Dårlig blodsirkulasjon i beina

 

Ved redusert blodsirkulasjon i beina (venøs insuffisiens) fungerer klaffene i venene dårligere og dette påvirker transporten av blod tilbake til hjertet. Tilstandene er forbundet med åreknuter, hevelse i beina, smerte, spenningsfølelse, tyngdefølelse, kløe og leggkramper. Kompresjonsbehandling er førstelinjebehandling for symptomlindring av symptomer som følge av redusert blodsirkulasjon, men det finnes også reseptfrie alternativer på apotek.1

SO_iStock-1202683662_AM-2-1

Hva er dårlig blodsirkulasjon i beina (venøs insuffisiens)?

Dårlig blodsirkulasjon i beina eller venøs insuffisiens som det også kalles, er en av de hyppigste årsakene til plager i beina.2 Tilstanden fører til at blodsirkulasjonen ikke fungerer optimalt noe som gjør at blodet har problemer med å strømme tilbake til hjertet. Blodstrømmen reguleres ved hjelp av klaffer i venene og fungerer ikke klaffene godt kan blod samle seg i beina. Man er mer utsatt for dette dersom man tidligere har hatt blodpropp i beina, dyp venetrombose eller åreknuter.1

Risikofaktorer for redusert blodsirkulasjon i beina

Det er ulike faktorer som påvirker risikoen for redusert blodsirkualsjon:3

 • Overvekt
 • Inaktivitet
 • Graviditet
 • Arv
 • Alder
 • Årebetennelser og/eller tidligere leggskade

Symptomer på redusert blodsirkulasjon i beina

Tilstanden kan oppstå både i overfladiske og dype vener. De vanligste symptomene i beina er:1,2

 • Smerter og ubehag i beina
 • Hovne og tunge føtter og bein
 • Kramper og kløe
 • Hudirritasjon
 • Hudforandringer og leggsår

Symptomene kan forverres når man for eksempel står mye oppreist eller har en stillesittende jobb.


Åreknuter – årsak, symptomer og behandling

Åreknuter er utvidete og slyngede blodårer (vener) like under huden og mange har dette på føttene, innsiden av lårene eller på leggene. Åreknuter oppstår når klaffene som bidrar til at blodet skal strømme mot hjertet fungerer dårlig. Dette fører til redusert tilbakestrømming av blod til hjertet og gir økt trykk i venen som utvides. For mange vil dette vises som utposinger i venen og synlige åreknuter.

Åreknuter er hovedsakelig en kosmetisk plage og mange har få eller ingen andre symptomer. De som har kraftige åreknuter kan derimot oppleve ubehag, tyngdefølelse, hudirritasjon, hevelser i beina eller leggsår. Det er flere faktorer som disponerer for åreknuter som blant annet arv, stillestående jobb, graviditet eller overvekt.4

Ben_SO_article-1-1024x683

Kan dårlig blodsirkulasjon i beina forebygges eller behandles?

Det er flere tiltak man kan gjøre for å lindre symptomene på redusert blodsirkulasjon i beina for eksempel ved å bruke medisinske kompresjonsstrømper eller støttestrømper. I tillegg kan regelmessig trening, legge beina høyt når man hviler, unngå røyking, unngå både langvarig stillesittende og stillestående arbeid og god hudpleie for å forhindre sår, redusere symptomene.1

Hovne føtter og bein hva er ødem?

Dårlig blodsirkulasjon (venøs insuffisiens) fører med seg en økning av væske i vevet, dette kalles ødem. Det er flere sykdommer som kan gi ødem og det er derfor viktig å få sjekket at ødem i beina ikke er et resultat av en annen sykdom enn dårlig blodsirkulasjon i beina.

Ta vare på beina dine – tips og råd for dine bein

Fysisk aktivitet: Vær aktiv, tren eller vær i bevegelse. For mye stillesitting fører til at blodsirkulasjonen faller, noe som igjen kan føre til hovne og tunge bein. Sørg for å bevege deg regelmessig for å øke blodsirkulasjonen og transporten av blod fra beina til hjertet.

Kompresjonsstrømper: I apotek og på nett finnes det medisinske kompresjonsstrømper og støttestrømper som brukes for å forebygge hovne og tunge bein, åreknuter og ødem. Kompresjonsstrømper kan enten være foreskrevet av leger eller man kan kjøpe selv på apotek. Hvis du lider av en venøs sykdom, kan det være nødvendig med medisinske kompresjonsstrømper.

Beina i høy posisjon: Ved venøs sykdom, nedsatt blodsirkulasjon, stående eller stillesittende arbeid kan du oppleve å ha hovne og tunge føtter og bein. Hold føttene og beina høyt for eksempel på en stol eller pute.1

SO_iStock-1254049025_AM-1024x683

 


Spørsmål og svar om redusert blodsirkulasjon i beina

  Hvordan kan du motvirke redusert blodsirkulasjon i beina?
Kompresjonsstrømper, hold beina høyt, røykestopp, hudpleie for å forebygge sår, regelmessig trening og prøve reseptfrie alternativer på apotek.1
  Hva er kronisk venøs insuffisiens

Sykdom ved dårlig blodsirkulasjon i beina der klaffene i venene ikke fungerer optimalt slik at tilbakestrømming av blodet til hjertet blir redusert. Dersom dette forblir en permanent tilstand blir det omtalt som kronisk venøs insuffisiens. Redusert blodsirkulasjon (venøs insuffisiens) er forbundet med åreknuter, hevelse i beina, smerte, spenningsfølelse, tyngdefølelse, kløe og leggkramper. Videre kan tilstanden også føre til eksem og åpne sårdannelser. Plagene blir ofte verre hvis du står oppreist eller går over lengre tid. Symptomene kan forverres over tid og problemet vil ikke gå over av seg selv. Redusert blodsirkulasjon (venøs insuffisiens) bør behandles så tidlig som mulig for å forhindre ytterligere komplikasjoner.1

  Kan du fjerne åreknuter selv?

Symptomer på åreknuter kan blant annet lindres gjennom å unngå å sitte stille for lenge, unngå for stramme klær som hindrer blodets tilbakestrømming samt holde beina høyt. Overvekt kan også bidra til å forverre åreknutene.4

  Kan man bruke støttestrømper for åreknuter?

Støttestrømper eller kompresjonsstrømper er ett av flere alternativ for lindring av symptomer relatert til åreknuter.4

  Når bør kompresjonsstrømper brukes?
Kompresjonsstrømper er forebyggende mot blant annet åreknuter. Medisinske kompresjonsstrømper brukes etter anbefaling fra lege.5

Referanser:
1. Norsk helseinformatikk (2022-06-24) https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/venos-insuffisiens-kronisk/
2. Tidsskriftet (2022-08-16) Venøs insuffisiens i underekstremitetene https://tidsskriftet.no/2009/11/tema-karkirurgi/venos-insuffisiens-i-underekstremitetene
3. Ebberhardt RT and Raffetto JD. Circulation, 2014, 130(4), 333-346
4. Norsk helseinformatikk (2022-08-16) https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/areknuter/?page=all
5. Norsk helseinformatikk (2022-08-17) https://nhi.no/sykdommer/hud/diverse/kompresjonsstromper/

WEB-NO-202301-30-2