Rett legemiddel til rett symptom

Søvnproblemer er en vanlig årsak til bruk av reseptbelagte sovemedisiner i Norge(1). Nå finnes det to reseptfrie legemidler i søvnkategorien, fra Sana Pharma Medical: Sedix mot innsovningsvansker og Lunixen for behandling av søvnproblemer. Lunixen ble lansert i mai 2019 og er det nyeste tilskuddet.

Som helsepersonell står man ofte overfor personer med ulike symptomer på søvnproblemer. For at en behandling skal være effektiv er det viktig at «rett» symptom behandles med rett legemiddel. Filmen nedenfor beskriver hvilke kunder man kan anbefale Sedix til og hvem som burde få anbefalt Lunixen.  Filmen er 2,5 min. lang:

10 råd for bedre søvn2

  • Gå til sengs og stå opp til samme tid, også i helgene
  • Ikke sov mer enn 20 min på dagtid
  • Unngå koffein og alkohol for nær leggetid
  • Sørg for få dagslys i minst 30 min hver dag
  • Tren jevnlig, men ikke rett før leggetid
  • Legg deg hverken sulten eller stappmett
  • Skru av pc og mobil før du går til sengs
  • Sørg for et mørkt, stille og svalt soverom
  • Lær deg en avspenningsteknikk for innsovning
  • Forsøk å løse evt. bekymringer på dagtid

Lunixen®                                                                                                                                            

Hypnotika og sedativa – farmakoterapeutisk gruppe                                                F. ATC-nr.: NO5C M09
TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Reseptfritt. Hver tablett inneholder: Tørket ekstrakt av valerianarot (Valeriana officinalis L.) 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: rødt jernoksid og sort jernoksid (E 172), indigokarmin (E132), titanoksid (E171). Indikasjoner: Plantebasert legemiddel til bruk for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Dosering: For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden. Lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig. Maks. daglig dose er 4 tabletter. Administrering: Tablettene skal svelges med vann. Daglig bruk over tid anbefales for at behandlingen skal kunne bidra til å endre søvnmønsteret og bedre søvnkvaliteten. Det kan ta 2-4 uker før optimal behandlingseffekt oppnås. Lege/apotek kontaktes hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 uker med kontinuerlig bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Interaksjoner: Ingen rapportert.

Forsiktighetsregler: Pga. utilstrekkelig data anbefales ikke bruk hos barn <12 år, med mindre anbefalt av lege. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Graviditet, amming og fertilitet: Anbefales ikke under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Kontraindisert under amming. Fertilitet: Ingen kliniske data. Bivirkninger: Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Magetarmsymptomer (f.eks. kvalme, magekramper) kan oppstå etter inntak av valerianarot. Lege/apotek bør kontaktes ved andre bivirkninger. Overdosering/forgiftning: Symptomer: Valerianarot med en dose på omtrent 20 g (tilsvarer 7–10 tabletter) forårsaket lette symptomer som fatigue (tretthet), magekrampe, brysttetthet, ørhet, skjelvinger på hendende og pupilldilatasjon, som forsvant innen 24 timer. Behandling: Hvis symptomer oppstår bør behandlingen være støttende. Egenskaper: Valerianarot i anbefalt dose forbedrer søvnlengde og søvnkvalitet. Klassifisering: Veletablert plantebasert legemiddel. Pakninger: 28 stk. avlange tabletter (blister). Basert på SPC sist endret: 14.11.2018

 

Sedix®                                                                                                                                 

Plantebasert sedativum. Beroligende.                                                                          F. ATC.nr.: N05C M-TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Tørket ekstrakt av pasjonsblomst (passiflora incarnata) 200 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Dosering: Lindring av mild uro: 1-2 tabletter morgen og kveld. Lette innsovning: 1-2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid. Administrering: Tas sammen med rikelig væske. Bør ikke brukes >6 måneder i strekk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Pga. utilstrekkelig data anbefales ikke bruk hos barn <12 år, med mindre anbefalt av lege. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Samtidig bruk av syntetiske sedativer (f.eks. benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre anbefalt av lege. Graviditet, amming og fertilitet: Utilstrekkelig data. Anbefales ikke under graviditet og amming. Bivirkninger: Ingen bivirkninger er rapportert. Overdosering/forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. Egenskaper: Klassifisering: Tradisjonelt plantebasert legemiddel. Pakninger: 28 stk. (blister). Basert på SPC sist endret: 30.08.2016.

Bilde av logoen til Sana Pharma Medical Norge.