Arkiv

Kategorier

Meta

Om Sana Pharma Medical

Om Sana Pharma Medical

Sana Pharma Medical AS er en legemiddelgrossist som selger reseptfrie (OTC) plantebaserte legemidler. Våre medisinske produkter hjelper mennesker til en bedre hverdag ved å behandle deres plager på en skånsom måte.

Vårt hovedkontor er lokalisert i Oslo. Vi er en del av Sana Pharma Holding, et internasjonalt konsern og leverandør av blant annet kosttilskudd, medisinsk utstyr og reseptfrie plantebaserte legemidler. Konsernets drivkraft er å hjelpe mennesker med å få en bedre hverdag, og vi har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tsjekkia, Island og USA med rundt 200 ansatte.

Legemidlene fås på apotek

Alle våre produkter kan kjøpes på apotek og hos våre forhandlere uten resept fra lege. Vi sørger alltid for å holde leger og helsepersonell i Norden oppdatert på kliniske studier relatert til alle våre medisinske produkter, så ta gjerne en prat med legen din.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Våre legemidler produseres i henhold til god tilvirkningspraksis, GMP, som er påkrevd for legemiddelproduksjon. Alle lovlige medisiner på det norske markedet må kontrollers og godkjennes av Statens legemiddelverk før de blir godkjent for salg. Både sikkerhet og effekt vurderes etter strenge krav før en slik tillatelse gis. Sana Pharma Medical selger legemidler som er kontrollert og godkjent av Statens legemiddelverk som plantebaserte legemidler.

Informasjon om våre legemidler

På våre nettsider kan du lese mer om legemidlene og behandlingsområder. Informasjon om våre legemidler finnes også hos Statens legemiddelverk (www.legemiddelverket.no) og på nettsidene til felleskatalogen (www.felleskatalogen.no). Dersom du er helsepersonell kan du finne preparatomtale og informasjon om kliniske studier i seksjonen for helsepersonell.

Plantebaserte legemidler

Mer enn halvparten av legemidlene på markedet i dag har sitt utspring fra, eller etterlikner virkestoffer som opprinnelig kommer fra naturen. Samtlige medisinske produkter og legemidler som distribueres av Sana Pharma Medical har plantebaserte virkestoffer, og er godkjent av både norske og europeiske legemiddelmyndigheter som plantebaserte legemidler. Bivirkningene av våre produkter har vist seg, etter årelang bruk, å være sjeldne og mindre alvorlige.

Publisert 8. november 2016
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell