Arkiv

Kategorier

Meta

Behandling av klimakterieplager ved hormonrelatert kreft

Kvinner undersøker brystene sine - klimakterieplager og kreft

Behandling av klimakterieplager ved hormonrelatert kreft

Kvinner som har hatt hormonrelatert kreft, har få alternativer for lindring av plager som hetetokter og nattesvette når de kommer i overgangsalderen. Remifemin® er et legemiddel uten østrogen (også fritt for planteøstrogener), som kan vurderes ved klimakterieplager når hormonbehandling ikke er mulig. Remifemin® lindrer plager og generell sikkerhet er godt dokumentert1,2. Behandling med Remifemin® for disse pasientene kan kun vurderes av lege, og må ikke initieres av pasienten på egen hånd.

Kvinne undersøker brystene - klimakterieplager og kreft

Behandling av klimakterieplager ved hormonrelatert kreft

Kvinner som har hatt hormonrelatert kreft, har få alternativer for lindring av plager som hetetokter og nattesvette når de kommer i overgangsalderen. Remifemin® er et legemiddel uten østrogen (også fritt for planteøstrogener), som kan vurderes ved klimakterieplager når hormonbehandling ikke er mulig. Remifemin® lindrer plager og generell sikkerhet er godt dokumentert1,2. Behandling med Remifemin® for disse pasientene kan kun vurderes av lege, og må ikke initieres av pasienten på egen hånd.

Bruk av Remifemin® ved hormonrelatert kreft

 • Ingen proliferasjonsøkning i brystkreftceller in vitro8,9
 • Ingen tumorvekst eller økt metastasering ved endometriekreft in vivo10,11
 • Ikke økt risiko for utvikling3,4 eller tilbakefall5 av brystkreft
 • Ingen østrogenlignende effekt in vitro15,16 eller i mennesker20-24
 • Hemmer ikke effekten av tamoksifen8 eller aromatasehemmer13

Sikkerhetsstudier relatert til kreft

Sikkerheten ved bruk av Remifemin® ved hormonrelatert kreft er undersøkt i flere studier. Kliniske studier har vist at Remifemin® ikke øker risikoen for brystkreft3,4 eller tilbakefallsraten i brystkreftpasienter5. Målt med mammografi er det ikke påvist økt vevstetthet6,7. Det er heller ikke funnet at Remifemin® gir økt proliferasjon i humane brystkreftceller8,9 eller tumorvekst i dyremodeller for bryst10– eller endometriekreft11. Remifemin® gir lindring av plager og er godt tolerert i pasienter som er under behandling med tamoksifen.12 In vivo og in vitro studier har vist at Remifemin® ikke svekker effekten av tamoxifen8 eller aromatasehemmer13.

Virkningsmekanismen er ikke østrogenmediert

Remifemin®s virkningsmekanisme er foreløpig ikke kjent. Selv om en eldre studie indikerte en østrogenlignende effekt 14, er det de siste 30 årene publisert en rekke studier som ikke gir holdepunkter for at Remifemin® påvirker østrogenreseptorer15,16. Nyere forskning tyder snarere på at sentralnervøse nevrotransmittersystemer er involvert i virkningen17-19. Kliniske studier viser at det ikke er endringer i endometrietykkelse6,20 eller i hormonnivåer, som østrogentypisk LH- og FSH-suppresjon20-24, ved bruk av Remifemin®. Les mer om Remifemin® her. Last ned tabell: Studier om bruk av Remifemin® ved hormonrelatert kreft

Referanser:

 1. Beer & Neff, Differentiated Evaluation of Extract-Specific Evidence on Cimicifuga racemosa’s Efficacy and Safety for Climacteric Complaints. Evid Based Complement Alternat Med 2013:860602
 2. Drewe, et al., A systematic review of non-hormonal treatments of vasomotor symptoms in climacteric and cancer patients. Springerplus 2015;4:65
 3. Obi, et al., The use of herbal preparations to alleviate climacteric disorders and risk of postmenopausal breast cancer in a German case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18(8):2207-13
 4. Rebbeck, et al., A retrospective case-control study of the use of hormone-related supplements and association with breast cancer. Int J Cancer 2007;120(7):1523-8
 5. Henneicke-von Zepelin, et al., Isopropanolic black cohosh extract and recurrence-free survival after breast cancer. Int J Clin Pharmacol Ther 2007;45(3):143-54
 6. Hirschberg, et al., An isopropanolic extract of black cohosh does not increase mammographic breast density or breast cell proliferation in postmenopausal women. Menopause 2007;14(1):89-96
 7. Lundstrom, et al., Digitized assessment of mammographic breast density – effects of continuous combined hormone therapy, tibolone and black cohosh compared to placebo. Maturitas 2011;70(4):361-4
 8. Bodinet & Freudenstein, Influence of Cimicifuga racemosa on the proliferation of estrogen receptor-positive human breast cancer cells. Breast Cancer Res Treat 2002;76(1):1-10
 9. Bodinet & Freudenstein, Influence of marketed herbal menopause preparations on MCF-7 cell proliferation. Menopause 2004;11(3):281-9
 10. Freudenstein, et al., Lack of promotion of estrogen-dependent mammary gland tumors in vivo by an isopropanolic Cimicifuga racemosa extract. Cancer Res 2002;62(12):3448-52
 11. Nisslein & Freudenstein, Concomitant administration of an isopropanolic extract of black cohosh and tamoxifen in the in vivo tumor model of implanted RUCA-I rat endometrial adenocarcinoma cells. Toxicol Lett 2004;150(3):271-5
 12. Rostock, et al., Black cohosh (Cimicifuga racemosa) in tamoxifen-treated breast cancer patients with climacteric complaints – a prospective observational study. Gynecol Endocrinol 2011;27(10):844-8
 13. Nisslein & Freudenstein, Coadministration of the aromatase inhibitor formestane and an isopropanolic extract of black cohosh in a rat model of chemically induced mammary carcinoma. Planta Med 2007;73(4):318-22
 14. Jarry, et al., Studies on the endocrine effects of the contents of Cimicifuga racemosa 2. In vitro binding of compounds to estrogen receptors. Planta Med 1985;51(4):316-9
 15. Amato, et al., Estrogenic activity of herbs commonly used as remedies for menopausal symptoms. Menopause 2002;9(2):145-50
 16. Beck, et al., Comparison of hormonal activity (estrogen, androgen and progestin) of standardized plant extracts for large scale use in hormone replacement therapy. J Steroid Biochem Mol Biol 2003;84(2-3):259-68
 17. Reame, et al., Black cohosh has central opioid activity in postmenopausal women: evidence from naloxone blockade and positron emission tomography neuroimaging. Menopause 2008;15(5):832-40
 18. Rhyu, et al., Black cohosh (Actaea racemosa, Cimicifuga racemosa) behaves as a mixed competitive ligand and partial agonist at the human mu opiate receptor. J Agric Food Chem 2006;54(26):9852-7
 19. Burdette, et al., Black cohosh acts as a mixed competitive ligand and partial agonist of the serotonin receptor. J Agric Food Chem 2003;51(19):5661-70
 20. Nappi, et al., Efficacy ofCimicifuga racemosaon climacteric complaints: A randomized study versus low-dose transdermal estradiol. Gynecological Endocrinology 2005;20(1):30-5
 21. Garcia-Perez, et al., Isopropanolic Cimicifuga racemosa is favorable on bone markers but neutral on an osteoblastic cell line. Fertil Steril 2009;91(4 Suppl):1347-50
 22. Jacobson, et al., Randomized trial of black cohosh for the treatment of hot flashes among women with a history of breast cancer. J Clin Oncol 2001;19(10):2739-45
 23. Liske, Therapeutic efficacy and safety of Cimicifuga racemosa for gynecologic disorders. Adv Ther 1998;15(1):45-53
 24. Liske, et al., Physiological investigation of a unique extract of black cohosh (Cimicifugae racemosae rhizoma): a 6-month clinical study demonstrates no systemic estrogenic effect. J Womens Health Gend Based Med 2002;11(2):163-74
Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell