Solvenix®

Eneste reseptfrie legemidlet mot hovne og tunge bein 

Solvenix er Norges eneste reseptfrie legemiddel som behandler symptomer på redusert blodsirkulasjon i bena. Solvenix reduserer hevelser (ødem) i bena, lindrer smerter, tyngdefølelse, kløe, spenninger og kramper i leggene. Synlig effekt etter 4 uker og lik effekt som støttestrømper etter 12 ukers bruk¹. Det vanligste tegnet på redusert blodsirkulasjon (venøs insuffisiens) i bena er åreknuter.

Solvenix inneholder hestekastanjefrøekstrakt (Aesculus hippocastanum L.) og tas daglig for optimal effekt. Solvenix har dokumentert samme effekt som støttestrømper etter 12 ukers bruk.¹ For voksne over 18 år.

  • Reduserer hevelse (ødem) 
  • Lindrer smerte og tyngdefølelse
  • Klinisk dokumentert effekt 
Solvenix NO 1000x1000

Kjøp på solvenix.no eller på apotek

apotek1-logo
farmasiet-logo
bootsapotek-logo
vitusapotek-logo
farmasiet-logo

BESKRIVELSE

Hestekastanje ved åreknuter, hovne og tunge bein

Ved klinisk relevante doser av hestekastanje (Aesculus hippocastanum L.) som i Solvenix, har hestekastanje vist seg å ha positive effekter på det venøse blodstrømmen, spesielt ved åreknuter og venøs insuffisiens. Virkningsmekanismen til hestekastanje er ikke helt kjent, men studier antyder at hestekastanje forbedrer venenes elastisitet (venøs tonus) og kapillærens gjennomtrengelighet (kapillærfiltrering), noe som har en gunstig effekt på det venøse systemet.1-³ Etter 12 uker har Solvenix og støttestrømper tilsvarende effekt.1

Hva er dårlig blodsirkulasjon i bena ( venøs insuffisiens)?

Venøs insuffisiens er en tilstand der blodårene (venene) i beina, som transporterer blodet tilbake til hjertet, ikke fungerer slik de skal og mer blod enn vanlig blir værende igjen i beina.²  Når tilstanden er kronisk, omtales den som kronisk venøs insuffisiens og har en rekke karakteristiske symptomer som åreknuter, smerte, spenningsfølelse, hevelse, tyngdefølelse og kløe i beina og leggkramper. 

Symptomene forverres ofte hvis du står eller går, og bedres ved hvile eller ved å ha beina høyt. Ofte vil symptomene forverres over tid og problemet går derfor ikke over av seg selv. Kronisk venøs insuffisiens bør behandles så tidlig som mulig for å forhindre ytterligere komplikasjoner.²

Solvenix – synlig effekt etter 4 uker

Solvenix er det eneste reseptfrie legemiddelet som lindrer symptomer på dårlig blodsirkulasjon i beina (kronisk venøs insuffisiens). Solvenix reduserer hevelse (ødem) i beina, lindrer smerte, tyngdefølelse, kløe, spenningsfølelse og kramper. Synlig effekt etter 4 uker og lik effekt som støttestrømper etter 12 ukers bruk.1 Det vanligste tegnet på dårlig blodsirkulasjon i beina er åreknuter.  Solvenix er Norges eneste reseptfrie legemiddel som behandler symptomer på nedsatt årefunksjon i beina. Solvenix inneholder ekstrakt av hestkastanjefrø (Aesculus hippocastanum L.) og tas daglig for optimal effekt. Etter 12 uker har Solvenix dokumentert like god effekt som ved bruk av støttestrømper.¹ For voksne over 18.

Dosering

Anbefalt dose for voksne over 18 år: ¹ depotkapsel 2 ganger daglig (morgen og kveld). Kapslene svelges hele sammen med væske. 

Minst 4 ukers behandling kan være nødvendig før man ser effekt.  

Solvenix kan tas ved redusert blodsirkulasjon i bena med symptomer som hovne og tunge ben, åreknuter, tyngde, smerter, tretthet, kløe, spenninger og leggkramper. Derom det er første gang du opplever disse symptomene, bør du kontakte lege for å utelukke at det skyldes en annen sykdom. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege.

Interaksjon med andre legemidler

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av samtidig inntak av andre legemidler (inkludert naturlegemidler) er ikke studert.

Farmakoterapeutisk gruppe

Vasoprotektorer, ATC kode: C05CX03.3

Godkjent av Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av legemidler i Norge. Solvenix er godkjent av Statens legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel. Solvenix fås kjøpt på apotek. 

Legemiddel: Les pakningsvedlegg før bruk. 

Dosering:

Anbefalt dose for voksne over 18 år: 1 depotkapsel 2 ganger daglig (morgen og kveld). Kapslene svelges hele sammen med væske. 

Minst 4 ukers behandling kan være nødvendig før man ser effekt.  

Solvenix kan tas ved redusert blodsirkulasjon i bena med symptomer som hovne og tunge ben, åreknuter, tyngde, smerter, tretthet, kløe, spenninger og leggkramper. Derom det er første gang du opplever disse symptomene, bør du kontakte lege for å utelukke at det skyldes en annen sykdom. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege.

Innehold:

Hver depotkapsel inneholder 240–290 mg tørket ekstrakt av Aesculus hippocastanum L., frø (hestekastanje) som tilsvarer 50 mg triterpenglykosider beregnet som aescin. 

Øvrige innholdsstoffer:
Dekstrin, kopovidon, talkum, ammonium-metakrylatkopolymer (type A og type B), trietylsitrat, gelatin, natrium¬laurylsulfat. Fargestoffer: titan-dioksid (E171), jernoksid (E172).

Legemiddel: Les pakningsvedlegg før bruk

Kilder:
1. Solvenix pakningsvedlegg publisert på Felleskatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/solvenix-sana-pharma-medical-717796 
2. Norsk helseinformatikk.no (28.02.24)  https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/venos-insuffisiens-kronisk/ 
3. Solvenix preparatomtale (28.02.24)   https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/09-6835.pdf 

Solvenix® harde depotkapsler. Reseptfritt. Hver depotkapsel inneholder ekstrakt av hestekastanjefrø (Aesculus hippocastanum L.) som svarer til 50 mg triterpenglykosider beregnet som aescin. Plantebasert legemiddel til behandling av kronisk venøs insuffisiens (KVI), som er forbundet med åreknuter, ødem i bena, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene. Fra 18 år. Dosering: 1 depotkapsel 2 ganger daglig (morgen og kveld). Minst 4 ukers behandlingstid kan være nødvendig før man opplever lindring av symptomene. Behandlingen kan være langvarig, men kun etter samråd med lege. Før du begynner å bruke Solvenix, må en lege ha fastslått at du lider av kronisk venøs insuffisiens. Dersom du under pågående behandling får noen av følgende symptomer, må du kontakte lege: betennelse i huden, hardhet/harde områder i huden, betennelse og blodlevringer i blodårer (såkalt tromboflebitt, bena kan bli tykke og opphovnede, kan føles ømt når man trykker på benet), sterke smerter, sår, plutselig hevelse i et ben eller begge bena, problemer med hjertet eller nyrene. Lege bør kontaktes hvis forverring av symptomene skulle inntreffe etter at behandlingen er påbegynt eller hvis ikke symptomene bedres innen seks uker, da ødem kan ha andre årsaker. Pasienter som har kompresjonsbehandling (støttestrømpe) i henhold til tidligere ordinasjon bør ikke avslutte kompresjonsbehandlingen uten etter samråd med lege. Bivirkninger: Tilfeller av kløe, allergiske reaksjoner, hodepine, vertigo og gastrointestinale plager har vært rapportert. Ingen interaksjonsstudier er utført. Anbefales ikke til gravide eller ammende, eller ved allergi mot innholdsstoffene. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsstørrelse: 60 kapsler. For mer informasjon: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no Basert på preparatomtale: 24.08.2021  

WEB-NO-202301-3-2