FOR HELSEPERSONELL

Smerte - Migrene

Nedenfor finner du undervisningsmateriell, presentasjon, produktinformasjon og nedlastbart materiell om migrene og Glitinum. Du kan også kontakte oss ved spørsmål, behov for ytterligere støtte eller andre forespørsler.

Disse sidene er ment for helsepersonell

Glitinum Pack 2

Nytt reseptfritt legemiddel som forebygger migrene!

Omtrent 15 prosent av alle kvinner og seks prosent av alle menn i Norge har migrene. Tilstanden forekommer oftere hos kvinner primært grunnet hormonelle endringer.1

Migrene berører mange menneskers liv og forebygging er en av de viktigste tiltakene. Les mer her om hvordan det nye reseptfrie legemidlet Glitinum kan hjelpe.

Høsten 2023 ble Glitinum lansert i Norge som det eneste reseptfrie legemiddelet som forebygger migrene.2 Virkestoffet i Glitinum er ekstrakt fra planten matrem (Tanacetum parthenium) som er vist å forebygge migrene gjennom å redusere hyppighet og intensitet av migrenenfall.3,4

Produktinfo
Opplæring

Dette er Glitinum

Glitinum er det eneste reseptfrie legemidlet som forebygger migrene. Glitinum er registrert som et tradisjonelt plantebasert legemiddel, inneholder ekstrakt av planten matrem (Tanacetum parthenium) og og ekstraket har vært registrert for bruk i over 30 år. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Forebygger migrene
Inneholder ekstrakt fra planten matrem (Tanacetum parthenium) er vist å redusere frekvens og intensitet3,4

Ingen rapporterte interaksjoner
Kan brukes med annen migrenebehandling, det er ikke rapportert om noen effekter ved bruk av andre legemidler samtidig med Glitinum

Dosering og langtidsbruk

 • Kontinuerlige bruk i 2 måneder for optimal effekt
 • 1 kaps/dag, ingen rapporterte effekter ved samtidig inntak av mat, drikke eller alkohol
 • Anbefaling om å søke medisinsk rådgivning etter 3 måneder skyldes mangel på data om langtidsbruk
 • God sikkerhetsprofil4

Sikkerhetsinformasjon

 • Mage-tarm forstyrrelser har blitt rapporter, ukjent frekvens
 • Glitinum skal ikke brukes
  • av barn og ungdom under 18 år grunnet mangel på tilstrekkelige data
  • ved allergi mot matrem eller andre planter i Asteraceae (Compositae) familien
  • under graviditet eller amming på grunn av mangel på tilstrekkelige data
 • Glitinum påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Glitinum Pack
ProduktkortOpens a new window

Opplæring

HubSpot Video

Hva er migrene?

Migrene er en form for hodepine som ofte beskrives som pulserende smerte og kan være svært intens. Det kan være ledsaget av symptomer som kvalme, brekninger, lys- eller lyd sensitivitet. Anfallene kan vare i flere timer til flere dager. Det er ikke kjent hva som utløser migrene, men det kan være flere faktorer som spiller inn, inkludert biologiske, miljømessige og psykologiske faktorer.5

Migrene kan være så alvorlig at det kan forstyrre daglige aktiviteter og ha alvorlige konsekvenser for livskvaliteten og dermed påvirke arbeidsevnen, sosiale aktiviteter og familielivet. Derfor anbefales det å få behandling mot migrene for å redusere smerten og forbedre livskvaliteten. Behandlingen av migrene avhenger av alvorlighetsgraden av smerten og hvor ofte migrene opptrer.6

Glitinum er det eneste reseptfrie legemiddelet tilgjengelig som forebygger migrene. Forebygging av migrene kan innebærer tiltak for å redusere hyppigheten og alvorligheten av migreneanfall. Virkestoffet i Glitinum er ekstrakt fra planten matrem (Tanacetum parthenium) som er vist å forebygge migrene gjennom å redusere hyppigheten og intensiteten av migreneanfall.3,4

Nordmenn vil prøve et nytt reseptfritt legemiddel som forebygger migrene

En ny markedsundersøkelse viser at omtrent 90 % av nordmenn med migrene ønsker å prøve et forebyggende reseptfritt legemiddel.7 Nyheten Giduxa er markedets eneste reseptfrie legemiddel som forebygger migrene.2

Migrene en dagsaktuell problemstilling

Den økende bevisstheten rundt migrene har ført til større fokus på å finne effektive behandlingsmetoder og forebyggende tiltak. Den store negative påvirkningen migrene har for både den enkelte og for samfunnet har ført til at sykdommen er mye omtalt i media. Vi er derfor stolte av å presentere Glitinum!

Glitinum harde kapsler, pulverisert matrem. Tradisjonelt plantebasert legemiddel indisert til forebyggelse av migrene etter at alvorlige tilstander er utelukket av lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Dosering: Voksne og eldre: 1 kapsel daglig. Fra 18 år. Bruk ikke Glitinum ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Mulige bivirkninger: Mage-tarmforstyrrelser. Pakningsstørrelser: 30 kaps. Les pakningsvedlegget før bruk. For mer informasjon: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no. Basert på preparatomtale: 17.08.2022. 

Kilder:
 1. https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/migrene-oversikt/
 2. Godkjent preparatomtale
 3. Diener et al., Cephalalgia, 2005 ; 25 : 1031–1041
 4. Palevitch et al., Phytother. Res. 1997; 11: 508-11
 5. https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/migrene/
 6. https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/nye-forebyggende-legemidler-mot-migrene/
 7. Markedsundersøkelse gjennomført av Syno International på oppdrag av Sana Pharma Medical, desember 2022

WEB-NO-202301-94-1