Arkiv

Kategorier

Meta

Oljearbeidere sover ofte dårlig

Oljearbeidere på nattskift

Oljearbeidere sover ofte dårlig

Oljearbeidere som jobber skift sliter ofte med søvnforstyrrelser. Etter tungt nattarbeid kan det være vanskelig å få sove, men det finnes hjelp.

Én av tre ansatte her til lands jobber utenom ordinær arbeidstid, som er mandag–fredag kl 7–16. Skiftarbeid er blant de vanligste formene for slikt arbeid.2

Olje- og gassutvinning er en næring preget av skiftarbeid. Det samme gjelder transport, lager og industri, samt primærnæringene. Felles for skiftarbeidere er at de må snu døgnrytmen og dermed ofte sliter med å få sove – med de konsekvenser dette har for helsen.

Demper uro og letter innsoving

Dersom du sliter med å sovne, kan et reseptfritt legemiddel med beroligende virkning være til hjelp. Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som demper uro og dermed letter innsovning. Det er ikke rapportert avhengighet, «hangover-effekt» eller andre kjente bivirkninger ved bruk. Uro, irritabilitet og nervøsitet dempes – for å få ro til å sovne eller evt. for en beroligende virkning på dagtid.

  • Beroligende virkning
  • Letter innsovning
  • Ingen rapportert avhengighet

Les mer om Sedix og bestll fra apotek her

Skiftarbeid kan påvirke helsen

Mange skiftarbeidere, f.eks. ved oljerigger, opplever ulike påkjenninger som stress og konflikt mellom arbeidslivet og sitt sosiale liv. Blant de hyppigst rapporterte helseeffektene er søvnforstyrrelser.3

Problemer med å sovne, redusert søvnlengde og søvnighet i arbeidstiden er de vanligste søvnplagene blant skiftarbeidere. Dersom man f. eks. sliter med innsovningen, kan ventetiden for å falle i søvn bli så lang at man ikke rekker å sove nok før vekkerklokken ringer. Redusert søvnlengde er spesielt vanlig ved nattarbeid.

Nattarbeidere har dårligere søvnkvalitet og sover mindre

Halvparten av de som har arbeid utenom ordinær dagtid jobber om natten.2 Det utgjør over 350.000 nattarbeidere – som må sove på dagtid.2

Sammenlignet med vanlig nattesøvn får kroppen mindre utbytte av søvn på dagtid. Grunnen er blant annet at søvnperioden på dagtid forkortes med to til fire timer. I løpet av disse timene mister man mye av den viktige REM-søvnen (Rapid Eye Movement). Søvnkvaliteten er dessuten dårligere på grunn av flere oppvåkninger ved dagtidssøvn enn ved nattesøvn.3 

Skiftarbeidslidelse gjør oljearbeidere trøtte på jobb

Skiftarbeidere ved to oljerigger i Nordsjøen ble studert i en doktorgradsavhandling om forholdet mellom skiftarbeid, søvn og helse.1 Av disse arbeiderne hadde 23 % en døgnrytmeforstyrrelse, eller en såkalt «skiftarbeidslidelse». Lidelsen er en følge av at man må jobbe når man normalt skulle ha sovet. Hovedsymptomene er bl.a. søvnproblemer. Da kan det være godt å vite at det finnes behandling som letter innsovningen når man skal legge seg.

Behandling av søvnproblemer

Det finnes mange ulike behandlinger avhengig av hvilken type søvnproblem man har. Det kan være nyttig å diskutere med legen sin hvilken behandling som fungerer best for det aktuelle søvnproblemet, hvilke preparater som er godkjent og har minst mulig bivirkninger.

Mange oljearbeidere har problemer med selve innsovningen. Spesielt om man kommer rett fra et skift og mentalt «tar jobben med seg hjem». Det kan bl.a. oppleves som stress, uro, bekymring eller tankespinn i hodet.

Da kan man f. eks vurdere det tradisjonelle plantebaserte legemidlet Sedix, som demper uro slik at det blir lettere å finne ro til å sove. Sedix fås reseptfritt på alle apotek eller kan bestilles rett hjem.

  1. Kilder hentet fra Shift work, sleep and health in the petroleum offshore industry. Dr.gradsavhandling, Universitet i Bergen, 2011
  2. Statistisk sentralbyrå: Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen, 2016
  3. Kilder hentet fra Skiftarbeid og søvn, Siri Waage, Ståle Pallesen og Bjørn Bjorvatn, Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 4, 2007
  4. Sleep Difficulties and Insomnia Symptoms in Norwegian Musicians Compared to the General Population and Workforce, Jonas Vaag og kolleger, Behavioral Sleep Medicine 2016;14(3):325-42

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 

Publisert 26. april 2017
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell