Arkiv

Kategorier

Meta

Lunixen spørsmål og svar

Eske

Lunixen spørsmål og svar

I mai 2019 ble Lunixen (Valeriana Officinalis L.) lansert i Norge. Lunixen er et plantebasert legemiddel mot søvnforstyrrelser. Har du spørsmål om Lunixen? Erfaringsmessig har brukere av et produkt mange av de samme spørsmålene. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål (FAQ), med tilhørende svar her.

Hvor får jeg kjøpt Lunixen?

Du kan kjøpe Lunixen på alle apotek i landet. Dersom ditt lokale apotek ikke skulle ha legemidlet inne, kan du be dem bestille det. Lunixen fås kjøpt både i fysiske apotek og nettapotek, f.eks. på PulsApotek.no

Hvor mye koster Lunixen?

Det er opp til hver enkelt apotekkjede å fastsette pris på reseptfrie legemidler. Den veiledende prisen er kr. 209 per eske á 28 tabletter.

Hva inneholder Lunixen?

Virkestoffet i Lunixen er ekstrakt fra valerianarot (Valeriana officinalis L.). Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt.

Andre innholdsstoffer er1:

  • Tablettkjerne: cellulose, mikrokrystallinsk kalsiumhydrogenfosfat, vannfri stivelse, pregelatinisert silika, kolloidalt vannfritt magnesiumstearat
  • Filmdrasjering: polyvinylalkohol titandioksid (E 171) makrogol talkum indigokarmin (E 132) rødt jernoksid (E 172) svart jernoksid (E 172)

Gå til Lunixens produktside for mer informasjon og pakningsvedlegg

Hva er forskjellen mellom Lunixen og Sedix?

Disse to reseptfrie plantebaserte legemidlene mot søvnproblemer har forskjellige virkestoffer (Sedix inneholder pasjonsblomst og Lunixen inneholder valerianarot). I tillegg brukes de til ulike søvnvansker. Sedix anbefales ved innsovningsvansker, mens Lunixen anbefales ved dårlig søvn, som nattlige oppvåkninger, for tidlig morgenoppvåkning og dårlig søvnkvalitet.

Hvordan ser tablettene ut og hvor mange er det i en pakke?

Tablettene er lyseblå og avlange. Hver pakke inneholder 28 tabletter, pakket i blisterark.

Inneholder Lunixen gluten, laktose, sukker eller gelatin?

Lunixen inneholder hverken gluten, laktose, eller sukker. Det er gelatin (ikke fra gris) i Lunixen.

Inneholder Lunixen alkohol?

Lunixen inneholder ikke alkohol. Alkohol (etanol) brukes for å ekstrahere (utvinne) virkestoffet fra valerianaroten, men dette fordamper under den videre prosessen frem til ferdig produkt.

Har Lunixen dokumentert effekt?

Den beroligende effekten av Lunixens virkestoff, valerianarot, har vært kjent i lang tid og vist i kontrollerte kliniske studier. Valerianarot i anbefalte doser forbedrer søvnkvaliteten og motvirker oppvåkninger om natten og for tidlig morgenoppvåkning.

Kommer jeg til å bli sløv eller døsig dersom jeg bruker Lunixen for å dempe uro på dagtid?

Lunixen har en beroligende virkning og er ment for bruk både dag og natt. Det vil si at følelsen av uro dempes, uavhengig av hvilken tid det er på døgnet. Det er ikke påvist noen sløvende effekt.

Hvordan er det mulig at ett produkt kan brukes både ved søvnforstyrrelser og ved uro på dagtid uten at man blir trøtt av den?

Lunixen virker beroligende og kan derfor brukes på dagtid. Om nattet kan den beroligende effekten bedre søvnkvaliteten og man kan sove lengre. Dermed motvirkes oppvåkninger om natten og for tidlig oppvåkning om morgenen.

Hvordan virker Lunixen?

Den beroligende effekten av Lunixens virkestoff, valerianarot, har vært kjent i lang tid og vist i kontrollerte kliniske studier. Valerianarot i anbefalte doser forbedrer søvnkvaliteten og motvirker oppvåkninger om natten og for tidlig morgenoppvåkning.

Selve virkningsmekanismen er ukjent.

Blir effekten bedre over tid?

Ja, behandlingseffekten av Lunixen blir bedre over tid. For å oppnå optimal effekt av behandlingen bør legemidlet brukes kontinuerlig i 2–4 uker1.

Hvor lang tid tar det før jeg kan forvente effekt?

Behandlingseffekten er gradvis økende og kan merkes allerede før det har gått 2 uker, men den optimale effekten forventes etter 2–4 ukers daglig bruk av Lunixen1.

Hvor mange tabletter kan jeg ta hver dag?

Ved søvnforstyrrelser tas 1 tablett ½–1 time før leggetid. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt, kan man øke til 2 tabletter hver kveld (1 tablett tidlig på kvelden og 1 tablett ½–1 time før leggetid).

Ved mild uro tas 1 tablett inntil 3 ganger daglig.

Maksimal daglig dose: 4 tabletter1.

Kan Lunixen gi bivirkninger?

Magetarmsymptomer (f.eks. kvalme, magekramper) kan oppstå etter inntak av valerianarot (Lunixens virkestoff). Hyppigheten er ikke kjent1.

Jeg har hatt en ubehagelig opplevelse (mulig bivirkning) som jeg tror kan komme av Lunixen. Hva gjør jeg?

Vi anbefaler at du tar kontakt med legen din for å vurdere mulige årsaker til ubehaget du har opplevd. Du kan også rapportere bivirkninger selv via Legemiddelverkets hjemmeside.

Jeg har hørt at man kan bli avhengig av sovemedisin. Kan jeg bli avhengig av Lunixen?

Det er ikke rapportert om avhengighet ved bruk av ekstrakt fra valerianarot, som er virkestoffet i Lunixen.

Skal jeg ta Lunixen sammen med mat?

Lunixen kan tas både utenom måltider eller sammen med mat. Tabletten svelges hele sammen med vann.

Kan jeg kjøre bil når jeg har tatt Lunixen?

Lunixen har ingen varseltrekant på pakken, men legemidlet kan likevel påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Kan jeg gi Lunixen til barn som sliter med å sovne?

Lunixen kan brukes av barn fra 12 års alder. Rådfør deg med lege før bruk av Lunixen hvis barnet er yngre enn 12 år.

Fra hvilken alder er Lunixen godkjent?

Lunixen er godkjent brukt fra 12 års alder. På grunn av manglende data er det ikke anbefalt å bruke legemidlet til barn under 12 år, med mindre anbefalt av lege.

Kan jeg ta Lunixen sammen med andre medisiner?

Det er ikke rapportert om interaksjoner mellom Lunixen og andre legemidler. Rådfør deg likevel med lege dersom du bruker reseptbelagte, syntetiske beroligende medisiner (som for eksempel benzodiazepiner).

Kan gravide bruke Lunixen?

På grunn av manglende data anbefales ikke bruk av dette legemidlet dersom du er eller tror du kan være gravid.

Jeg glemte å ta tabletten. Skal jeg ta dobbel dose neste gang?

Du trenger ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Fortsett å ta tabletter til normal tid.

Jeg har brukt Lunixen i en periode nå uten å merke noen endring. Kan jeg øke dosen?

Ved søvnforstyrrelser tas 1 tablett ½–1 time før leggetid. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt, kan man øke til 2 tabletter hver kveld (1 tablett tidlig på kvelden og 1 tablett ½–1 time før leggetid).

Ved mild uro tas 1 tablett inntil 3 ganger daglig.

Maksimal daglig dose: 4 tabletter (gjelder ved behandling av både mild uro og søvnproblemer)

Jeg er liten og lett (48 kg). Er det anbefalt å justere dosen etter kroppsvekt?

Doseringen av Lunixen er ikke knyttet til kroppsvekt. Anbefalt dose for voksne og barn over 12 år er følgende:

Ved søvnforstyrrelser tas 1 tablett ½–1 time før leggetid. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt, kan man øke til 2 tabletter hver kveld (1 tablett tidlig på kvelden og 1 tablett ½–1 time før leggetid).

Ved mild uro tas 1 tablett inntil 3 ganger daglig.

Maksimal daglig dose: 4 tabletter

Jeg sovner raskt, men våkner etter noen timer. Kan jeg forvente å sove lengre med Lunixen?

Virkestoffet i Lunixen, valerianarot, har ved kliniske studier vist seg å forbedre både søvnlengde og søvnkvalitet. Du kan med andre ord forvente å sove lengre etter en viss tid med daglig inntak av Lunixen. Virkningen vil merkes gradvis over tid. Optimal behandlingseffekt oppnås etter 2-4 uker.

Jeg bruker andre sovemedisiner. Kan jeg ta Lunixen i tillegg?

Det er ikke rapportert om interaksjoner mellom Lunixen og andre legemidler. Rådfør deg likevel med lege dersom du bruker reseptbelagte, syntetiske beroligende medisiner (som for eksempel benzodiazepiner).

Er Lunixen godkjent av myndighetene?

Lunixen er godkjent av Statens legemiddelverk og kategorisert som et veletablert plantebasert legemiddel. Legemiddelverket stiller de samme strenge krav til kvalitet på plantebaserte legemidler som til alle andre legemidler. Legemiddelverket vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidler før de blir registrert eller godkjente for markedsføring i Norge.

Er det trygt å bruke Lunixen, og kan jeg være sikker på at den virker?

Lunixen er godkjent av Statens legemiddelverk og kategorisert som et veletablert plantebasert legemiddel. Legemiddelverket stiller de samme strenge krav til kvalitet på plantebaserte legemidler som til alle andre legemidler. Legemiddelverket vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidler før de blir registrert eller godkjente for markedsføring i Norge.

Hvor lenge har Lunixen vært på markedet?

Lunixen ble introdusert på det Norske markedet våren 2019. Virkestoffet (valerianarot) har vært i bruk i Europa i mange år.

Hvordan skal jeg oppbevare Lunixen?

Lunixen skal oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Dette legemidlet trenger ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.

Mer info om Lunixen:

For mer info og pakningsvedlegg, gå til Lunixens produktside>>

Mer info om Sedix:

For mer info og pakningsvedlegg, gå til Sedix’ produktside>>

Kilder:

  1. Lunixen pakningsvedlegg (https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-lunixen-tilman-659497)
  2. Lunixen SPC (https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/18-12295.pdf)
  3. no (https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/mt-for-plantebaserte-legemidler/definisjoner-og-markedsadgang-for-plantebaserte-legemidler#veletablerte-plantebaserte-legemidler-)

Lunixen® 500 mg (Valeriana officinalis L.) tabl. Reseptfritt. Plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 ganger daglig. Maks døgndose: 4 tabl. Optimal behandlingseffekt kan ta 2–4 ukers daglig bruk. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Pasienter som opplever at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner blir påvirket, skal frastå fra å gjøre dette. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget, sist oppdatert 14.11.2018.

Sedix® (Passiflora incarnata) tabl. Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsvedlegg sist oppdatert 30.08.2016.

Publisert 3. juli 2019
Sist oppdatert 15. juni 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell