Arkiv

Kategorier

Meta

Klaseormedrue: Hva er Cimicifuga racemosa?

Klaseormedrue Cimicifuga racemosa

Klaseormedrue: Hva er Cimicifuga racemosa?

Klaseormedrue (Cimicifuga racemosa) hadde allerede vært brukt i århundrer i amerikansk flkemedisin før ble regirstrert som legemiddel. Her er en kort beskrivelse av planten og hva virkestoffet fra den kan hjelpe mot.

Klaseormedrue (Cimicifuga racemosa) kalles også svart ormerot, eller black cohosh på engelsk. Det er en flerårig plante som kan bli opptil 2,5 meter høy når den står i blomst. Mange hvite, små blomster sitter i langstrakte blomsterstander. Blomsterstenglene vokser opp fra den svarte, tykke rotstokken. Rotstokk er en jordstengel som vokser under jorden og fungerer blant annet som et overvintringsorgan1. Planten vokser primært i Canada og Nord-Amerika.2

Klaseormedruens historie

Rotstokk av klaseormedrue, også kalt svart ormerot, har lang brukstradisjon innen folkemedisinen. Allerede før kolonitiden ble planten brukt av den amerikanske urbefolkningen ved ulike gynekologiske plager.3

På midten av 1800-tallet begynte også noen leger å eksperimentere med å bruke klaseormedrue på sine kvinnelige pasienter. De brukte planten mot alt fra betennelse i egglederne til smerter ved fødsel. Den har i senere tid økt i popularitet ved plager i overgangsalderen, spesielt etter at risikoen ved bruk av hormon-behandling ble kjent.3

Hva brukes klaseormedrue til (medisinsk)?

I dag brukes tørket ekstrakt av rotstokken til klaseormedrue blant annet til å lindre plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting.

I Det europeiske legemiddelverket (EMA) finnes det et spesielt utvalg for urtemedisiner (HMPC). Dette utvalget anbefaler bruk og eventuelle advarsler og forsiktighetsregler. Utvalget har også ansvar for å samle og vurdere vitenskapelige data om urtestoffer, -preparater og -kombinasjoner, deriblant Cimicifuga racemosa.4

Har klaseormedrue effekt på overgangsplager?

Klaseormedrue brukes i ulike former og i ulike produkter – med ulik forventning til effekt. Men ser man på bruken av klaseormedrue i legemiddelkategorien «veletablerte plantebaserte legemidler» (som f.eks. Remifemin), finnes det spesifikke krav til effekt.

For det første må det vises til minimum 10 års medisinsk bruk innen EØS-området. Det er også et krav at det finnes publiserte kliniske studier som dokumenterer effekt ved den aktuelle indikasjon, som f.eks. hetetokter og svetting.5

Mer informasjon

For mer informasjon, les pakningsvedlegget som følger med legemidlet eller kontakt lege eller apotek.

Les mer om Remifemin her>>

Kilder:

  1. uio.no (http://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/u/underjordsstengler.html)
  2. rolv.no (http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/cimi_ras.htm)
  3. cms.herbalgram.org (http://cms.herbalgram.org/herbclip/252/review43750.html)
  4. ema.europa.eu (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000264.jsp&mid=WC0b01ac0580028e7c)
  5. legemiddelverket.no (https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/mt-for-plantebaserte-legemidler/definisjoner-og-markedsadgang-for-plantebaserte-legemidler#veletablerte-plantebaserte-legemidler-


Remifemin® (Cimicifuga racemosa) 2,5 mg. Tablett. Plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. 1 tabl. 2 x daglig. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kun i samråd med lege ved samtidig bruk av østrogener, ved leversykdom eller hormonavhengig kreft. Behandling stoppes ved tegn til leverskade. Kontakt lege ved vaginalblødning. Inneholder laktose. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på SPC sist endret: 24.03.2015 

Relatert legemiddel

Publisert 29. januar 2018
Sist oppdatert 12. januar 2022

Disse sidene er ment for helsepersonell