Drømmer du om å få sove?

Over 15 % av oss sliter med innsovning – et stadig økende søvnproblem. Stress, uro og bekymring er vanlige årsaker til at mange har vanskelig for å falle til ro. Et reseptfritt legemiddel som demper uro og letter innsovning kan være til hjelp.

Det reseptfrie legemidlet, Sedix, virker beroligende og kan dermed gjøre det lettere å få sove. Legemidlet kan også brukes på dagtid for å dempe stress og uro, nervøsitet og irritabilitet. Sedix er godkjent av Statens legemiddelverk som tradisjonelt plantebasert legemiddel. Det er ikke sannsynlig at det vil oppstå noen bivirkninger når man slutter å ta legemidlet.

Les mer om Sedix og bestilling her

Sliter med å falle til ro

Svært mange nordmenn sliter med ulike søvnproblemer. En av syv har spesielt problemer med innsovningen. Vanskeligheter med å koble ut tanker, stress, uro eller bekymring er vanlige grunner til at man ikke finner ro til å sovne om kvelden. Bekymringen for å møte nok dag uten å være uthvilt både forsterker og opprettholder problemet.

Demper uro og letter innsovning

Sedix er et reseptfritt legemiddel som letter innsovning ved å dempe uro. Legemidlet virker beroligende og kan også benyttes på dagtid dersom du sliter med stress og uro, som nervøsitet, irritabilitet eller bekymring. Legemidlet kan brukes av personer over 12 år.

Les mer om Sedix og bestilling her

Ingen påvist avhengighet

Søvnproblemer er blant de vanligste årsakene til legemiddelbruk i Norge. Reseptbelagte sovemedisiner (benzodiazepiner) vært mest benyttet mot søvnproblemer. Sedix er et legemiddel som kan kjøpes reseptfritt på apotek. Legemidlet kan brukes over lengre tid og   det er ikke sannsynlig at det vil oppstå bivirkninger når man slutter å ta Sedix.

DETTE ER SEDIX®

Sedix er et reseptfritt legemiddel som demper uro og dermed letter innsovning. Legemidlet egner seg også på dagtid for å redusere stress og dempe uro, nervøsitet eller bekymring. Fysisk avhengighet er lite sannsynlig.

  • Virker beroligende
  • Letter innsovning
  • Ingen påvist avhengighet

Les mer om Sedix og bestilling her

Godkjent av Statens legemiddelverk

Sedix er godkjent av Statens legemiddelverk som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Virkestoffet i Sedix er Passiflora incarnata. Statens legemiddelverk sikrer at alle legemidler som blir brukt i Norge har god farmasøytisk kvalitet og er trygge å bruke.

Bestill Sedix rett hjem

Sedix kan kjøpes reseptfritt på alle apotek eller bestilles direkte fra pulsapotek.no. Da mottar du legemidlet hjem i postkassen i diskret forsendelse.

Les mer om Sedix og bestilling her

Kilder: fhi.no, sio.no, Sedix pakningsvedlegg

Sedix® (Passiflora incarnata). Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk.

Publisert: 8. november 2016. Sist oppdatert: 31. oktober 2017