Arkiv

Kategorier

Meta

Reseptfrie sovetabletter på apotek?

Sleeping woman

Reseptfrie sovetabletter på apotek?

Å ha problemer med søvnen er et vanlig og økende problem. Enkelte søvnvansker krever reseptbelagte sovemedisiner, som forskrives av lege. Men mange ønsker å unngå det. Heldigvis finnes det nå en rekke reseptfrie legemidler på apotekenes selvvalgshyller – på tide å prøve?

Omtrent en tredjedel av landets befolkning oppgir at de sover dårlig ukentlig1. Alvorlighetsgraden og hvilken type søvnproblem det dreier seg om varierer, men generelt sett kan dårlig søvn påvirke både dagsform, humør, prestasjonsevne og helsen vår negativt.

Reseptfrie sovetabletter et alternativ for deg?

For enkelte er reseptbelagt sovemedisin nødvendig for å få bukt med problemene. Dessverre forbindes denne type behandling ofte med bivirkninger og avhengighet. Dette gjør at reseptfrie alternativer er å foretrekke for mange. Det å se over livsstil og kveldsrutiner er et klokt førstesteg i enhver behandling for søvnvansker.

Rett produkt til rett symptom

Søvnproblemer kan for enkelhetsskyld deles i to hovedkategorier: Problemer med å sovne, såkalte innsovningsvansker og problemer med avbrutt søvn, dårlig søvnkvalitet og for tidlig morgenoppvåkning, som kan kalles dårlig søvn.
  • Innsovningsvansker

Hvis du har vanskelig for å sovne om kvelden og du ofte ligger våken selv om du egentlig er trøtt og opplever at du ikke klarer å falle til ro, kan Sedix være et godt alternativ for deg. Les mer om det reseptfrie legemidlet Sedix her.
  • Dårlig søvn

Om du i stedet ofte våkner midt på natten og/eller alt for tidlig om morgenen og ikke får sove igjen, kan det nye reseptfrie legemidlet, Lunixen, være alternativet for deg. Les mer om Lunixen her.

Fås reseptfritt på apotek

Både Sedix og Lunixen fås kjøpt reseptfritt på apotek i Norge. De er plantebaserte legemidler med aktive substanser som lenge har vært brukt ved ulike typer søvnproblemer. Hverken Sedix eller Lunixen er forbundet med avhengighet eller trøtthet dagen etter.   Referanser:
  1. Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/#eHandbook1105542
  2. Tidsskriftet Den norske legeforening (https://tidsskriftet.no/2000/02/aktuelt-problem/langvarige-sovnvansker-kan-de-behandles
Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Reseptfritt. Plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 ganger daglig. Maks døgndose: 4 tabl. Optimal behandlingseffekt kan ta 2–4 ukers daglig bruk. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Pasienter som opplever at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner blir påvirket, skal frastå fra å gjøre dette. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget, sist oppdatert 14.11.2018. Sedix® (Passiflora incarnata) tabl. Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsvedlegg sist oppdatert 30.08.2016.
Publisert 25. juni 2019
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell