Remifemin®

Østrogenfritt legemiddel mot hetetokter og nattesvette

Mot overgangsplager: Remifemin er et reseptfritt plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen, som hetetokter og nattesvette. Legemidlet inneholder ikke østrogen og har klinisk dokumentert effekt. Remifemin er godkjent av Statens legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel.
En eske er nok til 7 ukers behandling.

Reseptfritt legemiddel mot overgangsplager:

  • Mot hetetokter og nattesvette
  • Klinisk dokumentert effekt
  • Uten østrogen
Remifemin® produktbilder

Her kan du kjøpe Remifemin

Remifemin | Vitus
Remifemin | Boots
Remifemin | Apotek1
Remifemin | Farmasiet

4 av 5 får overgangsplager

Overgangsalderen er en naturlig livsfase for kvinner hvor hormonbalansen er i endring. I 40-50-års alderen slutter kvinnens eggstokker gradvis å fungere, østrogennivåene synker og menstruasjonsblødningene opphører. Menopause er et faktum og kvinnen er ikke lenger fruktbar. Disse forandringene kan føre med seg plager som hetetokter, svetting og søvnproblemer som følge av nattesvette. 4 av 5 kvinner opplever plager i løpet av overgangsalderen.

Mot overgangsplager

Remifemin er et reseptfritt, plantebasert legemiddel til bruk mot plager i overgangsalderen, som hetetokter og nattesvette/svetting.

Reseptfritt legemiddel uten østrogen eller planteøstrogen

Remifemin er et hormonfritt alternativ for kvinner som ikke kan eller vil velge østrogenbehandling. Legemiddelet inneholder hverken østrogen eller planteøstrogen.

Unikt i Norge

I Norge er Remifemin det eneste reseptfrie legemidlet mot overgangsplager som hetetokter uten østrogen.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Remifemin er godkjent av Statens legemiddelverk og kategorisert som et veletablert plantebasert legemiddel. Legemidlet selges reseptfritt på apotek.

Klinisk dokumentert effekt mot overgangsplager

Mange kliniske studier er gjort på østrogenfri behandling av overgangsplager. Remifemin er det Cimicifuga-preparatet det er knyttet flest kliniske studier til.

Legemidlet har vært på det europeiske markedet siden 70-tallet, og har millioner av brukere på verdensbasis.

Innhold og dosering

Remifemin inneholder tørket ekstrakt av klaseormedrue (Cimicifugae racemosae (L.) Nutt, rhizoma).

En tablett to ganger daglig (morgen og kveld), svelges hel med rikelig væske. Effekten av Remifemin er først merkbar etter 2–4 ukers behandling. Effekten kan komme gradvis og oppleves individuelt.

Bruk ikke Remifemin

Dersom du er allergisk overfor klaseormedrue eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, skal du ikke bruke dette legemidlet.

Vis forsiktighet ved bruk av Remifemin

  • Dersom du har eller har hatt leversykdom. Da bør du kun bruke Remifemin i samråd med lege.
  • Dersom du opplever tegn og symptomer som antyder leverskade (trøtthet, tap av appetitt, gulning av hud og øyne eller kraftige øvre magesmerter med kvalme og brekninger eller mørk urin). Du skal da umiddelbart stoppe å bruke legemidlet og kontakte lege.
  • Dersom du opplever forstyrrelser i menstruasjonen eller menstruasjonen kommer tilbake igjen. Også dersom uklare symptomer vedvarer eller nye symptomer oppstår bør lege kontaktes. Dette er fordi det kan være tegn på sykdommer som krever legeundersøkelse.
  • Dersom du tar østrogener. Samtidig bruk av Remifemin og østrogener bør kun gjøres under medisinsk tilsyn. Rådfør deg med lege.
  • Dersom du har blitt behandlet for, eller er under behandling for brystkreft eller annen type hormonavhengig kreft. Da må du rådføre deg med lege før du bruker Remifemin.
  • Kontakt lege eller apotek dersom plagene forverres.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Remifemin.

Legemiddel: Les pakningsvedlegg før bruk.

Innhold

Virkestoff er:

Tørret ekstrakt av rotstokk av klaseormedrue (Cimicifugae racemosae (L.) Nutt., rhizoma)

1 tablett inneholder:

2,5 mg ekstrakt (som tørret ekstrakt) av Cimicifugae racemosae (L) Nutt., rhizoma (rotstokk av klaseormedrue) (6 – 11:1)

Ekstraksjonsmiddel:

Isopropanol 40 % (v/v)

Andre innholdsstoffer er:

Cellulosepulver, laktosemonohydrat, potetstivelse, magnesiumstearat.

Dose:

En tablett to ganger daglig (morgen og kveld), svelges hel med rikelig væske. Effekten av Remifemin er først merkbar etter 2–4 ukers behandling. Effekten kan komme gradvis og oppleves individuelt.

Legemiddel: les pakningsvedlegg før bruk.

Remifemin® (Cimicifuga racemosa) 2,5 mg. Tablett. Plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. 1 tabl. 2 x daglig. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kun i samråd med lege ved samtidig bruk av østrogener, ved leversykdom eller hormonavhengig kreft. Behandling stoppes ved tegn til leverskade. Kontakt lege ved vaginalblødning. Inneholder laktose. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på SPC sist endret: 24.03.2015.

WEB-NO-202301-12-1