Arkiv

Kategorier

Meta

SEDIX® – ved uro og innsovningsvansker

Sedix - legemiddel mot søvnproblemer og uro

SEDIX® ved uro og innsovningsvansker

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved uro og for å lette innsovning. Sedix kan passe for pasienter som har milde urosymptomer, som bekymring eller nervøsitet, eller som strever med å sovne om kvelden på grunn av uro.

  • Demper uro
  • Letter innsovning
  • For personer over 12 år

Hva er riktig behandling?

Hver tredje person sliter med søvnproblemer i perioder, og om lag 10 % har diagnosen insomni. Selv om kognitiv atferdsterapi er vist å gi best varig effekt, er reseptbelagte sovemedisiner den vanligste behandlingen. Slike sovemedisiner er et godt alternativ ved kortvarige problemer, men mange av dem gir risiko for avhengighet ved langtidsbruk. Det er enighet om at det skrives ut for mye B-preparater mot uro og søvnproblemer i Norge.

Avhengighet

Det er lite sannsynlig at pasienten vil oppleve bivirkninger når regelmessig bruk av Sedix avsluttes, og behandling kan derfor avsluttes med liten risiko for abstinenssymptomer.

Virkemekanisme

Virkestoffet i Sedix er tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata). Virkemekanismen for Passiflora incarnata er forløpig ikke kjent.

Indikasjon

Til bruk for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring, eller irritabilitet, og for å lette innsovning. For voksne og barn over 12 år.

Dosering

Godkjent for personer over 12 år.

  • 1 til 2 tabletter tas morgen og kveld for å lindre uro.
  • 1 til 2 tabletter tas ½ time før sengetid for å lette innsovning.
  • Maksimalt 8 tabletter pr dag. Tablettene svelges sammen med rikelig mengde vann.

Bruksvarighet:
Lege eller kvalifisert helsepersonell kontaktes etter 2 uker hvis symptomene forverres eller ikke bedres.

Ingredienser

Aktiv ingrediens:
Tørket ekstrakt av Passiflora incarnata L. herba.

Sammensetning:
1 tablett inneholder 200 mg tørket ekstrakt av Passiflora incarnata L. herba. Ekstraksjonsmiddel er etanol (60 % v/v).

Hjelpestoffer:
Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, vannfri kolloidal silika, trikalsiumfosfat.

Drasjering:
Rødt jernoksid (E172), titandioksid (E171), polyvinylalkohol, makrogol, talkum. Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet er maltodekstrin.

Sikker bruk av Sedix

Kontraindikasjoner:
Ved overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

Interaksjoner:
Det finnes ikke tilgjengelige data om interaksjoner. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke med mindre det er anbefalt av lege eller apotek.

Bivirkninger:
Det er ingen kjente bivirkninger.

Advarsler og forsiktighetsregler

  • Siden det ikke foreligger tilstrekkelig med data anbefales ikke Sedix  for barn under 12 år, med mindre det anbefales av lege.
  • Siden det ikke foreligger tilstrekkelig med data anbefales ikke Sedix for gravide og ammende.
  • Pasienten bes kontakte lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres ved bruk av Sedix.
  • Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Sedix er godkjent av Statens legemiddelverk som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Det stilles samme strenge krav til farmasøytisk kvalitet for legemidler i denne kategorien som for andre legemidler, mens kravene til effektdokumentasjon er annerledes. For tradisjonelle plantebaserte legemidler kreves dokumentasjon som viser etablert bruk innen EØS i minst 15 år, og minst 30 år på verdensbasis, og dokumentasjon som viser at legemidlet er sikkert å bruke.

Preparatinformasjon

Pakningsvedlegg | Preparatomtale | Sedix produktside for forbruker

Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 7. desember 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell