Disse sidene er ment for helsepersonell

FOR HELSEPERSONELL

Reseptfri behandling ved insomni

Søvnproblemer rammer 7 av 10 nordmenn, ifølge en ny undersøkelse.1De fleste insomni-pasienter får reseptbelagte medikamenter,2men dersom søvnforstyrrelsene er milde, kan et reseptfritt legemiddel være et alternativ, slik som Lunixen.3

LU_AM_1200x800_0000_iStock-864363122

En landsrepresentativ undersøkelse om nordmenns søvnvaner viser at 66% av nordmenn over 18 år opplever søvnvansker (insomni) fra tid til annen. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse for Sana Pharma Medical i 2021.1 For at søvnvansker kan kalles insomni, må visse kriterier være oppfylt – som beskrevet nedenfor.

Hva er insomni?

Insomni defineres som utilstrekkelig søvn som resulterer i nedsatt funksjon på dagtid. Pasienten kan merke den reduserte dagtidsfunksjonen i form av humørsvingninger, tretthet eller lavere yte- og konsentrasjonsevne.

Insomni vil si at pasienten, i tillegg til å ikke føle seg uthvilt på dagtid, har en eller flere av følgende søvnproblemer:

  • forlenget innsovningstid (mer enn 30 minutter)
  • avbrutt søvn (mer enn 30 minutter våkenhet)
  • for tidlig morgenoppvåkning (mer enn 30 minutter før ønsket tidspunkt)4

LUNIXEN® behandler søvnproblemer

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Legemidlet inneholder valerianarot (Valeriana officinalis L). Dette virkestoffet har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer, som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Anbefales ikke sammen med syntetiske sovemidler. Lunixen brukes daglig for best mulig effekt. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk. For voksne og barn over 12 år. Fås på alle apotek.

SPM_LU_AM_1200x800
  • Bedrer søvnkvaliteten
  • Motvirker avbrutt søvn
  • Ingen avhengighet rapportert
Bestill Lunixen her

Behandlingstid

Daglig bruk anbefales for at behandlingen skal gi best effekt. Optimal behandlingseffekt oppnås etter 2–4 uker. Det finnes ingen rapporter om avhengighetsutvikling. Legemidlet kan tas fra 12 års alder.5

Dosering ved insomni og ved uro

Ved søvnforstyrrelser: 1 tablett ½–1 time før leggetid. Hvis behov tas i tillegg 1 tablett tidligere på kvelden.
Ved mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.
Maksimal døgndose: 4 tabletter.

Dersom symptomene vedvarer eller forverres etter 2 uker med kontinuerlig bruk, bør man ta kontakt med en lege eller apotek. Kombinasjon med syntetiske sovemidler anbefales ikke. Lunixen anbefales ikke til gravide eller ammende, da ingen fruktbarhetsdata er tilgjengelig. Barn under 12 år skal bruke legemidlet kun i samråd med lege.5

Forbedret søvnlengde og søvnkvalitet med valerianarot

Valeriana officinalis L., som Lunixen inneholder, har god tolerabilitet og ingen avhengighet er rapportert.5 Flere studier viser at ekstrakt fra valerianarot gir bedre søvnkvalitet.6, Lunixen fås kjøpt på alle apotek.

Les mer om Lunixen her.

Relaterte artikler

SE2_nor_AM
Reseptfritt legemiddel ved uro og innsovningsvansker
FOR HELSEPERSONELL
Ved milde symptomer på uro og innsovningsvansker kan et reseptfritt legemiddel være et alternativ, slik som Sedix.

Lunixen® 500 mg: Valeriana officinalis L. Reseptfritt. Plantebasert sedativum. Beroligende middel. ATC-nr.: NO5C M09. Til bruk fra 12 år for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Dosering: For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden. Lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig. Skal svelges med vann. Daglig bruk over tid anbefales, det kan ta 2-4 uker før optimal behandlingseffekt oppnås. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Pasienter som opplever seg påvirket av Lunixen skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bivirkninger: Gastrointestinale (f.eks. kvalme, magekramper). Basert på SPC: 24.07.2019 

Referanser:
1. Gallupundersøkelse, Respons analyse for Sana Pharma Medical 2021 (30.06.21)
2. Helse Bergen (06.04.22) https://helse-bergen.no/behandlinger/insomnia
3. Felleskatalogen, Lunixen (06.04.22) https://www.felleskatalogen.no/medisin/lunixen-tilman-659245e
4. Norsk Legemiddelhåndbok (06.04.22) https://www.legemiddelhandboka.no/T5.2.2/Insomnia 
5. Felleskatalogen, SPC Lunixen (06.04.22) https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/18-12295.pdf  
6. Dorn M, Wirksamkeit und Vertäglichkeit von Baldrian versus Oxazepam bei nichtorganischen und nichtpsychiatrischen Insomnien: eine randomisierte, doppelblinde, klinische Vergleichsstudie. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 2000, 7, 79–844.

WEB-NO-202301-76-1