Arkiv

Kategorier

Meta

Hvordan sove gjennom hele natten?

woman sleepless

Hvordan sove gjennom hele natten?

Våkner du midt på natten eller alt for tidlig om morgenen? Nå er et nytt reseptfritt legemiddel mot slike søvnvansker kommet i apotekhyllene – uten påvist avhengighet.

En god natts søvn er slett ingen selvfølge. Så mye som én av tre nordmenn sliter med søvnproblemer hver uke1. Mange våkner opptil flere ganger i løpet av natten eller lenge før vekkerklokken rekker å gjøre jobben sin om morgenen. Ofte kan det være vanskelig å finne tilbake til søvnen igjen når man først har kommet ut av den – noe som går ut over både søvnkvaliteten og søvnlengden.

Alle som ikke sover lenge nok eller godt nok til å være uthvilt og opplagt dagen etter vet hvilke uheldige konsekvenser dette kan få for humør, konsentrasjon og livskvalitet. Likevel er søvnproblemer betydelig underrapportert og derfor ofte underbehandlet2. Frykt for uønskede bivirkninger forbundet med reseptbelagte sovemedisiner kan være noe av grunnen, men det finnes andre alternativer.

Søvnproblemer kan behandles reseptfritt

Det vil alltid være en fordel å følge råd for bedre søvn, som beskrevet nederst i artikkelen. Men god søvnhygiene er ikke alltid nok. Da kan være aktuelt å vurdere medisiner mot sine søvnproblemer. Selv om reseptbelagte sovemedisiner kan være riktig behandling i visse tilfeller, kan mange få tilstrekkelig hjelp med et reseptfritt alternativ. Nå er et nytt reseptfritt legemiddel mot søvnproblemer kommet i apotekhyllene.

Nytt legemiddel mot søvnvansker uten påvist avhengighet

Lunixen er et nytt reseptfritt legemiddel med klinisk dokumentert effekt. Legemidlet bedrer søvnkvaliteten og motvirker avbrudd i søvnen, slik som oppvåkninger om natten eller alt for tidlig oppvåkning om morgenen3. Ingen avhengighet er påvist ved bruk av dette legemidlet.

Ingen avhengighet påvist

Reseptbelagte sovemedisiner forbindes ofte med uønskede bivirkninger som avhengighet. Et reseptfritt legemiddel som Lunixen, derimot, vil kunne være tilstrekkelig for mange. Det er ikke påvist noen avhengighet ved bruk av dette legemidlet.

Effekten av Lunixen

Virkestoffet i Lunixen forbedrer både søvnkvaliteten og søvnlengden3. Daglig bruk over tid anbefales på grunn av den gradvise økningen av effekt. Optimal behandlingseffekt oppnås etter 2–4 uker4. Det er ikke satt noen øvre grense for hvor lenge man kan gå på Lunixen. Men når man har kommet inn i et godt søvnmønster der man sover godt hver natt over tid, kan det være lurt å ta en pause for å se om man fortsatt har behov for legemidlet.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av legemidler i Norge.  Lunixen er godkjent av Legemiddelverket som et veletablert plantebasert legemiddel. Lunixen brukes mot søvnforstyrrelser hos voksne og barn over 12 år2.

DETTE ER LUNIXEN®

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Lunixen har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Brukes daglig for optimal effekt. Det er ikke påvist noen avhengighet, sløvende effekt eller «hangover» ved bruk. For voksne og barn over 12 år. Fås på alle apotek.

 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Motvirker avbrutt søvn
 • Ingen avhengighet påvist

Lunixen kan kjøpes på apotek eller bestilles for levering hjem fra PulsApotek:

Bestill Lunixen® levert hjem

Lunixen kan kjøpes reseptfritt på alle apotek eller bestilles direkte fra pulsapotek.no. Da mottar du legemidlet rett hjem i postkassen.

Les mer om Lunixen | Bestill fra apotek

 10 råd for bedre søvn5

 • Gå til sengs og stå opp til samme tid, også i helgene
 • Ikke sov mer enn 20 min på dagtid
 • Unngå koffein og alkohol for nær leggetid
 • Sørg for få dagslys i minst 30 min hver dag
 • Tren jevnlig, men ikke rett før leggetid
 • Legg deg hverken sulten eller stappmett
 • Skru av pc og mobil før du går til sengs
 • Sørg for et mørkt, stille og svalt soverom
 • Lær deg en avspenningsteknikk for innsovning
 • Forsøk å løse evt. bekymringer på dagtid

Kilder:

 1. Folkehelseinstituttet (no/en/op/hin/mental-health/sovnvansker—folkehelserapporten-2014/)
 2. https://psykologtidsskriftet.no/sovn-og-sovnproblemer/2007/04/psykologisk-forstaelse-og-behandling-av-sovnproblemer-hos-voksne
 3. Lunixen pakningsvedlegg sist oppdatert 14.11.2018.
 4. https://www.felleskatalogen.no/medisin/lunixen-tilman-659245
 5. Norsk helseinformatikk (nhi.no/livsstil/livsstil/sovnforstyrrelser/sovnhygieniske-rad-1288.html?page=2)

Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Reseptfritt. Plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 ganger daglig. Maks døgndose: 4 tabl. Optimal behandlingseffekt kan ta 2–4 ukers daglig bruk. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Pasienter som opplever at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner blir påvirket, skal frastå fra å gjøre dette. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget, sist oppdatert 14.11.2018.

Publisert 3. september 2019
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell