Lunixen®

Legemiddel mot søvnproblemer

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Legemidlet inneholder 500 mg ekstrakt  valerianarot (Valeriana officinalis L). Dette virkestoffet har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer, som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Lunixen kan tas daglig over en periode for best resultat på søvnen. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk. For voksne og barn over 12 år. Fås på alle apotek.

  • Bedrer søvnkvaliteten
  • Motvirker avbrutt søvn
  • Ingen avhengighet påvist
Lunixen_NOR_1000x600

Her kan du kjøpe Lunixen

Lunixen | Vitus
Lunixen | Boots
Lunixen | Apotek1
Lunixen | Farmasiet

Søvnproblemer: Hva er insomni?

Insomni er den vanligste søvnforstyrrelsen. Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt dagtidsfunksjon1. Det å fungere dårligere på dagen kan oppleves i form av tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Utilstrekkelig søvn er forbundet med både søvnlengde og søvnkvalitet, slik som:

  • forlenget innsovningstid
  • avbrutt søvn
  • for tidlig morgenoppvåkning

Lunixen har klinisk dokumentert effekt på både søvnlengde og søvnkvalitet og vil dermed kunne hjelpe mot alle søvnproblemene listet ovenfor.

Behandle søvnproblemer med Lunixen

Lunixen er et reseptfritt, plantebasert legemiddel med klinisk dokumentert effekt mot søvnproblemer. Virkestoffet i legemidlet har vist seg å forbedre både søvnkvaliteten og søvnlengden. På den måten kan man sove bedre gjennom natten. Lunixen hjelper med andre ord mot oppvåkninger i løpet av natten og for tidlig morgenoppvåkning. Behandlingen kan brukes daglig for best resultat. Det er ikke påvist noen avhengighet ved bruk. For voksne og barn over 12 år.

Anbefalt dose for voksne og barn over 12 år:

For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½–1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.

For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.

Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.

Tablettene skal svelges med vann, ikke tygges.

Du bør ta dette legemidlet uten opphold i 2–4 uker for å oppnå best effekt.

Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 2 uker.

Ingen avhengighet påvist

Søvnproblemer er en vanlig årsak til legebesøk og utskriving av reseptbelagte legemidler i Norge. Men et reseptfritt legemiddel, som f.eks. Lunixen, vil kunne være tilstrekkelig i mange tilfeller. Ingen avhengighet er påvist ved bruk av dette legemidlet.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av legemidler i Norge. Lunixen er godkjent av Statens legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel mot søvnforstyrrelser.

Legemiddel: Les pakningsvedlegget2 før bruk.

Innhold og dosering i Lunixen

Innhold i tablettene:

Virkestoffet i Lunixen er valerianarot (Valeriana officinalis L.).
Hver tablett inneholder 500 mg tørrekstrakt fra roten av Valeriana officinalis L. (tilsvarer 2–3 g valerianarot).

Andre innholdsstoffer i Lunixen er:

  • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), pregelatinisert stivelse, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
  • Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol, talkum, indigokarmin (E 132), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).

Anbefalt dose for voksne og barn over 12 år:

For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½–1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.

For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.

Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.

Tablettene skal svelges med vann, ikke tygges.

Ta gjerne Lunixen daglig i 2–4 uker for å oppnå best resultat.

Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 2 uker.

Legemiddel: Les pakningsvedlegget før bruk.

Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Plantebasert legemiddel for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. >12 år. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 x daglig. Ikke for gravide og ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Kontakt lege hvis ingen bedring etter 2 uker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale fra 24.07.2019.

WEB-NO-202301-5-2