FOR HELSEPERSONELL

Kolesterol

Nedenfor finner du undervisningsmateriell, presentasjon, produktinformasjon og nedlastbart materiell om kolesterol og Senikol. Du kan også kontakte oss ved spørsmål, behov for ytterligere støtte eller andre forespørsler.

Disse sidene er ment for helsepersonell

SEN_prodpic-right_300dpi_NO-DK_outlined

Nyhet!

Senikol® med plantesterol, senker kolesterolet!

6 av 10 i Norge har høyt kolesterol, som er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer.1

Senikol senker forhøyet kolesterolnivå i løpet av noen uker. Plantesteroler er anbefalt for å senke kolesterolnivået og kan kombineres med statiner.3

Senikol er et nytt kosttilskudd som regulerer kolesterolnivået i blodet. Senikol senker forhøyede kolesterolnivåer i løpet av noen uker og opprettholder deretter normale kolesterolnivåer med en lavere dose.

Produktinfo
Opplæring

Dette er Senikol

Senikol er et kosttilskudd i kapselform som inneholder plantesteroler som senker kolesterolnivåene i blodet ved høyere dosering. Ved lavere dosering av Senikol opprettholdes normalt kolesterolnivå. Plantesteroler er anbefalt for å senke kolesterolnivået.3 Fra 5 år.

 • Senker høyt kolesterol
 • Opprettholder normalt kolesterolnivå


Nyheten Senikol - inneholder plantesteroler som senker kolesterolet

Senikol inneholder plantesteroler som har en liknende struktur som kolesterol. Plantesterol konkurrerer ut kolesterol slik at opptak av kolesterol i tarmen blir mindre. På denne måten reduseres opptaket av kolesterol i tarmen og gir i lavere sirkulerende nivåer i blodet.3
Senikol_Other_2308_NOR_PRO_Other_kolesterol-illustrasjon_KN_SEN2308MA (1)

Senikol - dosering og langtidsbehandling

 • Ved senkning av høyt kolesterol er anbefalt daglig dose: 2 kapsler 2 ganger daglig.
 • Ved opprettholdelse av normalt kolesterolnivå er anbefalt daglig dose: 1 kapsel 2 ganger daglig
 • Tas med mat, gjerne større måltider
 • Effekten merkes i løpet av noen uker
 • Langtidsbruk anbefales
 • Senikol er små kapsler som er lette å svelge
 • Senikol har ingen kjente interaksjoner eller bivirkninger og kan tas sammen med annen kolesterolsenkende behandling, som statiner

Senikol har en additiv effekt i kombinasjon med statiner

Det oppstår en additiv effekt ved kombinasjon av statiner og plantesteroler. Plantesteroler påvirker ikke HDL-kolesterolet.3
Senikol_Image_2308_NOR_PRO_Pharmacy_graf_KN_SEN2308BA
               modifisert fra ref 6,7

Plantesteroler er inkludert i retningslinjene for kolesterolsenkende behandling og har godkjente helsepåstander fra EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet).

For å opprettholde normalt kolesterolnivå: Plantesteroler bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer. Daglig dose: minst 0,8 g.

For å senke høyt kolesterolnivå: Plantesteroler har vist seg å senke kolesterolinnholdet i blodet. Daglig dose: 1,5 - 3,0 g.

Ifølge studier har ikke en dose over 3,0 g bedre effekt.3

SEN_prodpic-left_300dpi_NO-DK_outlined
ProduktkortOpens a new window

Hvem kan ta plantesteroler?

Pasientgruppe for plantesteroler:
 • Individer med moderat eller lav kardiovaskulær risiko som ikke kvalifiserer for farmakoterapi.
 • Tillegg til farmakologisk behandling hos pasienter med høy eller svært høy risiko som ikke oppnår LDL-C-mål med statiner eller er intolerante for statiner.5

Noen ting å huske på angående Senikol

Høy dose er kun for personer som trenger å regulere kolesterolnivået. For pasienter som bruker kolesterolsenkende medisin - informer gjerne legen ved bruk av Senikol. Kosttilskudd bør ikke brukes som et alternativ til et variert kosthold og sunn livsstil. Ikke overskrid anbefalt daglig dose. Ikke egnet for ammende/gravide. Ikke egnet ved sitosterolemia. Fra 5 år.

Vanlige spørsmål

Hvilke pasienter kan ta Senikol?

Pasientgruppe som kan bruke plantesteroler:

 • Individer med moderat eller lav kardiovaskulær risiko som ikke kvalifiserer for farmakoterapi.
 • Tillegg til farmakologisk behandling hos pasienter med høy eller svært høy risiko som ikke oppnår LDL-C-mål med statiner eller er intolerante for statiner.5

Hvor lang tid tar det før man merker effekten av Senikol?

Effekten begynner å merkes etter noen uker, helst i kombinasjon med en sunn livsstil og et sunt kosthold. Ved inntak av 1,5-3 g plantesteroler daglig har plantesteroler vist seg å senke kolesterolnivåene trygt og effektivt i løpet av noen uker. Høyt kolesterol er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. For å redusere den totale risikoen bør alle årsaker til hjerte- og karsykdommer tas i betraktning og forbedres.5

Opplæring

Kosttilskudd. Plantesterol har vist seg å senke/redusere kolesterolinnholdet i blodet med et daglig inntak på 1,5 - 3 g. Et høyt kolesterolnivå er en risikofaktor for utviklingen av hjerte- karsykdom. Plantesteroler bidrar til å opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet ved daglig inntak på 0,8 g. Personer som tar kolesterolsenkende medisiner bør informere sin lege om bruk av produktet. Overskrid ikke anbefalt daglig døgndose. Kosttilskudd skal ikke erstatte et velbalansert og variert kosthold og en sunn livsstil. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet er ikke egnet for gravide eller ammende eller for barn under fem år. 

Kilder:
 1. LHL(15.06.23): https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/seks-av-ti-nordmenn-har-for-hoyt-kolesterol/

 2. Helsenorge (15.06.23) https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/kolesterol/#risikofaktorer-og-forebygging

 3. Gylling et al., European Atherosclerosis Society Consensus Panel on Phytosterols. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. 2014 Feb;232(2):346-60.

 4. EFSA (https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.781)  

 5. Mach et al., ESC Scientific Document Group, 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS), European Heart Journal, 41 (1), 111–188,

 6. Katan et al., Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc. 2003;78(8):965-78

 7. Edwards et al. Statins in hypercholesterolaemia: A dose-specific meta-analysis of lipid changes in randomised, double blind trials. BMC Family Practice 2003

WEB-NO-202301-95-1