Arkiv

Kategorier

Meta

Lunixen® reseptfritt legemiddel mot mild uro og søvnforstyrrelser

Lunixen® reseptfritt legemiddel mot mild uro og søvnforstyrrelser

Mange leger og pasienter er opptatt av å starte den medikamentelle behandlingen mot søvnforstyrrelser uten fare for avhengighet og andre uønskede bivirkninger. Lunixen 500 mg (valerianarot) kan derfor være et alternativ for de som sliter med milde og moderate søvnproblemer. Legemiddelet Lunixen har ingen påvist avhengighet og øker søvnlengde og søvnkvalitet.

Insomni er det vanligste søvnproblemet

Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt funksjon på dagtid. Det å fungere dårligere på dagen kan oppleves i form av tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne1.
Utilstrekkelig søvn er forbundet med både søvnlengde og søvnkvalitet, slik som:

  • forlenget innsovningstid
  • avbrutt søvn
  • for tidlig morgenoppvåkning

Lunixen® til behandling for bedre søvnlengde og søvnkvalitet

Lunixen 500 mg (valerianarot) er et reseptfritt sedativum og beroligende legemiddel. Behandling med tørrekstrakter av valerianarot i anbefalt dose har vist seg å forbedre søvnlengde og søvnkvalitet. Valerianarot har ingen påvist avhengighet eller interaksjoner med andre legemidler.

Les mer om Lunixen her.

Dette er Lunixen® 500 mg

Et reseptfritt legemiddel mot mild uro og søvnforstyrrelser som urolig søvn, hyppige oppvåkninger og for tidlig oppvåkning.

  • Bedrer søvnkvaliteten
  • Forbedrer søvnlengde
  • Ingen avhengighet påvist

Daglig bruk over tid anbefales for at behandlingen skal kunne bidra til å endre søvnmønsteret og bedre søvnkvaliteten. Det kan ta 2–4 uker før optimal behandlingseffekt oppnås.

Dosering

Søvnforstyrrelser: 1 tablett 1/2 til 1 time før leggetid
Mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig
Maksimal daglig dose er 4 tabletter.
Dersom symptomene forverres eller ikke bedres etter 2 ukers daglig bruk, bør lege kontaktes.
Lunixen anbefales ikke til gravide eller ammende. For barn under 12 år kun i samråd med lege.

Referanser:
1. https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/insomni

Lunixen®                                                                                                                                            

Hypnotika og sedativa – farmakoterapeutisk gruppe                                                F. ATC-nr.: NO5C M09
TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Reseptfritt. Hver tablett inneholder: Tørket ekstrakt av valerianarot (Valeriana officinalis L.) 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: rødt jernoksid og sort jernoksid (E 172), indigokarmin (E132), titanoksid (E171). Indikasjoner: Plantebasert legemiddel til bruk for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Dosering: For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden. Lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig. Maks. daglig dose er 4 tabletter. Administrering: Tablettene skal svelges med vann. Daglig bruk over tid anbefales for at behandlingen skal kunne bidra til å endre søvnmønsteret og bedre søvnkvaliteten. Det kan ta 2-4 uker før optimal behandlingseffekt oppnås. Lege/apotek kontaktes hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 uker med kontinuerlig bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Interaksjoner: Ingen rapportert.

Forsiktighetsregler: Pga. utilstrekkelig data anbefales ikke bruk hos barn <12 år, med mindre anbefalt av lege. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Graviditet, amming og fertilitet: Anbefales ikke under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Kontraindisert under amming. Fertilitet: Ingen kliniske data. Bivirkninger: Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Magetarmsymptomer (f.eks. kvalme, magekramper) kan oppstå etter inntak av valerianarot. Lege/apotek bør kontaktes ved andre bivirkninger. Overdosering/forgiftning: Symptomer: Valerianarot med en dose på omtrent 20 g (tilsvarer 7–10 tabletter) forårsaket lette symptomer som fatigue (tretthet), magekrampe, brysttetthet, ørhet, skjelvinger på hendende og pupilldilatasjon, som forsvant innen 24 timer. Behandling: Hvis symptomer oppstår bør behandlingen være støttende. Egenskaper: Valerianarot i anbefalt dose forbedrer søvnlengde og søvnkvalitet. Klassifisering: Veletablert plantebasert legemiddel. Pakninger: 28 stk. avlange tabletter (blister). Basert på SPC sist endret: 14.11.2018

Pakningsvedlegg   |   Preparatomtale  |  Lunixen produktside for forbruker

Publisert 7. mai 2019
Sist oppdatert 30. november 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell