Arkiv

Kategorier

Meta

Helsepersonell

Hvordan er søvnen din?

Søvn er viktig for god helse. Likevel har 1 av 3 har søvnproblemer ukentlig. Søvnvansker er så utbredt at Folkehelseinstituttet har omtalt søvnvansker som et undervurdert folkehelseproblem(1). Derfor har Sana Pharma Medical gjennom Respons Analyse stilt spørsmål om søvnrelaterte temaer. Noen av funnene kan være relevante i kundedialog: «Rett produkt til rett behov», se presentasjonen under.

Klikk på bildet, deretter piltastene for å bla deg videre i presentasjonen.

Presentasjon_sovnkategori_2022_NO

Referanse: 1. Helsedirektoratet. (07.12.2021) https://www.helsedirektoratet.no/tema/sovn/sovn-og-sovnvansker

Publisert 16. desember 2021
Sist oppdatert 25. april 2022

Disse sidene er ment for helsepersonell