Arkiv

Kategorier

Meta

Oppvåkninger om natten fakta og behandling

kvinne våken om natten

Oppvåkninger om natten fakta og behandling

Våkner du midt på natten og har vanskelig for å sovne igjen? Da er du ikke alene. Stadige oppvåkninger er et vanlig søvnproblem som påvirker både søvnkvaliteten og hvor mye søvn du får i løpet av natten.

Over 60 % av de som har hatt søvnproblemer i løpet av det siste halvåret, rapporterer at de våkner flere ganger i løpet av natten. Dette kommer frem i en landsomfattende markedsundersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Sana Pharma Medical våren 2019.

Ukentlige søvnvansker rammer en av tre nordmenn, og problemet er økende1. På ti år har antall voksne nordmenn med søvnproblemer økt med 30 %. Denne økningen kom hovedsakelig fra problemer med søvnkvalitet og dårlig funksjon på dagtid som følge av utilstrekkelig søvn1. Det å ikke fungere godt på dagen kan gå utover både konsentrasjon, humør, yteevne og livskvalitet2.

Det finnes mange ulike søvnproblemer, men vanligst er insomni, som består av et knippe spesifikke søvnvansker. Det å få søvnen sin avbrutt med nattlige oppvåkninger er et typisk søvnproblem ved insomni. Slik kan begrepet insomni defineres2:

Hva er insomni?

Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt dagtidsfunksjon, som tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Utilstrekkelig søvn er forbundet med både søvnlengde og søvnkvalitet, slik som:2

 • forlenget innsovningstid
 • avbrutt søvn (å våkne på natten)
 • for tidlig morgenoppvåkning

Behandling av insomni

Det finnes flere former for behandling mot insomni. Uansett hvilken behandling man velger, vil det være fordelaktig å forsøke å følge rådene som anbefales for bedre søvnhygiene, nederst i denne artikkelen.

Det finnes både reseptbelagte og reseptfrie medisiner mot søvnproblemer. Reseptbelagte legemidler som skrives ut av legen kan som kjent gi bivirkninger og avhengighet. Likevel kan slike medisiner være riktig behandling i visse tilfeller. Har man mildere symptomer, derimot, kan et reseptfritt legemiddel være tilstrekkelig. Et reseptfritt legemiddel som bl.a. hjelper mot oppvåkninger om natten er f.eks. Lunixen.

Lunixen® legemiddel mot søvnproblemer

Lunixen er et plantebasert, reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Lunixen har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Brukes daglig for optimal effekt. Det er ikke påvist noen avhengighet, sløvende effekt eller «hangover» ved bruk. For voksne og barn over 12 år.

 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Motvirker avbrutt søvn
 • Ingen avhengighet påvist

Les mer om Lunixen og bestill fra apotek

10 råd for bedre søvn3

 • Gå til sengs og stå opp til samme tid, også i helgene
 • Ikke sov mer enn 20 min på dagtid
 • Unngå koffein og alkohol for nær leggetid
 • Sørg for få dagslys i minst 30 min hver dag
 • Tren jevnlig, men ikke rett før leggetid
 • Legg deg hverken sulten eller stappmett
 • Skru av pc og mobil før du går til sengs
 • Sørg for et mørkt, stille og svalt soverom
 • Lær deg en avspenningsteknikk for innsovning
 • Forsøk å løse evt. bekymringer på dagtid

Kilder:

 1. Folkehelseinstituttet (no/en/op/hin/mental-health/sovnvansker—folkehelserapporten-2014/
 2. Hno (helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnloshet-insomni
 3. Norsk helseinformatikk (nhi.no/livsstil/livsstil/sovnforstyrrelser/sovnhygieniske-rad-1288.html?page=2)

Lunixen® (valeriana officinalis) tabl. Reseptfritt. Plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 ganger daglig. Søvnforstyrrelser: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Maks døgndose: 4 tabl. Optimal effekt etter 2–4 ukers daglig bruk. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Pasienter som opplever at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner blir påvirket, skal frastå fra å gjøre dette. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget, sist oppdatert 14.11.2018.

Publisert 16. august 2019
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell