VIRKESTOFFER

Pasjonsblomst mot uro og innsovningsvansker

Pasjonsblomst (Passiflora incarnata) er en velkjent plante med virkestoff som brukes mot uro, som nervøsitet og bekymring. I tillegg brukes det for å lette innsovning.1

iStock-892166860_AL

Det finnes flere hundre arter som tilhører slekten Passiflora. Bare noen få av dem brukes medisinsk, da disse inneholder forbindelser med beroligende effekt.2

Mot uro og innsovningsvansker

Passiflora incarnata er en type pasjonsblomst som brukes for å behandle milde symptomer på uro som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Det er bare den delen av planten som vokser over jorden som anvendes medisinsk. Pasjonsblomstekstrakt selges som tradisjonelt plantebasert legemiddel i Norge.1

Slik vurderes effekten av virkestoff fra pasjonsblomst

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har en komité for plantelegemidler som er ansvarlig for å vurdere vitenskapelige data fra virkestoffer fra planter og urter.3 Komitéen vurderer blant annet effekt og sikkerhet ved bruk av plantebaserte virkestoffer. En slik vurdering av Passiflora incarnata finnes på EMA sin nettside. Her er det informasjon om studier med bruk av pasjonsblomstekstrakt og vurdering av ekstraktet som legemiddel. Komiteen for plantelegemidler har vurdert at ekstrakt fra pasjonsblomst kan klassifiseres som tradisjonelt plantebasert legemiddel.1

Slik utvinnes tørrekstrakt fra planten

Virkestoffet trekkes ut (ekstraheres) fra planten med bruk av etanol. Videre i preparering av ekstraktet blir etanol fordampet ut slik at kapsler med pasjonsblomstekstrakt ikke inneholder etanol.

Pasjonsblomst til ulik bruk

I tropene finnes det 500 arter av pasjonsblomst. I tillegg til arter brukt i medisin, slik som Passiflora incarnata, har noen arter spiselige bær (pasjonsfrukt), mens andre brukes som prydplanter (f.eks. Passiflora caerulea og Passiflora racemosa).2

Slik fikk pasjonsblomsten sitt spesielle navn

Navnet pasjonsblomst har planten fått fordi man fant likheter mellom blomstens deler og symbolene for Kristi lidelseshistorie (passion of Christ, på engelsk). F.eks. lignet blomstens griffel på korset og bikronen lignet på tornekronen.2

Relaterade artiklar

25_Woman_547x364_AM
Indre uro - fakta og behandling
SØVN OG URO
Det er svært vanlig å føle seg urolig og stresset. Man kan f.eks. ha symptomer som nervøsitet, bekymring og irritabilitet.

Kilder:
1. Europeiske Legemiddelverket (02.03.22) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/passiflorae-herba
2. Store norske leksikon, Pasjonsblomsten (31.01.22) https://snl.no/pasjonsblomsten
3. European Medicines Agency (14.02.22) https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-herbal-medicinal-products-hmpc

WEB-NO-202301-58-1