Arkiv

Kategorier

Meta

Hva er plantebaserte legemidler?

Plantebaserte legemidler - illustrert med planter i reagensglass

Hva er plantebaserte legemidler?

Plantebaserte legemidler har ett eller flere virkestoffer fra planter og er delt inn i to grupper – veletablerte og tradisjonelle. Her beskrives forskjellene mellom de to typene plantebaserte legemidler.1

Et plantebasert legemiddel er et legemiddel som inneholder ett eller flere virkestoffer utvunnet fra planter. De plantebaserte legemidlene blir delt inn i to kategorier: 

  1. veletablerte plantebaserte legemidler
  2. tradisjonelle plantebaserte legemidler

Statens legemiddelverk vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt for alle legemidler før de blir godkjent i Norge.1 De stiller de samme kravene til plantebaserte legemidler som til ordinære legemidler når det gjelder kvalitet.2,3 Utover dette stilles det ulike krav til de to gruppene plantebaserte legemidler.

Veletablerte plantebaserte legemidler

Plantebaserte legemidler med veletablert bruk må kunne dokumentere effekt og sikkerhet ved publiserte kliniske studier. I tillegg må de ha vært på markedet i minst 10 år innenfor EØS-området. Hvorvidt preparatet skal være reseptpliktig eller reseptfritt blir vurdert fra preparat til preparat.2

Tradisjonelle plantebaserte legemidler

Tradisjonelle plantebaserte legemidler har vært brukt mot ulike plager i en folkemedisinsk tradisjon.1 De må kunne vise til sikker bruk i minst 30 år, hvorav minst 15 år i EØS-området. Kravene til kvalitet er de samme som for ordinære legemidler3, og dokumentasjonen som ligger til grunn skal vise at legemidlene ikke er skadelige ved normal bruk.1 Tradisjonelle plantebaserte legemidler er alltid reseptfrie og egnet til egenbehandling, men for noen preparater er det anbefalt å kontakte lege før bruk.1

Den viktigste forskjellen mellom veletablerte og tradisjonelle plantebaserte legemidler er dokumentasjon på effekt. For de veletablerte plantebaserte legemidlene kreves det dokumentasjon fra kliniske studier2, mens for de tradisjonelle er det tilstrekkelig med lang brukstradisjon.3

Kilder:

  1. Statens legemiddelverk (19.11.21) https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/plantebaserte-legemidler/kva-er-plantebaserte-legemiddel#kan-helsepersonell-anbefale-plantebaserte-legemiddel?
  2. Store norske leksikon, veletablerte plantebaserte legemidler (19.11.21) https://sml.snl.no/veletablerte_plantebaserte_legemidler
  3. Store norske leksikon, tradisjonelle plantebaserte legemidler (19.11.21) https://sml.snl.no/tradisjonelle_plantebaserte_legemidler

Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 17. desember 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell