Arkiv

Kategorier

Meta

Behandling av skjedetørrhet

Kvinne med svart truse

Behandling av skjedetørrhet

Vaginal atrofi forekommer oftest som en konsekvens av reduksjon i østrogennivået i kroppen, og om lag 50 % av postmenopausale kvinner opplever symptomer på at slimhinnen tynnes.

Tørr skjede det vanligste symptomet på vaginal atrofi

Ca. 50 % av kvinner etter menopause opplever symptomer på vaginal atrofi. I en internasjonal studie fra 2012 (n=3520)  med kvinner i postmenopausal alder rapporterte 45 % at de opplevde vaginalt ubehag. Av disse var 83 % plaget av skjedetørrhet og 42 % opplevde smerte ved samleie1.

Konsekvenser av vaginal atrofi

I overgangsalderen synker østrogenproduksjonen og dette påvirker slimhinnene i vagina, urinleder og urinrør. I årene etter menopause blir symptomene gradvis verre. Skjedetørrhet forårsaker blant annet kløe, sårhet, brennende følelse og smerter ved samleie (dyspareunia) som påvirker sexlivet negativt. Andre livsaspekter som partnerforhold, selvtillit og sosialt liv kan også påvirkes negativt.1

Snakk med pasienten din om vaginal atrofi

Det er rapportert at bare 25 % av kvinner i den vestlige verden søker hjelp mot sine plager ved vaginal atrofi2. Den største grunnen til dette er at temaet er tabubelagt, og mange kvinner går unødvendig uten behandling.

Skjedetørrhet hos andre grupper

Selv om skjedetørrhet er mest vanlig i overgangsalderen, er dette også en plage som forkommer i andre grupper av kvinner. Symptomer kan oppstå blant annet i forbindelse med bruk av p-piller eller ooforektomi. Ulike medisinske behandlinger, som strålebehandling eller behandling med aromatasehemmere, kan også føre til tørr skjede. I tillegg kan skjedetørrhet forekomme uten endring i østrogennivået, som for eksempel ved diabetes mellitus.

Behandling av skjedetørrhet

North American Menopause Society (NAMS) anbefaler hormonfri behandling eller lavdose lokal østrogenbehandling som førstelinjebehandling ved skjedetørrhet i postmenopause3. Remisoft er en østrogenfri krem som gir rask lindring og gjenoppretting av irritert hud. Remisoft tilfører fuktighet til vevet, og legger seg som en beskyttende fysisk film slik at fuktigheten forblir i det tørre området i skjeden. Dette medfører rask lindring og gjenoppretting av tørr og irritert skjede.

Referanser:

1. Nappi RE, Kokot-Kierepa M. Climacteric. 2012;15(1):36-44. 2. Sturdee DW, Panay N, Climacteric 2010 13(6):509-22. Menopause 2013 20(9):888-902.

Remisoft® 50 g krem (med applikator). Reseptfri, pleiende vaginal fuktighetskrem uten hormoner. Medisinsk utstyr, klasse IIa. Til behandling av ubehag pga. tørrhet i skjede og ytre intimområder (følelse av tørrhet, brennende følelse, smerter ved samleie eller kløe). Påføres 1g/dag. Anbefales opphold i 2 dager etter 30 dagers bruk. Kun i samråd med lege ved uttalte sympt. eller ved en vaginal infeksjon. Det mangler data for bruk av Remisoft® ved graviditet/ amming. Unngå bruk rett etter fødsel og ved allergi mot innholdsstoffer. Les bruksanvisningen før bruk. 

Publisert 15. august 2017
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell