Arkiv

Kategorier

Meta

Hormoner eller ikke i overgangsalderen?

Kvinne ser tankefult ut av vinduet

Hormoner eller ikke i overgangsalderen?

De hormonelle svingningene i overgangsalderen kan gi store plager for mange. Tradisjonelt har østrogen vært mest brukt som behandling, men mange kvinner kan eller vil ikke bruke østrogen og søker derfor annen behandling.

Spør legen din om alternativer

Overgangsalderen forløper forskjellig fra kvinne til kvinne og plagene varierer. Østrogen kan være egnet behandling for mange, men en del kvinner kan eller ønsker ikke å behandles med hormoner. Det kan være lurt å snakke med legen din om hvilken behandling som passer best for deg.

Fakta om østrogen

Østrogenpreparater er den vanligste behandlingsformen mot overgangsplager og må forskrives av en lege. Kroppen tilføres da østrogen, som skal kompensere for den fallende hormonproduksjonen som finner sted i klimakteriet (overgangsalderen). Bruken av østrogenpreparater ble regulert i 2003, og dette medførte en nedgang i østrogenbruk i Norge.

Eneste legemiddel uten østrogen

I 2015 ble det reseptfrie legemidlet Remifemin tilgjengelig i Norge. Dette er det eneste reseptfrie legemidlet vi har mot plager i overgangsalder som ikke inneholder noen form av østrogen. – Selv ikke planteøstrogen, på tross av at virkestoffet i Remifemin kommer fra en plante. Les mer om Remifemin her.

Godkjent av Statens Legemiddelverk

Remifemin er godkjent av Statens legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel. Legemiddelverket vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt for legemidler før de blir godkjent for markedsføring i Norge. Virkestoffet i Remifemin er hentet fra rotstokk av klaseormedrue (Cimicifuga racemosa). Remifemin er det Cimicifuga-preparatet det er knyttet flest kliniske studier til, som omhandler østrogenfri behandling av overgangsplager.

Her kan du bestille Remifemin fra apotek (diskret forsendelser)

Fakta om planteøstrogen

«Østrogenfri» behandling er brukt i markedsføringen av visse kosttilskudd mot overgangsplager. Mange av disse inneholder likevel såkalte planteøstrogener, også kalt fytoøstrogener. Soya, rødkløver og humle er eksempler på kilder til planteøstrogen. Planteøstrogen har østrogen-lik struktur og kan binde seg til østrogenreseptorer i kroppen, noe som ikke er ønskelig for alle.

RESEPTFRITT PÅ APOTEK:

Remifemin er en hormonfri behandling som hverken inneholder østrogen eller planteøstrogen. Klinisk dokumentert effekt på overgangsplager, som hetetokter og nattesvette. Remifemin kan bestilles på pulsapotek.no

  • Mot hetetokter og nattesvette
  • Inneholder ikke østrogen/planteøstrogen
  • Klinisk dokumentert effekt

Her kan du bestille Remifemin fra apotek (diskret forsendelser)

Velutprøvd

Omfattende kliniske studier har vist at Remifemin kan gi god lindring mot overgangsplager som hetetokter og svetting. Remifemin har dermed blitt godkjent som legemiddel. Tyskland var først ute med godkjenning allerede i 1978. Legemidlet har siden den gang vært brukt av millioner av kvinner i hele verden. Siden 2015 har Remifemin vært tilgjengelig også i Norge – reseptfritt på apotek. Kan også bestilles rett hjem i postkassen.

Les mer om Remifemin og bestilling her.

Kilder: Remifemin pakningsvedlegg, forskning.no, leverandørinformasjon

Remifemin® klaseormedrue 2,5 mg. Tablett. Plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. 1 tabl. 2 x daglig. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kun i samråd med lege ved samtidig bruk av østrogener, ved leversykdom eller hormonavhengig kreft. Behandling stoppes ved tegn til leverskade. Kontakt lege ved vaginalblødning. Inneholder laktose. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på SPC sist endret: 24.03.2015 

Publisert 2. desember 2016
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell