SYMPTOMER OG PLAGER

Ny reseptfri behandling mot kronisk venøs insuffisiens

Varicer er en viktig disponerende faktor for kronisk venøs insuffisiens.1 Inntil 25 prosent av voksne kvinner og menn har denne tilstanden.2 Kronisk venøs insuffisiens er et betydelig helseproblem, hvor kompresjonsbehandling er et behandlingsalternativ.3

SO_iStock-1202683662_AM-2-1

Høsten 2022 ble Solvenix lansert i Norge. Solvenix er et reseptfritt plantebasert legemiddel til behandling av kronisk venøs insuffisiens (KVI), som er forbundet med åreknuter, ødem i beina, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene.4

Hva er kronisk venøs insuffisiens?

Venøs insuffisiens er en tilstand som oppstår når klaffene i venene ikke fungerer optimalt, noe som gjør det vanskelig for blodet å strømme tilbake til hjertet. Kronisk venøs insuffisiens (KVI) har flere karakteristiske symptomer som smerte, spenningsfølelse, hevelse, tyngdefølelse og kløe i beina og leggkramper. Ved tidlig behandling av KVI kan ytterligere forverringer eller komplikasjoner forhindres.1,5

Personer som har åreknuter eller tidligere hatt en blodpropp i beina (dyp venetrombose) er mer utsatt for KVI.1 Det er flere faktorer som gir økt risiko for KVI blant annet økende alder, overvekt, graviditet, årebetennelse og tidligere leggskade. I tillegg kan også miljømessige eller atferdsmessige faktorer som langvarig stående eller sittende arbeid være risikofaktorer.3

Les mer om Solvenix her


DETTE ER SOLVENIX®

Solvenix er et reseptfritt plantebasert legemiddel til behandling av symptomer på KVI som er forbundet med åreknuter, ødem i beina, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene. Inneholder ekstrakt av hestekastanjefrø (Aesculus hippocastanum L.) og tas daglig for optimal effekt. For voksne over 18 år med påvist KVI. Anbefales ikke til gravide og ammende. Pasienter som har kompresjonsbehandling (støttestrømper) i henhold til tidligere ordinasjon bør kun avslutte bruk av støttestrømper i samråd med lege.

Solvenix produkbilder

Ved påvist KVI:

  • Reduserer ødem
  • Lindrer smerte
  • Letter tyngdefølelsen
Bestill Solvenix her

Ny reseptfri symtomlindring ved konstatert kronisk venøs insuffisiens

I flere studier er det påvist en sterk sammenheng mellom venøs insuffisiens, nedsatt livskvalitet og åreknuter.6,7 For pasienter over 18 år med kronisk venøs insuffisiens (KVI) finnes nå nyheten Solvenix, som et alternativ til kompresjonsbehandling eller som komplimenterende behandling. Virkestoffet aescin har vist seg å ha anti-ødematøse og vasokonstriktive effekter i kliniske studier. Etter 12 ukers behandling var den ødemreduserende effekten sammenlignbar med bruk av kompresjonsstrømper grad II, se figur under.8 Pasienter med KVI som har fått anbefalt kompresjonsstrømper bør kun slutte med disse i samråd med lege.3,4

Solvenix – klinisk dokumentert effekt

graph-diem-et-al_NO_AM-1040x693

Figur. Endringer i leggvolum. Pasienter med kronisk venøs insuffisiens (N=240) ble behandlet  i en randomisert, delvis blindet studie med enten placebo, hestekastanjefrøekstrakt (HCSE 50 mg, to ganger daglig) eller kompresjonsstrømper i 12 uker. Resultatene presentert som forskjeller (gjennomsnitt ± SEM) i underbensvolum sammenlignet med behandlingsstart. Begge behandlingsgruppene viste signifikant reduksjon i underbensvolum etter behandling sammenlignet med placebo (p< 0,01). Grafen er modifisert fra Diehm et al. av Sana Pharma Medical AS.2


Dosering

Anbefalt dose for voksne fra 18 år: 1 depotkapsel 2 ganger daglig (morgen og kveld). Kapslene svelges hele med væske.

Kronisk venøs insuffisiens må diagnostiseres av lege før behandlingsstart. Minst 4 ukers behandlingstid kan være nødvendig før man opplever lindring av symptomene.4

Behandlingstid

Daglig bruk anbefales for at behandlingen skal bidra til symptomlindring ved kronisk venøs insuffisiens. Minst 4 ukers behandlingstid kan være nødvendig før man opplever lindring av symptomene. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege. 4

Hvilke pasienter kan være aktuelle for å prøve Solvenix?

En ny markedsundersøkelse viser at rundt 90 % av nordmenn med kronisk venøs insuffisiens ønsker å prøve et reseptfritt legemiddel.9 Nyheten Solvenix er markedets eneste reseptfrie legemiddel for symptomlindring ved kronisk venøs insuffisiens.4

Les mer om Solvenix her

Ofte stilte spørsmål

  Kan man slutte å bruke støttestrømper når man starter behandling med Solvenix?
Bruker du støttestrømper ved kronisk venøs insuffisiens etter råd fra lege, bør du kun slutte i samråd med lege. Det er vist at hestekastanje har tilsvarende effekt som støttestrømpe etter 12 ukers behandling.4 Langtidsbruk med Solvenix er mulig i samråd med lege.4
  Hvordan kan man forebygge kronisk venøs insuffisiens
Det er flere tiltak man kan gjøre for å bedre situasjonen, blant annet regelmessig trening, bruk av kompresjonsstrømper, legg beina høyt når man hviler, unngå røyking, unngå både langvarig stillesittende og stillestående arbeid, god hudpleie for å forhindre sår.2
  Hvordan virker Solvenix?
Effekten av Solvenix (Aesculus hippocastanum L.) er bekreftet i kontrollerte kliniske studier. Hestekastanje, virkestoffet i Solvenix virker symptomlindrende ved kronisk venøs insuffisiens, og lindrer plager som ødem, smerte og kløe. Virkningsmekanismen er ukjent, men prekliniske og kliniske studier indikerer at effekten kan komme ved å styrke elastisiteten i venene og redusere utstrømningen av væske gjennom vevenes minste blodårer, kapillærene.3
  Er langtidsbehandling mulig med Solvenix?
Ja, langtidsbruk er mulig i samråd med lege. Anbefalt dose for voksne 18 år og eldre: 1 depotkapsel to ganger daglig (morgen og kveld). Minst 4 ukers behandling kan være nødvendig før man ser effekt. Kronisk venøs insuffisiens må diagnostiseres av lege før behandlingsstart.4

Referenser::
1. Norsk helseinformatikk (2022-06-19) https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/venos-insuffisiens-kronisk/
2. Norsk helseinformatikk (2022-06-19) https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/areknuter/
3. Ebberhardt RT and Raffetto JD. Circulation, 2014, 130(4), 333-346
4. Solvenix preparatomtale (22-06-24) https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/09-6835.pdf 
5. Solvenix pakningsvedlegg publisert på Felleskatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/solvenix-sana-pharma-medical-717796#pakninger 
6. Kaplan RM, Criqui MH, Denenberg Jo, et al. Quality of life in patients with chronic venous disease; San Diego population study. J Vasc Surg. 2003;37:1047-53.
7. Carradice D, Mazari FA, Samuel N, et al. Modelling the effect of venous disease on quality of life. Br J Surg. 2011;98:1089-98
8. Diehm C et al., Comparison of leg compression stocking and oral horse-chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet. 1996 3;347(8997):292-4
9. Markedsundersøkelse gjennomført av Syno International på oppdrag av Sana Pharma Medical, juni 2022

Solvenix® harde depotkapsler. Reseptfritt. Inneholder ekstrakt av hestkastanjefrø (50 mg aescin). Plantebasert legemiddel til behandling av kronisk venøs insuffisiens (KVI), som er forbundet med åreknuter, ødem i bena, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene. Fra 18 år. Dosering: 1 depotkapsel 2 ganger daglig. Før du begynner å bruke Solvenix, må en lege ha fastslått at du lider av kronisk venøs insuffisiens. Ved disse symptomene må lege kontaktes: betennelse i huden, hardhet/harde områder i huden, tromboflebitt, sterke smerter, sår, plutselig hevelse i et ben eller begge bena, problemer med hjertet eller nyrene. Anbefales ikke til gravide eller ammende, eller ved allergi mot innholdsstoffene. Les pakningsvedlegget før bruk. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no. Basert på preparatomtale sist endret: 24.08.2021

WEB-NO-202301-73-1