Arkiv

Kategorier

Meta

Remifemin® en østrogenfri behandling

Remifemin er like effektiv som lav-dose østradiol

Remifemin® en østrogenfri behandling

For pasienter som ikke kan eller ønsker å få hormonbehandling for sine klimakterieplager, kan Remifemin® være en mulighet. Remifemin® er et veletablert plantebasert legemiddel som ikke inneholder østrogen eller planteøstrogen. Sikkerhet og effekt ved bruk av Remifemin® er godt dokumentert. En klinisk studie indikerer at Remifemin® kan gi en effekt på hetetokter som tilsvarer behandling med lav-dose østradiol1.

Remifemin er like effektiv som lav-dose østradiol

Remifemin® en østrogenfri behandling

For pasienter som ikke kan eller ønsker å få hormonbehandling for sine klimakterieplager, kan Remifemin® være en mulighet. Remifemin® er et veletablert plantebasert legemiddel som ikke inneholder østrogen eller planteøstrogen. Sikkerhet og effekt ved bruk av Remifemin® er godt dokumentert. En klinisk studie indikerer at Remifemin® kan gi en effekt på hetetokter som tilsvarer behandling med lav-dose østradiol1.

Klimakteriet og østrogener

Kvinner i overgangsalderen opplever plager som gir en redusert livskvalitet. De hyppigste plagene er hete- og svettetokter, humørsvingninger og søvnforstyrrelser. Opptil 80 % av alle kvinner i klimakteriet får hete- og svettetokter, som i det daglige oppleves som veldig ubehagelig og fører til redusert livskvalitet. For å redusere klimakterieplager anbefales ofte behandling med østrogenet østradiol2. For mange kvinner finnes kontraindikasjoner mot denne type behandling, mens andre av ulike årsaker ikke ønsker å tilføre kroppen hormoner.

Veldokumentert legemiddel uten østrogen

Mange pasienter ønsker å heve livskvaliteten ved å lindre symptomene som ofte kommer i overgangsalderen, men for de som ikke ønsker hormonpreparater finnes få etablerte alternativer. I 2015 kom Remifemin® – et østrogenfritt legemiddel til bruk mot klimakterieplager – på markedet i Norge. Rundt 15 kliniske studier de siste 15 årene, med 11 000 deltakere, dokumenterer at Remifemin® har god effekt og sikkerhet. Siden Remifemin® har vært brukt i Europa i mer enn 50 år og har millioner av brukere på verdensbasis har man lang historie med registrering av bivirkninger. I 1978 ble Remifemin® registrert som legemiddel i Europa.

Effektstudie av Remifemin med aktiv kontroll (østradiol)

Nappi et al.1 utførte en randomisert studie der 32 kvinner ble behandlet med Remifemin® (40 mg/dag med Cimicifuga-ekstrakt) og 32 kvinner med lav-dose østradiol depotplaster (TTSE2: 25 mg/uke og med 10 mg/dag dihydrogesteron de siste 12 dagene). Antall hetetokter ble målt før og etter tre måneders behandling. Resultatene viste at Remifemin® behandling førte til lik reduksjon av antall hetetokter pr dag som lav-dose østradiol1.

Referanser:

  1. Nappi et al.; Efficacy of Cimicifuga racemosa on climacteric complaints: A randomized study versus low-dose transdermal estradiol. Gynecological Endocrinology, January 2005; 20(1):30-35.
  2. http://legemiddelhandboka.no/Terapi/s%C3%B8ker/+%2Bhormonbehandling/19076

Andre effektstudier:

  • Osmers R. et al.; Effi cacy and Safety of Isopropanolic Black Cohosh Extract for Climacteric Symptoms, Obstet Gynecol 105 2005; 1074-1083.
  • Bai W. et al.; Effi cacy and tolerability of a medicinal product containing an isopropanolic black cohosh extract in Chinese women with menopausal symptoms: A randomized, double blind,parallel-controlled study versus tibolone, Maturitas 58 2007; 31-41.
  • Briese et al.; Black cohosh with or without St. John’s wort for symptom-specifi c climacteric treatment – Results of large-scale, controlled, observational study, Maturitas 57 2007;: 405-414. 

Andre sikkerhetsstudier:

  • Lindén-Hirschberg A. et al.; An isopropanolic extract of black cohosh does not increase mammographic breast density or breast cell proliferation in postmenopausal women, Menopause 14 2007; 89-96.
  • Naser B. et al., Suspected black cohosh hepatotoxicity: no evidence by meta-analysis of randomized controlled clinical trials for isopropanolic black cohosh extract, Menopause 18 (4) 2011; 366-375. 
  • Henneicke-von Zepelin H.-H. et al.; Isopropanolic black cohosh extract and recurrence-free survival after breast cancer, Intern. J Clin Pharm Therap 45,3 2007; 143-154.
  • Obi N. et al.; The Use of Herbal Preparations to Alleviate Climacteric Disorders and Risk of Postmenopausal Breast Cancer in a German Case-Control Study, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 18, 8 2009; 2207-2213.
Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell