Arkiv

Kategorier

Meta

Slik kan prestasjonsangsten temmes

Bekymret kvinne får ikke sove

Slik kan prestasjonsangsten temmes

Frykten for å mislykkes eller tape ansikt er mer eller mindre tilstede hos de fleste av oss. Prestasjonsangst kan i beste fall virke skjerpende, men for mange er det en uoverkommelig redsel som hindrer prestasjon. Heldigvis er det mulig å gjøre noe med denne hemmende frykten.

Prestasjonsangsten kan ramme oss når vi skal yte noe, som ved eksamen, eller når vi vil prestere noe i samspill med andre. Reseptfritt legemiddel demper nervøsitet, stress og uro. – Sedix fås på alle apotek eller bestilles her.

Prestasjonsangsten påvirkes av hva vi fokuserer på

Innen idretten har det vist seg at utøvere med resultatorienterte trenere får mer prestasjonsangst enn de som fokuserer på utvikling og mestring, ifølge en doktoravhandling om stress i elitesporten.1 Kanskje har skole og arbeidsplasser noe å lære av dette?

Eksamensnerver kan påvirke jobbutsiktene

Ferdighetsnivået hos elever og studenter kan bli redusert som følge av prestasjonsangsten. Karakterene, som jo speiler ferdighetene, blir tilsvarende lave og studentene kan gå glipp av jobber de ellers kunne fått. Etter stadige nederlag og dårlige karakterer, vil enkelte gjøre alt for å unngå situasjoner som minner om ubehaget fra skolen og studietiden.2 Dette kan bli et problem når de senere blir stilt krav til i arbeidslivet.

Sier ja til nye oppgaver for å tilfredsstille sjefen

Det å stadig ligge på etterskudd på jobben kan gi både dårlig samvittighet og prestasjonsangst. Mange føler behov for å kompensere, som å si ja til nye oppgaver. Dermed kommer man inn i en negativ og selvforsterkende sirkel.3

Hvorfor rammes vi av prestasjonsangst?

Evolusjonsmessig kan man tenke seg at det menneskelige individet var helt avhengig av «flokken» sin, og at utestengelse var ensbetydende med den sikre død. I dag lever vi i et langt mer individualistisk samfunn. Likevel har vi fortsatt med oss en grunnleggende uro som er knyttet opp mot frykten for å bli forlatt, avvist eller ekskludert.4

Slik kan du bli kvitt prestasjonsangsten

Det finnes flere teknikker man selv kan benytte seg av, som for eksempel mindfulness og yoga. Denne type teknikker kan gi oss mer indre ro, men for å få effekt hjelper det ikke at vi bare forstår dette, vi må også praktisere det over lengre tid.4 Det kan være vel verdt å prøve ulike avspenningsteknikker, men ikke alle føler at tiden eller tålmodigheten strekker til. Da kan det reseptfrie legemidlet, Sedix®, være til hjelp. Legemidlet demper uro som stress, nervøsitet, bekymring og engstelse. Mange har lett for å ta med seg bekymringene til sengs, slik at det blir vanskelig å sove. På grunn av sin beroligende effekt, kan Sedix også lette innsovning i slike situasjoner.

Demper stress og uro

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som demper uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet. Ettersom legemidlet virker beroligende, kan det også brukes ved innsovningsvansker, dersom uro holder deg våken. Det er ikke påvist avhengighet, «hangover», sløvhet eller andre bivirkninger ved bruk.
 • Virker beroligende
 • Letter innsovning
 • Ingen avhengighet påvist
Les mer om reseptfrie Sedix og bestilling her.

Godkjent av Legemiddelverket

I likhet med alle legemidler kan også Sedix gi bivirkninger, men ingen bivirkninger er registrert. Virkestoffet i Sedix har vært i bruk i over 30 år på verdensbasis, før legemidlet kom på det norske markedet i 2016. Sedix er godkjent av Statens legemiddelverk som et tradisjonelt plantebasert legemiddel og kan kjøpes på alle apotek eller bestilles direkte fra pulsapotek.no.

6 tips mot prestasjonsangst4:

 1. Lær deg noen avspenningsøvelser
 2. Vær godt forberedt til det du har prestasjonsangst for
 3. Øv deg på situasjonen du skal prestere i
 4. Snakk med noen om angsten
 5. Hvis mulig, snakk med den som skal vurdere prestasjonen
 6. Unngå å sammenligne deg med andre
Kilder:
 1. forskning.no (http://forskning.no/psykologi-sport/2008/02/prestasjonsangst-i-toppidrett)
 2. sinnetshelse.no, Prestasjonsangst (http://www.sinnetshelse.no/artikler/prestasjonsangst.html)
 3. sinnetshelse.no, Stressmestring (http://www.sinnetshelse.no/artikler/stressmestring.htm)
 4. webpsykologen.no (http://www.webpsykologen.no/artikler/bli-kvitt-prestasjonsangst/)
 5. Sedix pakningsvedlegg (https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-sedix-tilman-612859)
Sedix® (Passiflora incarnata) tabl. Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsvedlegg sist oppdatert 30.08.2016.
Publisert 15. mai 2018
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell