Behandlingsområder

Sana Pharma Medical har legemidler og medisinsk utstyr for plager som hetetokter, skjedetørrhet, søvnproblemer, stress og urosymptomer. Her kan du lese om de ulike behandlingsområdene.