Arkiv

Kategorier

Meta

REMIFEMIN® østrogenfritt legemiddel mot klimakterieplager

Remifemin - mot plager i klimakteriet

REMIFEMIN® østrogenfritt legemiddel mot klimakterieplager

Over 80 % av alle kvinner i klimakteriet opplever redusert livskvalitet som følge av svette- og hetetokter. Bivirkninger av østrogenbehandling har ført til at pasienter, så vel som helsepersonell etterspør veldokumenterte behandlingstilbud uten østrogen.

Remifemin® er uten østrogen/planteøstrogen, og gir god behandling av de hyppigste klimakterieplagene. Remifemin® har millioner av brukere på verdensbasis, og har blitt forskrevet av leger og gynekologer i Europa siden slutten av 70-tallet. I 2015 fikk Remifemin® markedsføringstillatelse også i Norge. Kliniske studier av Remifemin® viser effekt mot plager i klimakteriet, som svette- og hetetokter.

Studier

De siste 15 årene er det utført mer enn 15 kliniske studier på over 11 000 pasienter verden rundt, som dokumenterer sikkerhet og effekt av Remifemin®Les om studiene her.

Klinisk effekt

Klinisk effekt merkes tidligst etter 2 uker, og for noen kan det ta flere uker. Det anbefales å bruke Remifemin® over en lengre periode, fordi effekten gjerne øker over tid.

Dosering

Den anbefalte dagsdosen er 1 tablett 2 ganger daglig (morgen og kveld). Svelges hele, med rikelig væske (skal ikke suges).

Ingredienser

Aktiv ingrediens: Tørket ekstrakt av Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (rotstokk av klaseormedrue). Sammensetning: 1 tablett inneholder: 2,5 mg tørket ekstrakt av Cimicifuga rotstokk (6 – 11: 1) Ekstraksjonsmiddel: Isopropanol (40 % v/v). Liste over hjelpestoffer: Cellulosepulver, laktosemonohydrat, potetstivelse og magnesiumstearat. Terapeutisk indikasjon: Plantebasert legemiddel til bruk mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting.

Bivirkninger og forsiktighetsregler

Kontraindikasjoner: Ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Interaksjoner og bivirkninger: Ingen rapporterte interaksjoner. Tilfeller av levertoksisitet har blitt rapportert ved bruk av Cimicifuga-produkter, med ukjent frekvens. Hudreaksjoner, ansiktsødem, perifert ødem og gastrointestinale symptomer samt vektøkning har blitt rapportert i sjeldne tilfeller. Samtidig bruk av Remifemin® og østrogener, eller etter og under behandling av hormonrelatert kreft bør gjøres under medisinsk tilsyn. Gravide og ammende bør ikke bruke Remifemin®, da tilstrekkelig kliniske data for bruk ikke kan fremlegges.

Legekonsultasjon etter 6 måneders bruk

Remifemin® er et reseptfritt legemiddel, og pasienter som ikke berøres av forsiktighetsreglene trenger derfor ingen legekonsultasjon for å starte behandlingen. Disse pasientene anbefales likevel å oppsøke lege etter et halvt års bruk for å utelukke at symptomene, som hete- og svettetokter, kan være forårsaket av noe annet enn klimakteriet. Denne anbefalingen kommer fra Statens legemiddelverk og er oppført i pakningsvedlegget. Effekten av Remifemin® øker gjerne over tid, og bruk over en lengre periode er derfor anbefalt.

Statens Legemiddelverk

Remifemin® er kategorisert av Statens Legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel. Denne legemiddelkategorien har samme kvalitetskrav som øvrige legemidler og det må dokumenteres effekt ved kliniske studier av produktet eller av lignende produkt, som har vært på markedet i minst 10 år innenfor EØS. Disse strenge kravene til studier gjør at leger og helsepersonell innenfor sin fagkompetanse kan anbefale og forskrive veletablerte plantebaserte legemidler på tilsvarende måte som vanlige legemidler.

Preparatinformasjon

Pakningsvedlegg   |   Preparatomtale  |  Remifemin produktside for forbruker
Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell