Arkiv

Kategorier

Meta

Søvnen før midnatt er viktigst eller?

Owl at night

Søvnen før midnatt er viktigst eller?

Usant. Påstanden stemte kanskje bedre før i tiden, da man la seg tidligere på kvelden. Det er nemlig de 3–4 første timene som er viktigst, uansett hvilken side av midnatt de inntreffer. Det er da vi befinner oss i den dype søvnen (1).

For å forstå når vi har best utbytte av søvnen, kan det være nyttig å vite litt om hvordan søvnen fungerer. Søvnen består av ulike faser: innsovning, lett søvn, dyp søvn og drømmesøvn (også kalt REM-søvn). Alle fasene har sin hensikt, men det er spesielt den dype søvnen som er nødvendig for å bli uthvilt slik at man fungerer godt dagen etter. Av den totale søvntiden utgjør den dype søvnen ca. en fjerdedel. Grunnen til at de første 3–4 søvntimene er viktigst er at det er da vi får mesteparten av den dype søvnen.1

Viktigheten av god søvn

Søvn er viktig for helse og velvære. Det er mens vi sover at kroppen henter seg inn igjen og hjernen bearbeider inntrykk. God søvn gjør det ikke bare lettere å takle mentale påkjenninger som uro og stress, men reduserer også risikoen for en rekke sykdommer2. Dessverre er det mange som plages med søvnmangel. Av alle søvnproblemer er innsovningsvansker det som øker mest.

Hjelp til å sovne

En forutsetning for å komme ned i den dype søvnen er selvfølgelig at man først lykkes i å falle til ro slik at man klarer å sovne – noe som i blant kan være vanskelig. Innsovningsvansker rammer én av syv3, men det finnes både råd for god søvnhygiene og reseptfri behandling for dette søvnproblemet.

10 råd for bedre søvn4

 1. Sørg for faste leggetider.
 2. Unngå å sove på dagen.
 3. Få minst 30 minutter med dagslys daglig.
 4. Unngå koffein, alkohol og tobakk nær opptil leggetid.
 5. Ikke legg deg stappmett eller skrubbsulten.
 6. Unngå hard fysisk trening de siste 3 timene før sengetid.
 7. Sørg for behagelig temperatur på soverommet.
 8. Unngå lys og støy.
 9. Ikke se på mobilen eller andre skjermer rett før leggetid.
 10. Forsøk å snu negative tanker til positive.

Når gode råd ikke er nok

Dessverre hender det at endringer i livsstil og søvnhygiene ikke er tilstrekkelig for å klare å sovne for kvelden. Da kan det være fint å kjenne til et reseptfritt legemiddel som virker beroligende og letter innsovning. Sedix er et slikt legemiddel. Disse reseptfrie tablettene tas 30 minutter før leggetid og kan brukes sporadisk eller hver dag – uten påvist avhengighet.5 Sedix fås kjøpt på alle apotek. Det er også mulig å bestille Sedix rett hjem her.

DETTE ER SEDIX®

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel, godkjent av Statens legemiddelverk til bruk fra tolvårsalder. Legemidlet demper uro, som bekymring, nervøsitet og irritabilitet, og letter innsovning. Ingen avhengighet er påvist, og det er ikke sannsynlig at det vil oppstå bivirkninger når man slutter å ta Sedix. Fås reseptfritt på alle apotek.5
 • Demper uro og letter innsovning
 • For personer over 12 år
 • Ingen påvist avhengighet
Les mer om Sedix og bestilling her.
Kilder:
  1. Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer: «Søvn og søvnproblemer» side 3 (https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/documents/sovno_generell.pdf)
  2. forskning.no (https://forskning.no/forebyggende-helse-stress-sykdommer-sovn/2013/11/sovnloshet-truer-fysisk-og-mental-helse)
  3. Folkehelseinstituttet (https://fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/sovnvansker—folkehelserapporten-2/)
  4. Norsk Helseinformatikk (http://nhi.no/livsstil/livsstil/sovnforstyrrelser/sovnhygieniske-rad-1288.html?page=2)
  5. Sedix pakningsvedlegg (https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-sedix-tilman-612859)
Sedix® (Passiflora incarnata) tabl. Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsvedlegg sist oppdatert 30.08.2016.

Disse sidene er ment for helsepersonell