Arkiv

Kategorier

Meta

Kan overgangsplagene trenes bort?

Kvinne trener overgangsalder

Kan overgangsplagene trenes bort?

Hetetokter og nattesvette er til besvær og frustrasjon i overgangsalderen, spesielt når østrogenbehandling er utelukket. Undersøkelser viser at trening kan dempe disse overgangsplagene. Det finnes dessuten et reseptfritt legemiddel helt uten østrogen, som kan være til hjelp.

Vanlige behandlingsformer mot overgangsplager innbefatter ofte østrogen, men mange kvinner kan ikke eller ønsker ikke å tilføre kroppen dette hormonet. Da kan det være fint å kjenne til effekten av trening, samt det reseptfrie legemidlet Remifemin –uten østrogen.

Dette er Remifemin®

Remifemin er et veletablert plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen, som hetetokter og nattesvette. Legemidlet er reseptfritt og inneholder ingen form for østrogen.

  • Mot hetetokter og nattesvette
  • Klinisk dokumentert effekt
  • Uten østrogen / planteøstrogen

Færre hetetokter for aktive kvinner

Flere av symptomene som oppstår i overgangsalderen kan dempes av trening – i noen tilfeller like mye som østrogen og i enkelte tilfeller mer. Kvinner som trener regelmessig rapporterer mindre overgangsplager enn kvinner som er inaktive, ifølge Helsedirektoratet.

Hetetoktene ble loggført

I en undersøkelse ble en gruppe inaktive kvinner i overgangsalderen tilfeldig valgt ut til å begynne å trene regelmessig. De ble bedt om å loggføre antall hete- og svettetokter de hadde og svare på spørsmål om blant annet sin livskvalitet. Det viste seg at de kvinnene som trente tre ganger ukentlig fikk både færre hetetokter og forbedret livskvalitet.

Hjernens termostat stabiliseres

Fysisk aktivitet fører til økt produksjon av morfinlignende stoffer i hjernen, kalt endorfiner. I tillegg til å ha smertelindrende effekt, er disse endorfinene med på å stabilisere hjernens termostat. Kroppstemperaturen blir da jevnere. Dette kan være forklaringen på hvorfor kvinner som trener er mindre plaget med hetetokter enn sine inaktive medsøstre.

Mosjon skaper glede

Når hetetoktene dempes, gir det positive ringvirkninger til blant annet humøret. Fysisk aktivitet er dessuten avspennende, noe som kan motvirke nedstemthet – en annen vanlig overgangsplage.

Trening gir bedre søvn

Unngå å trene for tett opptil leggetid. Utover det, kan mosjon motvirke søvnproblemer, som mange sliter med – spesielt i overgangsalderen.

Hetetokter som kommer om natten kan forstyrre søvnen. En god natts søvn vil kunne gjøre det lettere å takle andre overgangsplager.

Trening er ingen garanti

Det er viktig å påpeke at regelmessig trening ikke er noen garanti for at hetetoktene forsvinner, men det kan være verdt et forsøk. I tillegg får man mange andre gode effekter av treningen på kjøpet.

Dersom trening ikke er nok

Hvis fysisk aktivitet ikke gir tilstrekkelig lindring av hetetoktene, kan man vurdere behandling i tillegg. Ikke alle kvinner kan eller ønsker å få østrogenbehandling, men det finnes flere andre behandlingsformer. Blant annet er det reseptfrie legemidlet Remifemin tilgjengelig i Norge siden 2015, etter flere tiårs bruk i Europa.

Slik bestiller du Remifemin®

Remifemin demper hetetokter og nattesvette og kan kjøpes på på apotek eller bestilles rett hjem her.

 

Kilder: nhi.no; helsedirektoratet.no; helsenorge.no; Remifemin pakningsvedlegg; Hammar og Bø: Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, kap. 12.

Remifemin® klaseormedrue 2,5 mg. Tablett. Plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. 1 tabl. 2 x daglig. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kun i samråd med lege ved samtidig bruk av østrogener, ved leversykdom eller hormonavhengig kreft. Behandling stoppes ved tegn til leverskade. Kontakt lege ved vaginalblødning. Inneholder laktose. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på SPC sist endret: 24.03.2015 

Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell