Arkiv

Kategorier

Meta

Behandling av urosymptomer

Kvinne med indre uro som tar seg til pannen

Behandling av urosymptomer

Mange pasienter sliter med ulike urosymptomer, og stadig flere oppsøker lege av den grunn. Sedix er et legemiddel som demper mild uro, nervøsitet og bekymring og letter innsovning. Det er lite sannsynlig at bruk av Sedix kan føre til avhengighet.

Hva forskriver du mot uro?

I løpet av livet vil 25 % kvalifisere for en av angstdiagnosene1,2, men ikke alle som oppsøker lege møter diagnostiske kriteria for en angstlidelse. Uansett er behandling i mange tilfeller ønskelig, men reseptbelagte medisiner er ikke alltid riktig behandling. Sedix kan hjelpe ved lette urosymptomer som bekymring, nervøsitet, irritabilitet og innsovningsproblemer.

Les mer om Sedix her

Å fungere godt i hverdagen

På grunn av bivirkninger som gjør pasienten trøtt eller sløv, gjør noen former for medikamentell behandling det ytterligere vanskelig for pasienten å fungere i hverdagen. Sedix er ikke en sovemedisin, men virker roende, slik at det kan være lettere å sovne om man bruker Sedix ved leggetid. Sedix kan også brukes ved urosymptomer på dagtid, som nervøsitet eller irritabilitet.

Avhengighet er lite sannsynlig

For mange er uro og bekymring noe som vedvarer, og som krever behandling over lengre perioder. Noen medisiner, slik som benzodiazepiner, er ikke alltid egnet for behandling av slike pasienter fordi det foreligger risiko for avhengighet. Det er lite sannsynlig at pasienten vil oppleve bivirkninger når regelmessig bruk av Sedix avsluttes, og behandling kan derfor avsluttes med liten risiko for abstinenssymptomer. Legemidlet kan brukes over lengre tid men kontinuerlig bruk bør ikke overstige 6 måneder.

Referanser:

  1. Nils Retterstøl: Menneskesinnets irrganger (s. 257-58), forlaget Millenium, Oslo 1998
  2. Paul Moxnes. Hva er angst? Tidsskrift for norsk psykologforening, utg. 5, 2014

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 

Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 8. februar 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell