Nyhet!

Glitinum®

Forebygger migrene

 

Nyhet!

Glitinum

Norges eneste reseptfrie legemiddel som forebygger migrene!

Glitinum inneholder matrem som har vist seg å redusere:

  • hyppighet1
  • intensitet2
Kjøp på glitinum.no
Click me
eller kjøp på apotek
bootsapotek-logo
vitusapotek-logo
farmasiet-logo
Glitinum NO (1)

Hvorfor Glitinum?

•    Norges eneste reseptfrie legemiddel som forebygger migrene
•    Spesielt utviklet for å forebygge migreneanfall, slik at du kan oppnå økt forutsigbarhet i hverdagen og aktivt delta i livets små og store øyeblikk
•    Kan brukes sammen med annen migrenebehandling,
•    Glitinum påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner
•    Enkel dosering, kun 1 kapsel daglig
•    1 mnd. forbruk i en pakke

Hva er migrene?

Migrene er en kronisk delvis arvelig nevrologisk sykdom som rammer en stor del av befolkningen. Migrene gir seg ofte til kjenne som et akutt utbrudd av bankende hodepine. Smertene er ofte fulgt av kvalme og oppkast og forverres ved fysisk anstrengelse. Den eksakte årsaken er ukjent, men
migrene kan utløses av faktorer som stress, hormonelle endringer i forbindelse med menstruasjon eller visse typer mat og drikke.3 Migrene forekommer oftest blant kvinner under 50 år, som vanligvis er friske.4  Migreneanfall kan føre til nedsatt funksjonsevne og anfallenes uforutsigbarhet gjør det vanskelig å planlegge dagen. På den måten vil det sosiale livet, familierelasjoner, skole, jobb og karriere kunne bli påvirket.5 I et samfunnsøkonomisk perspektiv, anbefales det å forebygge migrene for å redusere anfall samt lindre smertene som migrene medfører.6  

Forebygge migrene med Glitinum

Glitinum er Norges eneste reseptfrie legemiddel som forebygger migreneGlitinum er registrert som et tradisjonelt plantebasert legemiddel og inneholder ekstrakt av planten matrem (Tanacetum parthenium). Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Ingen rapporterte interaksjoner

Kan brukes med annen migrenebehandling. Det er ikke rapportert om interaksjoner med andre legemidler

Dosering

Anbefalt dose for voksne over 18 år: Én kapsel daglig. Svelges hele med vann, kapslene skal ikke tygges.  

Godkjent av Statenslegemiddelverk

Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av legemidler i Norge. Glitinum er godkjent av Statens legemiddelverk som et tradisjonelt plantebasert legemiddel  Glitinum fås kjøpt her eller på apotek. 
 
Legemiddel: Les pakningsvedlegg før bruk.7

Dosering

Anbefalt dose for voksne over 18 år: Én kapsel daglig. Svelges hele med vann, kapslene skal ikke tygges.

Bemerkninger

Optimal effekt oppnås etter 2 måneders bruk. Langtidsbehandling er mulig. Vennligst vurder effekten sammen med lege etter 3 måneder. Ingen rapporterte interaksjoner. Påvirkes ikke av samtidig inntak av mat, drikke eller alkohol.

Innhold

Hver kapsel inneholder 100 mg pulverisert matrem (Tanacetum parthenium L.) som tilsvarer 100 mg tørket matremurt.

Øvrige innholdsstoffer

Kapselinnhold: dekstrin silika, kolloidal vannfri talkum, magnesiumstearat
Kapselskall: titandioksid (E 171), hypromellose
 
 Legemiddel: Les pakningsvedlegg7

Glitinum harde kapsler, pulverisert matrem. Tradisjonelt plantebasert legemiddel indisert til forebyggelse av migrene etter at alvorlige tilstander er utelukket av lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Dosering: Voksne og eldre: 1 kapsel daglig. Fra 18 år. Bruk ikke Glitinum ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Mulige bivirkninger: Mage-tarmforstyrrelser. Pakningsstørrelser: 30 kaps. Les pakningsvedlegget før bruk. For mer informasjon: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no. Basert på preparatomtale: 17.08.2022. 

WEB-NO-202301-96-1