Arkiv

Kategorier

Meta

Behandling av uro og søvnproblemer

Kvinne i sengen får ikke sove

Behandling av uro og søvnproblemer

1 av 3 sliter med søvnproblemer1. For noen vil reseptbelagt sovemedisin være nødvendig, men for de med milde til moderate plager kan derimot et reseptfritt legemiddel, som Sedix eller Lunixen gi tilstrekkelig hjelp. For å kunne velge rett reseptfritt legemiddel er det viktig å først kjenne sitt søvnproblem.

Uro og søvnproblemer

Den vanligste søvnforstyrrelsen er insomni.1 Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt funksjon på dagtid, slik som tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Søvnen regnes som utilstrekkelig dersom man opplever ett av eller begge av disse tilfellene:1

 • innsovningsproblemer
 • dårlig søvn

Mange har problemer med uro knyttet til innsovning. Uro og tanker som kverner kan gjøre det vanskelig å sovne om kvelden og by på utfordringer med å sove godt natten igjennom. Nattlige oppvåkninger, urolig søvn og det å våkne alt for tidlig om morgenen, er typiske tegn på dårlig søvn. En reseptfri behandling som virker beroligende kan være til hjelp, enten det er innsovningen eller dårlig søvn man sliter med. Nedenfor kan du finne det reseptfrie legemidlet som passer best for deg, avhengig av ditt spesifikke søvnproblem.

Behandling ved:

Uro og innsovningsproblemer

Dårlig søvn

Sedix og Lunixen kan tas fra 12 års alder

Sedix kan brukes fra 12 års alder for å lindre milde symptomer på uro, og for å lette innsovning. Samtidig bruk av syntetiske sovemidler anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Les mer om Sedix og bestilling her.

Lunixen kan brukes fra 12 års alder for å lindre søvnforstyrrelser. Samtidig bruk av syntetiske sovemidler anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Les mer om Lunixen og bestilling her.

10 råd for bedre søvn2

 • Gå til sengs og stå opp til samme tid, også i helgene
 • Ikke sov mer enn 20 min på dagtid
 • Unngå koffein og alkohol for nær leggetid
 • Sørg for å få dagslys i minst 30 min hver dag
 • Tren jevnlig, men ikke rett før leggetid
 • Legg deg hverken sulten eller stappmett
 • Skru av pc og mobil før du går til sengs
 • Sørg for et mørkt, stille og svalt soverom
 • Lær deg en avspenningsteknikk for innsovning
 • Forsøk å løse evt. bekymringer på dagtid

Kilder:

 1. Folkehelseinstituttet (03.17.22) fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/
 2. Norsk helseinformatikk (03.17.22) nhi.no/livsstil/livsstil/sovnforstyrrelser/sovnhygieniske-rad-1288.html?page=2

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 


Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Plantebasert legemiddel for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. >12 år. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 x daglig. Ikke for gravide og ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Kontakt lege hvis ingen bedring etter 2 uker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale fra 24.07.2019. 

Relaterte artikler

Publisert 10. september 2021
Sist oppdatert 13. mai 2022

Disse sidene er ment for helsepersonell