Arkiv

Kategorier

Meta

FAQ – Hedexin

Hedexin hostesirup hostesaft

Hedexin spørsmål og svar

Hedexin er et nytt reseptfritt plantebasert legemiddel til bruk ved slimhoste. Under finner du ofte stilte spørsmål og svar.

1. Hvor får jeg kjøpt Hedexin?

Hedexin er et resptfritt legemiddel som kun fåes kjøpt på apotek. Dersom ditt lokale apotek ikke har legemidlet inne, kan du be dem bestille det. Hedexin fås kjøpt både i fysiske apotek og nettapotek.

2. Hvor mye koster Hedexin?

Det er opp til hver enkelt apotekkjede å fastsette pris på reseptfrie legemidler. 

3. Hva inneholder Hedexin?

1 ml sirup inneholder 8,25 mg tørket ekstrakt av eføyblad (Hedera helix L., folium). Ekstraksjons-middel: etanol 30 % (m/m). Andre innholdsstoffer er: flytende sorbitol (ikke-krystalliserende) (E420), kaliumsorbat (E202), xantangummi (E415), vannfri sitronsyre (E330), renset vann. Innholdet er nok til 8 dagers bruk, og holdbarhet etter åpning er 3 måneder.

4. Har Hedexin dokumentert effekt?

Det europeiske legemiddelverket (EMA) har godkjent virkestoffet i Hedexin (Hedera helix L., folium) som et veletablertplantebasert legemiddel –  Legemiddelverket stiller de samme strenge krav til kvalitet på plantebaserte legemidler som til alle andre legemidler. Legemiddelverket vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidler før de blir registrert eller godkjente for markedsføring i Norge.

5. Hvordan virker Hedexin?

Hedexin løser opp seigt slim og letter opphosting av slimet.

6. Kan Hedexin gi bivirkninger?

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger som kan oppstå under behandling med Hedexin: Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 brukere): Kvalme, oppkast og diaré. Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere): Allergiske reaksjoner (elveblest, hudutslett, anafylaktisk reaksjon og pustevansker). Ved første tegn på en alvorlig allergisk reaksjon skal du med en gang stoppe å bruke dette legemiddelet og kontakte lege.

7. Hvor mange skjeer Hedexin kan jeg ta hver dag?

Voksne og barn over 12 år: 6 ml sirup 2 ganger daglig. Barn mellom 6-11 år: 4 ml sirup 2 ganger daglig. Bruk måleskje på 4 ml som følger med i esken.

8. Kan jeg gi Hedexin til barn?

Hedexin kan brukes av barn fra 6 års alder. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du har barn som er yngre enn 6 år.

9. Kan jeg ta Hedexin sammen med andre medisiner?

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Hedexin.

10. Kan jeg bruke Hedexin under graviditet?

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Hedexin du er gravid eller ammende, eller tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Siden det ikke finnes nok data til å utelukke eventuelle skadevirkninger under graviditet og amming, anbefales ikke bruk av dette legemidlet.

11. Er det trygt å bruke Hedexin?

Hedexin er godkjent av Legemiddelverket som et veletablert  plantebasert legemiddel.Legemiddelverket stiller de samme strenge krav til kvalitet på plantebaserte legemidler som til alle andre legemidler. Legemiddelverket vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidler før de blir registrert eller godkjente for markedsføring i Norge.  Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

Mer info om Hedexin:

For mer informasjon, gå til Hedexin produktside>>


Hedexin: 1 ml sirup inneholder 8,25 mg tørket ekstrakt av eføyblad (Hedera helix L., folium), hjelpestoffer. Indikasjon: slimløsende middel ved slimhoste. Dosering: Voksne og barn over 12 år: 6 ml sirup 2 ganger daglig. Barn mellom 6-11 år: 4 ml sirup 2 ganger daglig. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Interaksjoner: Ingen rapportert. Advarsel og forsiktighetsregler: Overfølsomhet overfor virkestoffet, overfor planter som tilhører Araliaceae (eføy) familien eller noen av hjelpestoffene. Barn under 2 år: risiko for forverring av luftveissymptomer. Vedvarende og tilbakevendende hoste hos barn mellom 2-4 år krever medisinsk diagnose før behandling. Ved åndenød, feber eller varig opphosting av slim bør pasienten kontakte lege eller apotek. Samtidig bruk av hostestillende midler med kodein eller dekstrometorfan anbefales ikke uten råd fra lege. Forsiktighet anbefales hos pasienter med gastritt eller magesår. Hedexin inneholder sorbitol (E420). Graviditet, amming og fertilitet: Sikkerhet ved bruk under graviditet og amming har ikke blitt fastslått og bruk under graviditet og amming er derfor ikke anbefalt. Ingen data på effekten av legemidlet på fertilitet. Bivirkninger: Vanlige: Gastrointestinale; kvalme, oppkast, diare. Mindre vanlige: Forstyrrelser i immunsystement; allergiske reaksjoner (elveblest, hudutslett, anafylaktisk reaksjon, åndenød). Pakninger: flaske à 100 ml. Basert på SPC sist endret: 24.04.2020

Publisert 3. september 2020
Sist oppdatert 27. september 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell