Solvenix®- spørsmål og svar

Solvenix® ble lansert i september 2022 – Solvenix er Norges eneste reseptfrie legemiddel som behandler symptomer på redusert blodsirkulasjon i bena. Solvenix reduserer hevelser (ødem) i bena, lindrer smerter, tyngdefølelse, kløe, spenninger og kramper i leggene. Det vanligste tegnet på redusert blodsirkulasjon (venøs insuffisiens) i bena er åreknuter. Solvenix inneholder hestekastanjefrøekstrakt (Aesculus hippocastanum L.) og tas daglig for optimal effekt.¹ Solvenix har dokumentert samme effekt som støttestrømper etter 12 ukers bruk.² For voksne over 18 år.

Har du spørsmål om Solvenix? Vi har samlet de vanligste spørsmålene og svarene (FAQ) på denne siden.

Solvenix produktbilder
MER INFO OG KJØP
  Hva er Solvenix?

Solvenix er Norges eneste reseptfrie legemiddel som behandler symptomer på redusert blodsirkulasjon i bena. Solvenix reduserer hevelser (ødem) i bena, lindrer smerter, tyngdefølelse, kløe, spenninger og kramper i leggene. Det vanligste tegnet på redusert blodsirkulasjon (venøs insuffisiens) i bena er åreknuter. Solvenix inneholder hestekastanjefrøekstrakt (Aesculus hippocastanum L.) og tas daglig for optimal effekt. Solvenix har dokumentert samme effekt som støttestrømper etter 12 ukers bruk.¹ For voksne over 18 år.

  Hvordan virker Solvenix?

Effekten av Solvenix (Aesculus hippocastanum L.) har blitt bekreftet i kliniske studier. Hestekastanje, virkestoffet i Solvenix, virker lindrende på symptomene ved dårlig blodsirkulasjon i beina, som er forbundet med åreknuter, ødem i beina, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene. Virkningsmekanismen er ukjent, men prekliniske og kliniske studier tyder på at effekten kan være ved å styrke elastisiteten i venene og kapillærene som er de minste blodårene.³

  Har Solvenix dokumentert effekt?

Solvenix har en symptomlindrende effekt ved nedsatt blodsirkulasjon (venøs insuffisiens), hvilket er bekreftet i kliniske studier. Behandling med Solvenix (én kapsel to ganger daglig) reduserte ødem like effektivt som støttestrømper etter 12 ukers bruk, og begge behandlingene ga betydelig bedre effekter enn placebo.²

  Hvordan skal jeg ta Solvenix?

Anbefalt dose for voksne 18 år og eldre: 1 depotkapsel to ganger daglig (morgen og kveld). Kapslene svelges hele med væske. Dersom magebesvær oppstår, anbefales det at kapslene tas sammen med et måltid. Minst 4 ukers behandling kan være nødvendig før man opplever lindring av symptomene. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege.

  Hvor lang tid tar det før jeg opplever effekt når jeg tar Solvenix?
Minst 4 ukers behandlingstid kan være nødvendig før man opplever lindring av symptomene. Anbefalt dose for voksne 18 år og eldre: 1 depotkapsel to ganger daglig (morgen og kveld). Langtidsbruk er mulig i samråd med lege.
  Hvor kan jeg kjøpe Solvenix?
Du kan kjøpe Solvenix hos alle apotekkjeder i Norge. Hvis ditt lokale apotek ikke har Solvenix inne, kan du be dem bestille det. Det er også en rekke apotek i Norge som har rett til å selge reseptfrie legemidler via internett. Vær imidlertid oppmerksom på at prisen kan variere i både fysiske apotek og nettapotek.
  Hvor mye koster Solvenix?
Pris på reseptfrie legemidler er ikke regulert. Det er dermed opp til hvert enkelt apotek å sette prisen, derfor varierer prisen avhengig av apotek.
  Hva inneholder Solvenix?
Hver depotkapsel inneholder 240 – 290 mg tørket ekstrakt av Aesculus hippocastanum L., frø (hestekastanje) som tilsvarer 50 mg triterpenglykosider beregnet som aescin. Ekstraksjonsløsning: Etanol 50 % (V/V). Andre innholdsstoffer er dekstrin, kopovidon, talkum, ammonium-metakrylatkopolymer (type A og type B), trietylsitrat, gelatin, natriumlaurylsulfat. Fargestoffer: titandioksid (E171), jernoksid (E172).
  Gir Solvenix noen bivirkninger når det brukes?
Som alle legemidler kan Solvenix forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.  Tilfeller av kløe, hodepine, svimmelhet, og mage-tarm ubehag har vært rapportert.  Allergiske reaksjoner har forekommet. Det er ukjent hvor hyppig bivirkningene opptrer. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.
  Hvordan ser Solvenix ut og hvor mange tabletter er det i en pakke?

Solvenix er en kapsel med hvit underdel og rosa overdel og er tilgjengelig i pakninger med 60 kapsler i blisterpakning.

  Inneholder Solvenix gluten, laktose, gelatin eller sukker?

Solvenix inneholder ikke gluten eller laktose. Imidlertid inneholder Solvenix sukker og gelatin fra storfe.

  Inneholder Solvenix etanol?

Etanol (alkohol) brukes til å trekke ut virkestoffet fra hestekastanje. Det er svært vanlig å bruke i forbindelse med fremstilling av plantebaserte legemidler. Alkoholen fjernes under tørkeprosessen av hestekastanje. Sluttproduktet Solvenix inneholder ikke etanol.

  Kan jeg kjøre bil hvis jeg tar Solvenix?

Det er ikke gjort undersøkelser som gjelder påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

  Får jeg bedre effekt hvis jeg bruker Solvenix over lengre tid?

Ja, behandlingseffekten av Solvenix bygger seg opp over tid. Siden den terapeutiske effekten av hestekastanje øker gradvis, er Solvenix ikke egnet for akutt behandling. For å oppnå optimal effekt av behandlingen med Solvenix anbefales kontinuerlig bruk i minst 4 uker. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege.

  Jeg har hatt en ubehagelig opplevelse (bivirkning) som jeg tror er forårsaket av Solvenix. Hva gjør jeg?

Vi anbefaler at du kontakter legen din for å finne den underliggende årsaken til plagene dine.

  Bør jeg ta Solvenix sammen med mat?
Solvenix tas morgen og kveld og trenger ikke tas sammen med mat. Tablettene skal svelges hele med væske og bør ikke tygges. Hvis magebesvær oppstår, anbefales det at kapslene tas sammen med et måltid.
  Fra hvilken alder er Solvenix godkjent?

Solvenix kan brukes av voksne fra 18 år.

  Kan jeg ta Solvenix sammen med andre medisiner?

Rådfør deg med lege om du tar andre legemidler og ønsker å bruke Solvenix. Det er ingen kjente interaksjoner mellom Solvenix og andre legemidler. Solvenix kan brukes av voksne fra 18 år. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege.

  Kan jeg bruke Solvenix under graviditeten eller mens jeg ammer?
Hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, spør legen din eller apoteket om råd før du bruker Solvenix. I mangel av tilstrekkelig erfaring, anbefales ikke Solvenix under graviditet eller amming.
  Jeg glemte å ta Solvenix-kapselen om morgenen. Bør jeg ta en dobbel dose neste gang?
Du bør ikke ta en dobbel dose for å erstatte en glemt dose, neste dose tas deretter til vanlig tid.
  Jeg bruker støttestrømper ved kronisk venøs insuffisiens, kan jeg ta Solvenix også?
Ja, du kan kombinere støttestrømper og Solvenix for lindring av symptomer på dårlig blodsirkulasjon. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege.
  Kan jeg slutte å bruke støttestrømper umiddelbart når jeg begynner å ta Solvenix?

Dersom legen din har anbefalt at du bruker støttestrømper, bør du kun slutte å bruke støttestrømper i samråd med legen din. Etter 12 uker bruk har Solvenix dokumentert samme effekt som ved bruk av støttestrømper.²

  Hvor lenge kan jeg behandle med Solvenix?
For å oppnå optimal effekt av behandlingen med Solvenix anbefales kontinuerlig bruk i minst 4 uker. Langtidsbruk med Solvenix er mulig i samråd med lege.
  Er Solvenix godkjent av myndighetene?
Solvenix er godkjent av Statens legemiddelverk og kategorisert som et veletablert plantebasert legemiddel. Solvenix selges reseptfritt på apotek i Norge.
  Kan jeg være sikker på at det er trygt å bruke Solvenix?
Solvenix er godkjent av Statens legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel.
  Hvor lenge har Solvenix vært på markedet?

Solvenix ble introdusert på det norske markedet høsten 2022, det finnes ingen andre reseptfrie legemidler med hestekastanje på det norske markedet.

  Hvordan bør jeg oppbevare Solvenix?
Solvenix bør oppbevares ved høyest 25 °C og utilgjengelig for barn.

Kilder:
1. Solvenix preparatomtale (10.05.22) https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/09-6835.pdf
2. Diehm et al., Comparison of leg compression stocking and oral horse-chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet, 1996, 347; 8997, 295-294.
3. Solvenix pakningsvedlegg publisert på Felleskatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/solvenix-sana-pharma-medical-717796

Solvenix® harde depotkapsler. Reseptfritt. Inneholder ekstrakt av hestkastanjefrø (50 mg aescin). Plantebasert legemiddel til behandling av kronisk venøs insuffisiens (KVI), som er forbundet med åreknuter, ødem i bena, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene. Fra 18 år. Dosering: 1 depotkapsel 2 ganger daglig. Før du begynner å bruke Solvenix, må en lege ha fastslått at du lider av kronisk venøs insuffisiens. Ved disse symptomene må lege kontaktes: betennelse i huden, hardhet/harde områder i huden, tromboflebitt, sterke smerter, sår, plutselig hevelse i et ben eller begge bena, problemer med hjertet eller nyrene. Anbefales ikke til gravide eller ammende, eller ved allergi mot innholdsstoffene. Les pakningsvedlegget før bruk. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no. Basert på preparatomtale sist endret: 24.08.2021.

WEB-NO-202301-15-2