Arkiv

Kategorier

Meta

Behandling av innsovningsvansker

Kvinne får ikke sove - trenger behandling

Behandling av innsovningsvansker

Over 15 % av befolkningen sliter med å få sove. For mange går dette ut over både jobb og privatliv, og utgjør et så stort problem at de søker legehjelp. Sedix er et legemiddel til bruk for å lette innsovning og hjelpe pasienten å roe ned.

Sedix ved innsovningsvansker

For pasienter som søker en løsning på problemer med å falle til ro og sovne om kvelden kan Sedix  vurderes. Det er liten sannsynlighet for utvikling av avhengighet ved bruk av legemidlet.  For å lette innsovning tas 1–2 tabletter ½ time før leggetid. Sedix kan også brukes som beroligende på dagtid.

Gå til Sedix produktinformasjon her

Høyt forbruk av sovemedisiner

Det forskrives mye sovemedisiner i Norge. Over 400 000 nordmenn brukte reseptbelagte sovemidler i 2016.1 Et reseptbelagt sovemiddel kan være riktig behandling for pasienter med kortvarige behov, men langvarig bruk frarådes. Sovemedisiner som benzodiazepiner og z-hypnotika kan over tid føre til avhengighet. Dette innebærer utvikling av toleranse slik at medisinene kan miste sin effekt, samt abstinens ved seponering eller nedtrapping. Selv om disse ulempene er godt kjent, er dette den vanligste behandlingen for søvnproblemer.

Alternativer til reseptbelagte sovemedisiner

Det er godt dokumentert at atferdsterapi har bedre effekt enn reseptbelagte sovemedisiner på søvnproblemer over tid, i tillegg til at det ikke innebærer noen risiko for avhengighet. Likevel er dette alternativet relativt sjeldent brukt, antakeligvis fordi denne behandlingen kan være komplisert og tidkrevende, og det er få behandlere i Norge.

Å finne god medikamentell behandling der det ikke er tilrådelig eller ønskelig å gi B-preparater, kan være vanskelig. Dette er en av grunnene til at det forskrives langt mer sovemedisiner enn det som er anbefalt. Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved milde symptomer på uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet og for å lette innsovning. Sedix selges på alle apotek.

Les mer om Sedix her

Referanser: 1: reseptregisteret.no 

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 

 

Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell