Arkiv

Kategorier

Meta

Nye medisin-regler kan hindre deg i å kjøre bil

Bilkjøring ved bruk av sovemedisin og angstdempende midler

Nye medisin-regler kan hindre deg i å kjøre bil

De nye forskriftene for legemiddelbruk og bilkjøring tvinger tusener til å la bilen stå. Sovemedisin eller angstdempende midler, som benzodiazepiner, bør man være spesielt obs på. Et legemiddel uten varseltrekant kan være løsningen for mange.

En stor omlegging av helsekrav til førerkort trådte i kraft 1. oktober 2016. Disse kravene omfatter mange sykdommer, men også en god del legemidler som kan påvirke evnen til å kjøre bil.

Allerede 1. februar 2016 ble 28 nye rus- og legemidler tillagt straffbarhetsgrenser. Seks av disse var benzodiazepiner (sovemedisin og angstdempende midler). Nær 50 000 døgndoser med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende medisiner foreskrevet av lege inntas hver dag her til lands. Benzodiazepiner vil alltid kunne påvirke kjøreferdighetene.

Se etter rød varseltrekant

Legemidler som påvirker kjøreevnen er som oftest merket med rød varseltrekant på pakningen, men les også pakningsvedlegget for sikkerhetsskyld. Nesten en million nordmenn bruker «trekantmedisin». Hvis du bruker slike legemidler fast, kan det være lurt å ta en prat med legen i tillegg, for å forsikre deg om at du er innenfor helsekravene.

Uten varseltrekant: Reseptfritt legemiddel – les mer her.

Hva kan du selv gjøre for å kunne kjøre bil?

Spør legen din om du kan bruke alternative medisiner som gjør det mulig å kjøre bil samtidig. Kanskje er du en av de som vil kunne ha nytte av det plantebaserte legemidlet Sedix, som demper uro og letter innsovning? Ingen avhengighet eller «hangover-effekt» er rapportert, og legemidlet står ikke på listen over midler som kan påvirke kjøreevnen (§§35-37 Helsekrav til førerkort).

Ingen kjente bivirkninger

Ingen kjente bivirkninger er rapportert ved bruk av Sedix. Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Dersom legemidlet tas over tid, er det lite sannsynlig at det vil oppstå bivirkninger når man slutter.

Sedix kan kjøpes uten resept på alle apotek eller bestilles rett hjem fra pulsapotek.no.

DETTE ER SEDIX®

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som demper uro og dermed kan lette innsovning. Uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet lindres, for å få ro til å sovne eller for en beroligende virkning på dagtid. Det er ikke rapportert om «hangover» eller sløvhet ved bruk av legemidlet. Heller ingen fysisk avhengighet er rapportert.

 • Beroligende effekt
 • Letter innsovning
 • Ingen rapportert avhengighet

Les mer om reseptfrie Sedix og bestilling her

Benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende legemidler, døgndoser (helsekrav til førerkort)

Førekortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved bruk av:

 • Oksazepam inntil 30 mg/døgn eller
 • Diazepam inntil 10 mg/døgn

Helsekrav er også oppfylt ved bruk av følgende legemidler dersom inntatt minimum 8 timer før kjøring:

 • Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn,
 • Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller
 • Nitrazepam inntil 10 mg /døgn,

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem dager (og dersom legemidlet er inntatt minimum 8 timer før kjøring):

 • Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn,
 • Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller
 • Nitrazepam inntil 10 mg /døgn

Kilder: nhi.no, apotek1.no, helsedirektoratet.no, dinside.no, nrk.no, Europeisk database over rapporter om antatte bivirkninger

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 

Publisert 2. desember 2016
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell