Medisinregler kan hindre deg i å kjøre bil

Mange bilister har blitt tvunget til å la bilen stå, etter at kravene til legemiddelbruk og bilkjøring ble strammet inn i 2016. Reseptbelagte sovemedisiner og angstdempende midler bør man være spesielt oppmerksom på. Et legemiddel uten varseltrekant kan være en løsning.

Reglene for hva som er tillat å bruke av medisiner bak rattet ble i 2016 strengere. En stor endring i førerkortforskriften ga strengere regler for bruk av medisiner som kan påvirke evnen til å kjøre bil.1

Fra før av stod det 20 stoffer på listen over rus- og legemidler som er tillagt straffbarhetsgrenser. I 2016 ble åtte nye stoffer inkludert2. Seks av disse var benzodiazepiner (sovemedisin og angstdempende midler), som nå utgjør over halvparten av stoffene på listen. Nær 50 000 døgndoser med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende medisiner inntas hver dag her til lands1. Denne typen medisin kan påvirke reaksjonsevnen i forbindelse med bilkjøring3.

Se etter rød varseltrekant

Legemidler som kan være trafikkfarlige er merket med rød varseltrekant4. Nesten en million nordmenn bruker «trekantmedisin». Hvis du bruker slike legemidler fast, kan det være lurt å ta en prat med legen, for å forsikre deg om at du er innenfor helsekravene for bilkjøring, når det gjelder dose.

Uten varseltrekant: Reseptfritt legemiddel – les mer her.

Hva kan du selv gjøre for å kunne kjøre bil?

Spør legen din om du kan bruke alternative medisiner som gjør det mulig å kjøre bil. Kanskje er du en av de som kan ha nytte av det plantebaserte legemidlet, Sedix, som demper uro og letter innsovning? Legemidlet står ikke på listen over midler som kan påvirke kjøreevnen (§§35-37 Helsekrav til førerkort)5.  Hvis du likevel skulle oppleve at dette (eller andre) legemidler påvirker evnen til å kjøre, skal du la være å kjøre bil4.

Hva med bivirkninger og avhengighet?

Ingen bivirkninger er rapportert ved bruk av Sedix, men som alle andre legemidler kan også dette legemidlet gi bivirkninger. Heller ikke avhengighet er rapportert. Dersom legemidlet tas over tid, er det med andre ord ikke sannsynlig at det vil oppstå bivirkninger når man avslutter behandlingen.

Sedix kan kjøpes uten resept på alle apotek eller bestilles rett hjem her.

 

DETTE ER SEDIX®

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som demper uro og dermed kan lette innsovning. Uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet, lindres. Legemidlet kan brukes på dagtid eller på kvelden for å få ro til å sovne. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk av legemidlet.

  • Virker beroligende
  • Letter innsovning
  • Ingen avhengighet påvist

Les mer om Sedix og bestill her

Kilder:

  1. nhi.no (Norsk helseinformatikk: «Strengere krav til bruk av vanedannende medisiner ved bilkjøring»)
  2. fhi.no (Folkehelseinstituttet)
  3. nhi.no (Norsk helseinformatikk: «Benzodiazepiner»)
  4. helsedirektoratet.no (Legemidler (helsekrav til førerkort))
  5. Sedix pakningsvedlegg

Sedix® (Passiflora incarnata) tabl. Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsvedlegg sist oppdatert 30.08.2016.

 

Publisert: 9. desember 2016. Sist oppdatert: 23. januar 2018