Arkiv

Kategorier

Meta

Studenters søvnvansker har økt med 35% på åtte år

Studenters søvnvansker har økt med 35% på åtte år

Stadig flere unge har søvnproblemer og bruker sovemedisiner.(1) Reseptbelagte legemidler er vanlig behandling, men for mange kan et reseptfritt legemiddel være tilstrekkelig.

Les mer om det reseptfrie legemidlet, Sedix, her.

Insomni (søvnproblemer) er blant de vanligste plagene vi har, og 1 av 3 sliter periodevis med dette her til lands.2 Søvnvanskene øker med alderen.3 Likevel viser en fersk norsk studie fra 2018 at over 30 % av studentene her til lands har insomni, mot 23 % i 2010 – en økning på 35 %.4 Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Sleep Reserach.

Hva er insomni?

Insomni er å ha problemer med å sovne, våkne mange ganger i løpet av natten eller våkne for tidlig – med det som resultat at man fungerer dårligere på dagtid.5

Sovemedisinbruken tredoblet blant unge

Bruken av sovemedisiner blant de mellom 10 og 19 år har tredoblet seg på ti år, ifølge tall fra reseptregisteret.1

Unge sover i snitt under 6,5 time, viser en studie fra Hordaland.6 Det er to timer mindre enn de burde hatt. Ungdom trenger generelt mer søvn enn voksne. I alderen 14–17 år bør man sove i minst 8–10 timer.7

Elektroniske medier har skylden eller?

Får man søvnproblemer av å bruke elektroniske medier, eller bruker man de elektroniske mediene fordi man ikke får sove? Studier slår fast at det er en sammenheng mellom søvnproblemer og bruk av mobil, nettbrett og lignende. Men årsakssammenhengen – høna eller egget – er fortsatt uklar.8

Uansett er det grunn til å logge av i god tid før leggetid, ettersom lyset fra mobilen forstyrrer hjernen når det kommer til søvn.9 Men ikke all ungdom bryr seg så mye om det, når meldingene fra venner tikker inn lenge etter leggetid.

Bedre karakterer med nok søvn

For å få ungdom til å prioritere søvn, kan det være lurt å fokusere mer på det positive ved søvnen. Bedre prestasjoner på skolen burde trigge de unge.

Undersøkelser viser at søvn, ikke bare før, men også etter innlæring, har stor betydning for å forstå og huske det man har lært.10

Vanlige årsaker til ikke å få sove

I en landsrepresentativ undersøkelse om søvnvaner svarte over halvparten at de hadde opplevd problemer med å sovne. Bekymringer ble oppgitt som en av de vanligste årsakene. Undersøkelsen ble utført av Polling & Statistics, på oppdrag fra Sana Pharma Medical i mars 2017.11

Mange unge opplever stress, nervøsitet og uro i forbindelse med skole og eksamen – og tar med seg bekymringene til sengs. Da kan det være vanskelig å få sove.

Behandling mot innsovningsvansker

Det finnes godt dokumenterte behandlinger som kan lette innsovning, slik som kognitiv atferdsterapi, men den mest brukte behandlingen er likevel reseptbelagte sovemedisiner.12

Ikke alle ønsker eller trenger å bruke reseptbelagte legemidler. Det kan være lurt å forsøke å finne årsakene til hvorfor man ikke får sove, og rådføre seg med lege om hvilken behandling som er riktig. Kanskje kan et reseptfritt legemiddel være tilstrekkelig.

Reseptfritt legemiddel

Det finnes reseptfri behandling, slik som det reseptfrie legemidlet Sedix. Sedix virker beroligende og gjør det dermed lettere å få sove. Tablettene kan brukes av personer fra 12 år og oppover. Fysisk avhengighet er lite sannsynlig. Sedix kan kjøpes reseptfritt på alle apotek eller bestilles rett hjem i posten. Les mer om Sedix og bestilling her.13

DETTE ER SEDIX®

Reseptfritt legemiddel – virker beroligende

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for voksne og barn over 12 år for å lindre mild uro, som bekymring nervøsitet og irritabilitet, og for å lette innsovning. Avhengighet er lite sannsynlig. Fås reseptfritt på alle apotek. 13

 • Virker beroligende
 • Letter innsovning
 • Fra 12 års alder

Les mer og bestill fra apotek her.

Kilder:

 1. http://www.reseptregisteret.no/Prevalens.aspx
 2. https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnloshet-insomni
 3. http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/eldre/sovnvansker-9468.html
 4. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsr.12790%20
 5. https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/#symptomer
 6. http://forskning.no/forebyggende-helse-sykdommer-sovn-barn-og-ungdom-internett-mobiltelefon/2013/04/ungdom-trenger-mer
 7. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/09/sovnproblemer-blant-ungdom
 8. https://forskning.no/sovn-internett-mobiltelefon/2013/11/mobilen-stjeler-sovn
 9. https://forskning.no/2015/01/lyset-fra-nettbrett-forstyrrer-sovnrytmen-og-gjor-oss-mer-morgenslove
 10. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/09/sovnproblemer-blant-ungdom
 11. Kilde: Omnibus fra Polling & Statistics.
 12. http://www.fhi.no/tema/sovn-og-sovnvansker/fakta-om-sovnvansker
 13. https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-sedix-tilman-612859

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 

Publisert 20. februar 2019
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell