mot hetetokter og nattesvette
  • Klinisk dokumentert effekt
  • Uten østrogen/planteøstrogen

Les mer om Remifemin og bestilling her.

Kilder: oslojordmor.no, legemiddelverket.no, helsenorgebeta.net, nifab.no, legemiddelverket.no, nhi.no, sml.snl.no (store medisinske leksikon), leverandørinformasjon.

Remifemin® klaseormedrue 2,5 mg. Tablett. Plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. 1 tabl. 2 x daglig. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kun i samråd med lege ved samtidig bruk av østrogener, ved leversykdom eller hormonavhengig kreft. Behandling stoppes ved tegn til leverskade. Kontakt lege ved vaginalblødning. Inneholder laktose. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på SPC sist endret: 24.03.2015 

Publisert 2. desember 2016
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell