Holder tankene deg våken?

En av syv har problemer med å sovne ved leggetid. Dette kan oppleves tungt og frustrerende og skape uro og engstelse som er med på å opprettholde søvnproblemene. Men det finnes både gode råd og behandling for lettere innsovning og mindre uro.

Sover du dårlig – fungerer du dårlig

Akkurat som mat og mosjon, er søvn viktig for at kroppen og hjernen skal fungere godt. Likevel er det mange som har vanskelig for å sove. Søvnvansker (insomni) er i hovedsak problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning, som fører til nedsatt funksjonsevne på dagen.

Insomni er blant annet forbundet med nedsatt immunforsvar og det å fungere dårligere intellektuelt. Personer med søvnvansker rapporterer ofte om både redusert arbeidskapasitet og livskvalitet.

Demper indre uro – letter innsovning

Sedix er et reseptfritt legemiddel som virker beroligende, slik at det kan bli lettere å få sove. Legemidlet egner seg også på dagtid for å dempe indre uro, nervøsitet eller irritabilitet. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk av legemidlet. For personer over 12 år.

 • Virker beroligende (demper indre uro)
 • Letter innsovning
 • Ingen avhengighet påvist

Les om Sedix og bestill fra apotek her

1 av 7 har innsovningsvansker

Søvnvansker er vanlig i alle aldersgrupper. Rundt 20 % av oss ar nedsatt funksjon på dagtid som følge av dårlig nattesøvn. Innsovning er det søvnproblemet som øker mest, ifølge Folkehelseinstituttet. Hele 15,2 % (ca. 1 av 7) nordmenn sliter med å sovne.

Når tankene holder deg våken

Flere forhold påvirker hvorvidt man sover dårlig. Blant annet har såkalte utløsende og opprettholdende årsaker en innvirkning på søvnen. For eksempel kan en negativ livshendelse være utløsende for akutte søvnvansker, men de varer som regel ikke så lenge. Hos noen mennesker fortsetter imidlertid søvnvanskene i lang tid, ofte i mange år. I slike tilfeller spiller ofte tanker og adferd en viktig rolle. Stressende tankevirksomhet, engstelse eller bekymring for ikke å få sove er eksempler på hvordan søvnproblemene kan opprettholdes.

Hjelp til å få sove

Tradisjonelt har reseptbelagte sovemedisiner vært de mest benyttede medikamentene for behandling av søvnvansker, men mange ønsker ikke å bruke denne type medisiner.

Dersom uro og bekymringer holder deg våken kan legemidlet Sedix være til hjelp. Legemidlet virker beroligende og letter innsovning. Sedix er godkjent av Statens legemiddelverk som et tradisjonelt plantebsert legemiddel. Legemidlet kan brukes av personer over 12 år. Fysisk avhengighet er lite sannsynlig.

Sedix fås reseptfritt på ditt nærmeste apotek. Det er også mulig å få legemidlet tilsendt i posten fra apotek.

 

10 råd for bedre søvn

 1. Innarbeid faste tider for å gå til sengs og å stå opp.
 2. Unngå å sove på dagtid (en «høneblund» på maks 20 minutter er ok).
 3. Få minst 30 minutter med dagslys daglig, enten ute eller ved et vindu.
 4. Ikke drikk kaffe, te og koffeinholdige drikker sent på ettermiddag eller kveld.
 5. Unngå alkohol eller tobakk nær opp til leggetid.
 6. Ikke spis store måltider før sengetid, men legg deg heller ikke sulten.
 7. Trening er nyttig, men unngå hard fysisk trening de siste 3 timene før sengetid.
 8. Sørg for behagelig, lav temperatur på soverommet, og unngå lys eller støy.
 9. Stå opp fra sengen dersom du blir liggende søvnløs i mer enn 30 minutter.
 10. Unngå pc, nettbrett eller tv rett før sengetid eller når du er våken om natten.

Kilder: forskning.no, fhi.no, nhi, Sedix pakningsvedlegg

Sedix® (Passiflora incarnata). Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk.

Publisert: 8. november 2016. Sist oppdatert: 27. november 2017