Arkiv

Kategorier

Meta

Forskning og dokumentasjon

Forskning og dokumentasjon - Sana Pharma Medical

Forskning og dokumentasjon

Sana Pharma Medical er en legemiddelgrossist som selger reseptfrie legemidler fra planter, samt medisinsk utstyr i Norden. Økt fokus på god helse og et ønske i befolkningen om å tilføre kroppen naturlige råvarer, gjør at Sana Pharma Medical ønsker å tilby legemidler med utspring fra naturen.

Forskning og dokumentasjon - Sana Pharma Medical

Forskning og dokumentasjon

Sana Pharma Medical er en legemiddelgrossist som selger reseptfrie legemidler fra planter, samt medisinsk utstyr i Norden. Økt fokus på god helse og et ønske i befolkningen om å tilføre kroppen naturlige råvarer, gjør at Sana Pharma Medical ønsker å tilby legemidler med utspring fra naturen.

Produktene velges ut på bakgrunn av omfattende forskning, god dokumentasjon og trygg bruk over mange år i Europa. Men like viktig som dokumentert sikkerhet og effekt, er det at Sana Pharma Medical ønsker å tilby reseptfrie medisiner fra planter med få bivirkninger. Våre legemidler er godkjente av Statens legemiddelverk som plantebaserte legemidler.

Er du helsepersonell?

Oversikt over kliniske studier på våre legemidler finner du under seksjonen Helsepersonell. Du kan også lese om studier på Remifemin her:

Disse sidene er ment for helsepersonell