Stress takles ulikt av kvinner og menn

Menn og kvinner opplever og håndterer stress svært ulikt. Kvinner takler stress ved hjelp av relasjoner, mens menn tyr til sport. Noe begge kjønn derimot er helt samstemte på er viktigheten av søvn.

Les også: Tradisjonelt plantebasert legemiddel mot uro og søvnproblemer. Sedix kan bestilles her.>>

Kvinner lykkes best med relasjoner

I følge en pressemelding fra 2010, publisert av American Psychological Association (APA) rapporterer kvinner, i større grad enn menn, fysiske og psykiske stress-symptomer. Til gjengjeld er kvinner flinkere til å pleie viktige relasjoner i livene sine, som kan være nyttige for deres måte å takle stress på.

Nok søvn er viktig for begge kjønn

Selv om nesten halvparten av kvinnene i den amerikanske studien fra APA sier at de har ligget våken om natten den siste måneden p.g.a. stress, oppgir 75 % av dem at nok søvn er veldig viktig (og ca. 60 % av mennene). Bare en av tre kvinner mener de får nok søvn (mens tre av fire synes dette er viktig). Av mennene var det bare 25 % som syntes de fikk nok søvn (mot ca. 60 % som mener det er viktig).

Les også: Reseptfritt legemiddel mot uro og søvnproblemer: Sedix kan bestilles her.>>

Kvinner leser og er sosiale – menn sporter for å dempe stress

Begge gruppene i studien sier at de håndterer stress på svært ulike måter, uavhengig av årsakene de oppgir til stress. Kvinner leser i langt større grad enn menn, for å stresse ned (57 % vs 34 % for menn). I tillegg involverer de seg generelt sett i flere aktiviteter hvor de er i kontakt med andre mennesker, som å være sammen med venner og familie. Menn, derimot, oppgir langt oftere enn kvinner at de utøver sport som sin måte å håndtere stress på (16 % mot bare 4 % av kvinnene).

Kvinner har ikke tid eller ork til trening – menn skylder på pengemangel

Når kvinner blir spurt hvorfor de ikke trener mer, sier de oftere enn menn at de er for trøtte. Dessuten sier de at de trenger oppmuntring fra venner og familie for å få viljestyrke (42 % mot 28 % av mennene). Seks ganger så mange kvinner som menn sier at det å få hjelp med husarbeidet ville bidratt til mer viljestyrke. Mennene svarer oftere at de trenger mer penger, mens kvinner skylder på manglende tid.

Dobling av kvinnestress

Opplevelsen av stress blant kvinner er doblet i løpet av de siste 50 årene. Dette er påvist i en stor kvinneundersøkelse fra Gøteborg, som startet allerede på slutten av 1960-tallet. Stress er i undersøkelsen definert som at kvinnene har vært redde, spente, nervøse, engstelige eller søvnløse i forbindelse med uro for blant annet arbeid, helse, familie eller konflikter i omgivelsene. Det er kvinner mellom 40 og 60 år som føler seg mest stresset. Hver femte kvinne i denne alderen oppgir at de opplever stress.

DETTE ER SEDIX®

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som demper uro og dermed kan lette innsovning. Uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet lindres, for å få ro til å sovne eller for en beroligende virkning på dagtid. Det er ikke rapportert om «hangover» eller sløvhet ved bruk av legemidlet. Heller ingen fysisk avhengighet er rapportert.

  • Beroligende effekt
  • Letter innsovning
  • Ingen rapportert avhengighet

Les mer om reseptfrie Sedix og bestilling her.

Plantebasert legemiddel demper uro og letter innsovning

I 2016 kom det reseptfrie plantebaserte legemidlet Sedix på det norske markedet, etter flere års bruk i Europa. Sedix demper uro og letter innsovning. Det er ikke rapportert om fysisk avhengighet ved bruk. Uro, bekymring og nervøsitet dempes for å få sove om natten eller for en beroligende effekt på dagtid. Legemiddelets virkestoff har vært i bruk i over 30 år på verdensbasis. Sedix kan kjøpes på apotek eller bestilles direkte fra pulsapotek.no.

Les mer om Sedix og bestilling her>>

Kilder: apa.org, nhi.no, Europeisk database over rapporter om antatte bivirkninger, Sedix® pakningsvedlegg

Sedix® (Passiflora incarnata). Reseptfritt legemiddel. Mot uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. For personer over 12 år. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk.

Publisert: 8. november 2016. Sist oppdatert: 24. mars 2017