Arkiv

Kategorier

Meta

Pasjonsblomst: Hva er passiflora incarnata?

Lilla pasjonsblomst

Pasjonsblomst: Hva er passiflora incarnata?

Pasjonsblomst (Passiflora incarnata) er en flerårig klatreplante som kan bli opptil 9 meter høy. Blomstene er hvite/lilla og bærene er oransje. Planten vokser i USA, Mexico, Mellom- og Sør-Amerika og i India.

Det er over 400 arter som tilhører slekten Passiflora. Bare noen av dem brukes medisinsk, og da kun de delene av planten som vokser over bakken.

Pasjonsblomstens historie

Pasjonsblomsten ble først brukt av de innfødte i Amerika og Mexico som en beroligende urt. Senere har den blitt brukt som folkemedisin i Europa i århundrer. Planten fikk sitt kuriøse navn av de spanske conquistadorene da de erobret Mexico på 1500-tallet. I blomsten så de ulike symboler knyttet til «Kristi lidelse» (på engelsk «Passion of Christ», eller bare «The Passion») – det som i kristen tradisjon refererer til tiden mellom «det siste måltid» og Jesu død.)

Hvordan utvinnes tørrekstrakt fra planten?

Et tørrekstrakt utvinnes gjennom to steg. Først legges plantematerialet i et flytende løsningsmiddel (f.eks. etanol) for å løse opp forbindelser. Dette danner et flytende ekstrakt. Deretter fordampes løsningsmidlet, og man sitter igjen med et tørrekstrakt.

Hva brukes pasjonsblomst for (medisinsk)?

Ekstrakter fra planten brukes blant annet for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Slike konklusjoner trekkes av Det europeiske legemiddelverket (EMA) sitt Utvalg for urtemedisiner (HMPC). Dette utvalget er ansvarlig for å samle og vurdere vitenskapelige data om urtestoffer, -preparater og -kombinasjoner, deriblant Passiflora incarnata.

Hvilke bevis støtter bruken av pasjonsblomst-medisiner?

Bruken av pasjonsblomst-medisiner er basert på «lang brukstradisjon». Det betyr at medisinens effekt er sannsynlig, på tross av at det ikke finnes tilstrekkelig bevis fra kliniske studier. Det finnes dog bevis for minst 30 års trygg bruk (hvorav minimum 15 år innen EU).

Mer informasjon

For mer informasjon, les pakningsvedlegget som følger med legemidlet eller kontakt lege eller apotek. Kilder: ema.europa.eu (European Medicines Agency), encyclopedia.com

Passiflora incarnata er virkestoffet i det reseptfrie legemidlet Sedix, som markedsføres av Sana Pharma Medical. Fås reseptfritt på alle apotek.

Sedix® (Passiflora incarnata) tabl. Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsvedlegg sist oppdatert 30.08.2016.

LES OGSÅ

Publisert 7. juni 2017
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell