Remifemin® – kliniske studier på effekt

Remifemin® er et reseptfritt legemiddel uten østrogener, med en reduserende effekt på plager i overgangsalderen, som svette- og hetetokter (Briese, et al. 2007). Her presenteres noen av de kliniske studiene som viser effekten av Remifemin®.

Remifemin® vs. placebo

Oppsummering av studien:

  • God effekt av Remifemin® på vasomotoriske plager (hete- og svettetokter)
  • Remifemin® spesielt overlegen i premenopause

Metode: Randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie
Antall pasienter: 153 Remifemin® vs. 151 placebo
Varighet av studien: 3 mnd
Remifemin® dose: 2 x 1 tabletter
Vurderingskriterier: Menopause Rating Scale (MRS) og bivirkninger
Osmers R. et al.; Obstet Gynecol 105 (2005): 1074-1083

Remifemin® vs. tibolon

Oppsummering av studien:

  • Både Remifemin® og tibolon ga signifikant reduksjon i klimakterieplager
  • God sikkerhetsprofil for Remifemin®
  • Ingen påviste endringer i endometrietykkelse eller laboratorieverdier ved bruk av Remifemin®

Metode: Randomisert, dobbeltblind, aktiv kontroll
Antall pasienter: 122 Remifemin® vs. 122 tibolon
Varighet av studien: 3 mnd
Remifemin® dose: 2 x 1 tablett; tibolon dose: 2,5 mg
Vurderingskriterier: Kupperman Menopause Index (KMI), bivirkninger, hematologi, biokjemi, urinanalyse, leverfunksjonstester, endometrietykkelse
Bai W. et al.; Maturitas 58 (2007): 31-41

Remifemin®-produkter og klimakterieplager

Oppsummering av studien:

  • Remifemin®-produkter ga en signifikant forbedring av klimakterieplager
  • Remifemin® gir kun 0,16 % mulige behandlingsrelaterte bivirkninger, ingen alvorlige
  • God sikkerhet i > 90 % (6 mnd) og 98 % (12 mnd)

Metode: Observasjonsstudie
Antall pasienter: 3027 Remifemin®
Varighet av studien: 6 -12 mnd
Remifemin® dose: 2 x 1 tabletter
Vurderingskriterier: Menopause Rating Scale (MRS) og bivirkninger
Briese V. et al., Maturitas 57 (2007): 405-414

Remifemin® vs. østradiol

Oppsummering av studien:

  • Både Remifemin® og lav-dose østradiol ga signifikant reduksjon av klimakterieplager som hetetokter
  • Ikke påvist endringer på endometrietykkelse eller hormon- og leververdier

Metode: Randomisert, aktiv kontroll
Antall pasienter: 32 Remifemin® vs. 32 østradiol (TTSE2)
Varighet av studien: 3 mnd
Remifemin® dose: 2 x 1 tabletter; TTSE2 dose: 25 μg; dihydrogesteron 10 mg/dag (siste 12 dager)
Vurderingskriterier: hetetokter/dag, Greene Score på vasomotoriske- og urogenitale plager, angst- og depresjonstest, endometrietykkelse, hormon-, lipid- og leverfunksjonsverdier, bivirkninger. (Se også egen artikkel på sanapharma.no for mer detaljer.)
Nappi RE et al., Gynecol Endocrinol 20 (1) (2005:) 30-35

Publisert: 8. november 2016. Sist oppdatert: 6. desember 2016