Arkiv

Kategorier

Meta

Urtemedisin, naturlegemidler eller plantebaserte legemidler hva er forskjellen?

Planter i laboratorium

Urtemedisin, naturlegemidler eller plantebaserte legemidler hva er forskjellen?

Det er lett å gå seg vill i jungelen av begreper for preparater med naturlig utspring. De spenner seg fra legemidler godkjent av Legemiddelverket til kosttilskudd, som ikke har noen godkjenningsordning. Her er de viktigste definisjonene.

Planter i laboratorium

Urtemedisin, naturlegemidler eller plantebaserte legemidler hva er forskjellen?

Det er lett å gå seg vill i jungelen av begreper for preparater med naturlig utspring. De spenner seg fra legemidler godkjent av Legemiddelverket til kosttilskudd, som ikke har noen godkjenningsordning. Her er de viktigste definisjonene.

Legemidler

Et legemiddel er stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter. Det ligger mye forskning bak, og kravene til dokumentasjon for kvalitet, sikkerhet og effekt er strenge. I kliniske studier måler man effekten av virkestoffet på mennesker. Legemidler er enten reseptbelagte eller reseptfrie. Ca. 30–40 % av moderne legemidler har opprinnelse fra naturen, f.eks. morfin, ciklosporin, kodein og senna. Alle legemidler må godkjennes av Statens legemiddelverk.

Plantebaserte legemidler

Plantebaserte legemidler er legemidler med ett eller flere virkestoffer fra planter. I denne sammenhengen refererer ordet «virkestoff» til f.eks. et ekstrakt – som inneholder mange stoffer som til sammen utgjør den virksomme bestanddelen i legemiddelet. Disse virkestoffene har vært brukt som medisin i lang tid før de ble godkjent som legemiddel. Plantebaserte legemidler må tilfredsstille Legemiddelverkets krav til kvalitet og sikkerhet. Det er samme krav til farmasøytisk kvalitet som for andre legemidler. Med farmasøytisk kvalitet menes for eksempel forholdene ved selve produksjonen og at legemidlet faktisk inneholder det som står i innholdsdeklarasjonen. Disse legemidlene er delt inn i to kategorier: Veletablerte plantebaserte legemidler og tradisjonelle plantebaserte legemidler.

Veletablerte plantebaserte legemidler

Denne legemiddelkategorien følger de samme regler og strenge krav til farmasøytisk kvalitet som øvrige legemidler. For å få godkjent veletablerte plantebaserte legemidler må effekt og sikkerhet dokumenteres ved publiserte kliniske studier. I tillegg må disse legemidlene ha vært på markedet i minst 10 år innenfor EØS-området. Godkjennes av Statens legemiddelverk.

Tradisjonelle plantebaserte legemidler

For denne legemiddelkategorien stilles de samme strenge kravene til farmasøytisk kvalitet som for andre legemidler, men de har andre krav til dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Publisert dokumentasjon må vise at legemidlene kan antas å ha effekt, på grunnlag av lang tids bruk. Det må kunne vises til sikker bruk i minst 30 år (hvorav minst 15 år i EØS-området). Det må også kunne dokumenteres at legemidlene ikke er skadelige ved normal bruk. Godkjennes av Statens legemiddelverk.

Naturlegemidler

Naturlegemidler er en type legemidler hvor virkestoffene har et naturlig utspring – fra en bakteriekultur, et mineral, salt eller en dyre- eller plantedel som ikke omfattes av definisjonen av plantebasert legemiddel. Naturlegemidler godkjennes av Legemiddelverket, men per i dag finnes ingen naturlegemidler på det norske markedet. I 2010 ble det innført et nytt europeisk regelverk der de plantebaserte legemidlene ble skilt ut fra de øvrige naturlegemidlene. Samtlige naturlegemidler i Norge var basert på planter og ble dermed avregistrert som naturlegemiddel. Mange av disse fikk ny markedsføringstillatelse som veletablert eller tradisjonelt plantebasert legemiddel. Etter at den nye kategoriseringen kom har det ikke blitt registrert nye naturlegemidler.

Naturmidler

I motsetning til et naturlegemiddel er et naturmiddel ikke et legemiddel. Likheten mellom navnene kan dog være kilde til forveksling. Begrepet naturmiddel har ingen legal definisjon, men helsekostbransjen har benyttet begrepet om kosttilskudd som ikke er rene vitaminer eller mineraler, slik som ginseng, hvitløkskapsler, solhatt og forskjellige urter. I dag er begrepet på vei ut da alle produkter som ikke er legemidler, plantebaserte legemidler eller naturlegemidler må bære betegnelsen kosttilskudd.

Medisinplanter

Medisinplanter er planter som kan brukes som legemidler eller som utgangspunkt for fremstilling av legemidler. Opiumsvalmue (Papaver somniferum) er et av de mest kjente eksemplene. Opium er den tørkede melkesaften fra de umodne kapselfruktene. Det inneholder bl.a. morfin, som har en kraftig smertestillende effekt.

Urtemedisin

Urtemedisin er en betegnelse på all behandling av sykdom ved hjelp av urter og medisinplanter. Begrepet er også brukt synonymt med fytoterapi (behandling med planteekstrakter).

Kosttilskudd

Kosttilskudd er konsentrater av næringsmidler (matvarer) som er beregnet til å supplere et vanlig kosthold, som f.eks. vitaminer og mineraler, fiber osv. Kosttilskudd inntas i små oppmålte mengder, som for eksempel kapsler, tabletter, pulverposer og lignende. Det er ikke meldeplikt for kosttilskudd i Norge. Det er heller ingen godkjenningsordning på kosttilskudd, men Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. Kilder: legemiddelverket.no, helsenorge.no, helsekostopplysningen.no, snl.no, sml.snl.no, mattilsynet.no
Publisert 24. mai 2017
Sist oppdatert 15. mai 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell