Om Sana Pharma Medical

SPM_WEB_banner_we-help_2080-desktop_0122_NOR-2048x788

Sana Pharma Medical er et nordisk legemiddelselskap etablert i 2014 med hovedkontor i Oslo. Vår drivkraft er å hjelpe mennesker til et bedre liv. Med kompetanse som spenner over flere produkt- og behandlingsområder jobber vi kontinuerlig med å utvide og utvikle vår virksomhet.

Sana Pharma Medical er i dag representert i flere nordiske land, og våre produkter er tilgjengelige på apotek. Produksjon av produktene håndteres av pålitelige og veletablerte partnere for å sikre høy kvalitet. Bærekraft er en kjerneverdi hos Sana Pharma Medical. Våre aktiviteter styres derfor av vårt sosiale, miljømessige og bransjerelaterte ansvar.

Kunnskapsformidling mot forbrukere, helsepersonell og apotekansatte er høyt prioritert. Vi streber etter å være en god samarbeidspartner for apotekene med informasjon og produktopplæring. På denne måten ønsker vi å bidra til riktig bruk av produkter som kan hjelpe mennesker til et bedre liv. Denne innsatsen har resultert i utmerkelser fra apotekkjeder i flere land.

Vil du vite mer om Sana Pharma Medical? Besøk vår internasjonale hjemmeside:

www.sanapharmamedical.com

Sana Pharma Medical ble en del av Mallax Pharmaceuticals AB i 2021.

Les pressemeldingen her>>

WEB-NO-202301-79-1